X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47017
Przesłano:

Scenariusz warsztatów z cyklu wychowania patriotycznego dla dzieci niesłyszących

Scenariusz
warsztatów z cyklu wychowania patriotycznego
dla dzieci niesłyszących
Autorzy scenariusza i prowadzenie warsztatów:

Monika Dreger Teresa Rutkowska-Wojciechowska

Cele ogólne:
• kształtowanie postaw patriotycznych,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla
symboli narodowych,
• kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie
uroczystości szkolnych i uroczystości państwowych,
• usystematyzowanie wiadomości dotyczących poznanych
symboli narodowych.

Cele szczegółowe:
Uczestnik zajęć:
• wie, jak nazywa się kraj, w którym mieszka,
• wie jakie miasto jest stolicą Polski,
• potrafi z elementów ułożyć obrazek,
• zna symbole narodowe (godło, flaga, hymn),
• wie, w jakich okolicznościach wykorzystuje się symbole
narodowe,
• uczestniczy w zabawie ruchowej przy muzyce,
• potrafi wykonać metodą origami płaskie z koła orła
białego na czerwonym tle,
• potrafi w języku migowym przedstawić pierwszą zwrotkę
hymnu Polski,
• potrafi prawidłowo odpowiadać na zadawane pytania,
• integruje się z grupą,
• prezentuje odpowiednie zachowania w czasie uroczystości
szkolnych i państwowych.

Metody pracy:
• werbalna wspomagana językiem migowym,
• oglądowa,
• praktycznego działania,
• ruchowa - ekspresji twórczej.
• Origami, sztuka składania papieru.

Formy pracy:
• grupowa,
• zespołowa,
• indywidualna.

Środki dydaktyczne:
• mapy: świata, Polski,
• albumy miast: Krakowa, Warszawy, Olsztyna, Gdańska,
• prezentacja multimedialna pt. „Warszawa - stolica
Polski”,
• prezentacja multimedialna „Symbole narodowe Polski”
• papierowe koła różnej wielkości w kolorze białym oraz
kolorowe kartki papieru A 4,
• klej,
• etykietki,
• symbole narodowe naszego kraju (flaga biało- czerwona,
godło Polski, tekst hymnu) wyeksponowane na tablicy,
• wiersz pt. „Symbole narodowe”,
• odtwarzacz i płyta CD z piosenką: „Jesteśmy Polką i
Polakiem”,
• wiersz pt. „Godło Polski”.

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie się prowadzących z dziećmi i zaproszenie do
wspólnej zabawy.
2. Zabawa ruchowa przy piosence pt. ”Jestem Polakiem” z
użyciem ilustracji,
w tym; miejscowości zawartych w tekście piosenki (Zakopane,
Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk) oraz mapy Polski.
3. Przedstawienie krótkiej prezentacji multimedialnej pt.
„Warszawa- stolica Polski”
4. Zaproszenie dzieci do wysłuchania wiersza czytanego przez
osobę prowadzącą pt. „ Symbole narodowe”. Wytłumaczenie
trudnych dla dzieci wyrazów.
5. Przedstawienie krótkiej, autorskiej prezentacji polskich
symboli narodowych: flaga, godło, hymn Polski oraz
sytuacji, w jakich się je używa.
6. Układanie obrazka z elementów:
• dzieci losują koperty z obrazkami,
• prowadzący wyjaśnia, w jaki sposób należy układać
obrazki,
• samodzielne układanie obrazków i przyklejanie na
kolorowych kartkach papieru,
• udzielenie odpowiedzi na pytania, jak nazywa się symbol
narodowy, który samodzielnie dziecko ułożyło,
• po ułożeniu obrazka dzieci wybierają odpowiednią
etykietkę z podpisem i umieszczają pod obrazkiem.
Zadanie do wykonania jest zróżnicowane w zależności od
możliwości dzieci.
7. Zabawa ruchowa przy muzyce – rozpoznawanie melodii marsza.
• Dzieci w rytmie muzyki granej na pianinie, tańczą na
parkiecie wg swoich pomysłów. Kiedy słyszą muzykę
marszową, w rytm muzyki maszerują dwójkami, następnie
czwórkami.

8. Czytanie ze zrozumieniem przez dzieci wiersza pt. Godło
Polski.
• chętne dzieci czytają (jeśli jest potrzeba migają) treść
wiersza pt. „Godło polski” (jedno dziecko czyta jedną
zwrotkę),
• rozmowa na temat przeczytanego wiersza.
9. Wykonanie pracy plastycznej metodą origami z koła pt „
Orzeł biały w koronie na czerwonym tle”.
• rozdanie dzieciom elementów potrzebnych do wykonania
pracy plastycznej,
• wyeksponowanie (wcześniej przygotowanej przez osobę
prowadzącą) pracy plastycznej ( jako wzornika),
• udzielenie instrukcji, w jaki sposób wykonać pracę metodą
origami płaskie z koła,
• zachęcanie dzieci do rozmowy na temat wykonywanej pracy.
• uczniowie, którzy pierwsi wykonają swoją pracę plastyczną
w czasie oczekiwania na inne dzieci, oglądają albumy
miast Polski.
10. Pogadanka na temat odpowiedniego zachowania w czasie
słuchania hymnu Polski.
11. W pozycji na baczność, dzieci słuchają hymnu Polski.
• miganie pierwszej zwrotki hymnu Polski przez wszystkie
dzieci,
• kolejne zwrotki hymnu dzieci słuchają, chętni, którzy
pamiętają słowa całego hymnu mogą tłumaczyć go na język
migowy (migają).
12. Wywieszenie prac dzieci na tablicy:
• każda praca opatrzona tytułem i imieniem autora pracy,
• ocena słowna prac dzieci ze zwróceniem uwagi na wkład
ich pracy.
13. Karty pracy do samodzielnego wypełnienia przez dzieci.
• rozdanie dzieciom kart pracy,
• samodzielne wypełnianie przez dzieci kart pracy,
• w razie potrzeby pomoc dzieciom w rozumieniu pytań
zawartych w karcie pracy i udzielania prawidłowych
odpowiedzi.
14. Podziękowanie za wspólną pracę i zabawę.
15. Ewaluacja zajęć:
• wypowiedzi uczniów na temat udziału w zajęciach
świetlicowych,
• wypełniona przez dzieci karta pracy,
• obserwacja dzieci w czasie zabawy i wykonywania prac
plastycznych,
• wnioski do dalszej pracy.

Załączniki do scenariusza warsztatów „Symbole narodowe naszego kraju”:

1. Karta pracy utrwalająca wiedzę wyniesioną z zajęć.
2. Tekst wiersza „Symbole narodowe”.
3. Tekst wiersza „Godło Polski”.
4. Tekst piosenki pt. „Jestem Polakiem”.

Załącznik Nr 1
Karta Pracy

Symbole narodowe naszego kraju.

Imię i nazwisko ____________________________________________

1. Jakie symbole narodowe ma Polska?

________________________________________________________

2. Jak wygląda flaga Polski i jaki jest układ kolorów (jaki kolor jest na górze a jaki na dole)?

_______________________________________________________________

3. Jak nazywa się ptak, który jest w godle Polski?

________________________________________________________

4. Jaki tytuł nosi hymn Polski?

_________________________________________________

5. Ile liter ma wyraz godło?____________

6. Ile sylab ma słowo flaga? ___________

7. Jakie miasto jest stolicą Polski? _________________________

8. Podkreśl odpowiednią postawę człowieka, w czasie grania
hymnu Polski na uroczystościach państwowych i szkolnych.
• siedzimy,
• możemy rozmawiać z koleżanką lub kolegą,
• stoimy na baczność, nie rozmawiamy,
• możemy spacerować po sali,

Załącznik Nr 2

Polskie symbole narodowe

autor: Teresa Rutkowska-Wojciechowska

Każde państwo na świecie,
ma swoje symbole narodowe,
Polska także ma,
godło orła białego z koroną
i flagę biało-czerwoną.

Hymn państwowy mamy,
Mazurkiem Dąbrowskiego zwany,
na ważnych uroczystościach,
stojąc na baczność go słuchamy,
czasami również śpiewamy.

A oficjalnym symbolem,
za granicami naszego kraju,
narodową flagę z polskim orłem
na białym pasie Polska ma,
w celach dyplomatycznych ją używa.

Załącznik Nr 3
Godło Polski

autor: Teresa Rutkowska-Wojciechowska

Na polu czerwonym orzeł,
złote szpony, dziób w prawo zwrócony
a na głowie dostojna korona,
symbol Polski, na nasz kraj wpatrzony.

Jeden z braci, Lechem nazywany,
w gnieździe ujrzał ptaka drapieżnego,
na tle nieba, z zachodzącym słońcem,
z poświatą koloru czerwonego.

Książę gród w tym miejscu wybudował,
orła na swojej tarczy umieścił,
był on jego i wojów obrońcą,
później w godle państwa go zamieścił.

Przez wieki, godło swój wygląd zmieniało,
raz w koronie orzeł był widziany,
innym razem majestat mu ciążył,
raz w złoto, raz w żółć był ubierany.

Godło z orłem białym na czerwieni,
przetrwało, bo to ważne dla ojczyzny,
szanujmy nasz symbol narodowy,
okupiony przez krew przodków i ich blizny.

Załącznik Nr 4
Piosenka „Jestem Polakiem”

(piosenka może być grana na pianinie i śpiewana przez
osobę prowadzącą) lub odtworzona z

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty, i ty.

Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele
Na pewno w drodze spotka nas.

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty, i ty.

Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok.

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty, i ty.

Teraz to już Warszawa to ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest.
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych pięknych miejsc.

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty, i ty.

Toruń z daleka pachnie, bo słodki zapach
Pierników kusi mocno nas.
Podróż skończymy w Gdańsku
Skąd szarym morzem
Można wyruszyć dalej w świat.

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty, i ty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.