X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47128
Przesłano:
Dział: Świetlica

Moje ulubione zwierzątko. Scenariusz zajęć świetlicowych

Prowadząca: Marta Sobczyńska
Uczestnicy: wychowankowie świetlicy
Temat zajęć: ,,Moje ulubione zwierzątko”
Cel główny:
Uczeń zna nazwy zwierząt, potrafi je opisać i scharakteryzować.

Cele ogólne:
-kształtowanie umiejętności wymieniania popularnych zwierząt oraz opisywania ich
-kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
-wdrażanie do zachowania ładu i porządku
-kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadanie

Cele operacyjne zajęć:
Uczeń:
- wymienia nazwy zwierząt i dokonuje ich krótkiej charakteryzacji,
- współpracuje z grupą,
-angażuje się w zajęcia,
-rozwija inwencję twórczą,
-realizuje własne zainteresowania,
- rozwija pomysłowość i wyobraźnię,
-rozwija ekspresję słowną podczas wypowiedzi
Formy pracy:
- indywidualna
- grupowa
- zbiorowa
Metody pracy:
- metoda obserwacji
- metoda działań praktycznych
- rozmowa kierowana
-metoda pozytywnych wzmocnień
-zabawy aktywizujące
Rodzaj zajęć:
-rozmowa sterowana
-prezentacja multimedialna
-zagadki
-zajęcia muzyczne
-zajęcia plastyczne
Środki dydaktyczne:
-obrazki
-fotografie
-tablica
-magnesy
- laptop
-Internet
- rzutnik multimedialny
- prezentacja multimedialna
-pudełko z zagadkami
-kartki
-kredki

Przebieg zajęć
1.Powitanie dzieci.
2.Dzieci losują obrazki, na ich podstawie dobierają się w pary i siadają do ławek.
3.Uczniowie odgadują temat lekcji powstały z przyczepionych do tablicy zdjęć.
4.Jakie znamy zwierzęta domowe? Jakie zwierzątka macie w domu? Jak należy dbać o zwierzęta? Rozmowa sterowana.
5.Zabawa ruchowa. Dzieci wykonują polecenia nauczycielki zgodnie z odpowiedziami na pytania.
-,,Kto ma psa, podskakuje 10 razy”
-,,Kto ma kota, robi 10 pajacyków”
-,,Kto ma chomika, wykonuje 5 obrotów”
-,,Kto ma rybki, podskakuje 5 razy na prawej nodze”
-,,Kto ma świnkę morską, podskakuje 5 razy na lewej nodze”
-,, Kto ma inne zwierzę, idzie na czworakach do okna”
-,,Kto nie ma żadnego zwierzątka, klaszcze 5 razy.”

6.Dzieci losują zagadki i próbują je rozwiązać.
7.Kalambury- Jedno dziecko losuje nazwę zwierzęcia domowego lub hodowlanego i naśladuje je ruchem swojego ciała. Grupa odgaduje nazwę zwierzęcia. Osoba, która pierwsza odgadnie hasło, losuje kolejny wyraz.
8.Dzieci słuchają piosenki z portalu YouTube ,,Każdy ma jakiegoś bzika”- zespołu Fasolki, a następnie próbują ją zaśpiewać.
9.Praca plastyczna- wykonywanie rysunku ulubionego zwierzątka domowego.
10.Podsumowanie zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.