X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4698
Przesłano:

Program nauczania techniki w kl. 5

KLASA 5
Program nauczania techniki w kl. 4 - 6 DKW-4014-221/99
Teresa Mierzwińska

Zamierzone osiągnięcia uczniów zostały wyrażone w czterech poziomach, którym odpowiadają następujące oceny wyrażone w stopniach:

Poziom A -ocena 2 i 3
Znajomość i rozumienie pojęć (słów), czyli:
·poznawanie przez uczniów odpowiedniej do ich poziomu i przedmiotu terminologii;
·odwoływanie się do poznanych pojęć;
·działania praktyczne przy pomocy nauczyciela;
·samodzielne działania praktyczne.

Poziom B -ocena 4
Analiza i logiczne myślenie, czyli:
·planowanie i wykonywanie zadań technicznych indywidualnie i zespołowo;
·organizowanie miejsca pracy;
·czytanie ze zrozumieniem różnych instrukcji technicznych.

Poziom C -ocena 5
Synteza, rozwiązywanie zadań, czyli:
·odtwarzanie poznanych metod, sposobów rozwiązywania zadań w sytuacjach typowych;
·stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych.
·racjonalne i etyczne postępowanie w środowisku technicznym.
·ocenianie swoich umiejętności, nawyków, zainteresowań i zdolności technicznych.

Poziom D -ocena 6
Tworzenie, rozwiązywanie problemów, czyli:
·rozwiązywanie problemów w sposób twórczy w sytuacjach nietypowych.
·opracowywanie pomysłów technicznych w formie dokumentacji technicznej (z wykorzystaniem eksperymentowania, modelowania technicznego oraz technologii informacyjnej);
·dokonywanie podstawowych pomiarów.

Wrzesień
BHP w pracowni techniki
PPR. 5 Zls. 5 1
Uczeń potrafi:
·Wymienić zasady zachowywania się w pracowni techniki (posługiwanie się ostrymi narzędziami), ·Wyjaśnić zasady zachowywania się w pracowni i zasady posługiwania się ostrymi narzędziami,
·Stosować zasady BHP w praktyce
·Wymienić materiał wiodący na zajęciach o charakterze wytwórczym,
·Wymienić i wyjaśnić wymagania formalne na zajęciach techniki

Materiały i śmieci - prace z resztek materiałów
PPR. 3,4 E(l,4)s. 3,5 2
Uczeń potrafi:
·omówić problem wyrzucania i składowanie śmieci, zdefiniować termin recykling,
·ocenić wagę problemu zwianego ze składowaniem śmieci,
·zaprojektować i wykonać pracę z resztek materiałów, ·przestrzegać zasad BHP na lekcjach techniki

Wszystko zrobione jest z materiału
PPR. 3,4s.3,5 1
Uczeń potrafi:
·wyjaśnić termin materiał,
·wymienić znane uczniom materiały,
·różnicować na materiału pochodzenia roślinnego, ·pochodzenia zwierzęcego i pochodzenia mineralnego, ·wskazywać na przedmioty w najbliższym otoczeniu i wymienić materiały, z jakich są wykonane wymienić surowce potrzebne do wyrobu wybranych materiałów, ·ocenić, w jaki sposób wynalezienie tworzyw sztucznych zmieniło życie człowieka,

Październik
Surowce włókiennicze
PPR 3s.3,5 3
Uczeń potrafi:
·sporządzić podział materiałów włókienniczych, ·wymienić włókna pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i chemicznego,
·wyjaśnić sposób otrzymywania bawełny, wełny, lnu, jedwabiu, włókien chemicznych scharakteryzować poszczególne włókna i materiały,
·wyjaśnić terminy: sprężystość materiału, higroskopijność, piling, omówić domowy sposób otrzymywania włókiem lnianych, zaplanować i zademonstrować doświadczenie pozwalające określić rodzaj włókna
- przestrzegać zasad bhp podczas wykonywania ćwiczenia

Funkcje odzieży
PPR3 s.3,5 1
Uczeń potrafi:
·wymienić, jaka funkcje powinna pełnić odzież wyjaśnić funkcje odzieży,
·różnicować strój ze względu na okoliczności i okazje, na jakie są zakładane podać cechy odzieży i wyjaśnić wybór stroju
·Wykonać projekt ubioru na wybrane okazje metoda komputerową, wraz z uzasadnieniem użytych materiałów

listopad
Projektowanie stroju na wybraną okazję
PPR3, 4 Sprls.3,5 2
Uczeń potrafi:
·Wymienić czynności podczas wykonania projektu, ·Wykonać kartę technologiczną,
·Wymienić materiały potrzebne do wykonania projektu,
·Zaprojektować ubiór
·Narysować postać na tekturce,
·Posługiwać się nożyczkami podczas poprawnego wycinania postaci i wykonania ubrania,
·Wykonać ubiór według własnego projektu ·Wykonać projekt ubioru na wybrane okazje metoda komputerową, wraz z uzasadnieniem użytych materiałów

Otrzymywanie i wyroby z przędzy
PPR3, 5s.3,5 2
Uczeń potrafi:
·wyjaśnić surowce i sposób otrzymywania przędzy, ·wykonać przędzę z waty bawełnianej
·wymienić dawne maszyny służące do przędzenia wymienić najczęściej spotykane materiały włókiennicze opisać zasadę pracy na pierwotnym krośnie tkackim,
·wyjaśnić termin splot, osnowa, wątek, tkanina ·wykonać z drewna krosno tkackie i wyjaśnić zasadę jego działania

Grudzień
Wykonujemy ozdoby świąteczne
PPR3,4s. 3,5 3
Uczeń potrafi:
·Wymienić czynności i materiały potrzebne do wykonania ozdób,
·Sporządzić kartę technologiczną,
·Wyjaśnić sposób wykonania ozdób świątecznych, ·Wykonać ozdoby,
·Przestrzegać zasad BHP na zajęciach,

Styczeń
Wykonujemy tkaninę
PPR3,4s.3,5 3
Uczeń potrafi:
·Wymienić czynności i materiały potrzebne do wykonania tkaniny
Sporządzić kartę technologiczną,
·Wyjaśnić sposób wykonania tkaniny
·Umieścić na belce nitki osnowy i przeplatać nitki wątku według własnego pomysłu tworząc tkaninę, ·Przestrzegać zasad BHP podczas wykonywania pracy, ·Zaprojektować i wykonać pracę (część garderoby) na drutach (dzianina)

Luty
Wykonujemy łańcuszek na szydełku - wykonanie pracy Wykonujemy łańcuszek na szydełku - kończenie pracy PPR3,4 s.3,5 3
·wymienić zastosowanie szydełka,
·wyjaśnić sposób posługiwania się szydełkiem,
·podać przykłady zastosowań wyrobów wykonanych na szydełku,
·wykonać łańcuszek,
·zaprojektować i wykonać serwetkę

Luty/marzec
Wykonujemy ozdoby na birety i czapki - pompony
PPR3,4 s. 3,5 Spr2 3
Uczeń potrafi:
·wymienić potrzebne materiały i narzędzia potrzebne do wykonania pomponów,
·wyjaśnić różnice w wyglądzie pomponów,
·podać przykłady zastosowań pomponów,
·wyjaśnić sposoby wykonania pomponów,
·wykonać wyroby,
·stosować zasady BHP podczas zajęć,
·zaprojektować i wykonać wyrób na szydełku (np. serwetkę, abażur na lampkę) z ozdobą - pomponem.

Marzec/kwiecień
Czytanie i rysowanie techniczne:
Uczeń potrafi:
·wymienić zasady pisania pismem technicznym
·litery wielkie wyjaśnić zasady pisania,
·pisać pismem technicznym litery wielkie,
·pisać pismem technicznym wypełniając tabelkę na kartce bloku technicznego

Pismo techniczne - litery wielkie
PPR 2s. 3,5, 2
Maj
2Rzutowanie prostokątne
Uczeń potrafi:
·Zdefiniować termin RZUTOWANIE PROSTAKĄTNE
·wymienić elementarne zasady rysowania przedmiotów w rzutach prostokątnych,
·wyjaśnić pojęcia: rzut z przodu, z góry, z boku, ·narysować rzutnię, sporządzać rysunki przedmiotów w rzutach prostokątnych,
·wykonać rysunek przedmiotu o wyższym stopniu trudności,

Wymiarowanie
PPR 2s. 3,5,2 2
Uczeń potrafi:
·wymienić elementarne zasady wymiarowania i przekroju,
·omówić zasadę sporządzania linii wymiarowej,
·porównać rysunki przedstawiające poprawne i błędne wymiarowanie,
·wykonać wymiarowanie przedmiotu,
·wykonać rysunek przedmiotu o wyższym stopniu trudności

Maj
Powtórzenie wiadomości: Dokumentacja techniczna Sprawdzenie wiadomości „Dokumentacja techniczna"
PPR 2s. 3,5, 2 1

Czytanie znaków znajdujących się na wyrobach odzieżowych Z(l) PPR 2s. 3,5, 1 1
Uczeń potrafi:
·nazwać i wskazać znaki znajdujące się na odzieży, ·wyjaśnić ich znaczenie wyjaśnić,
·dlaczego należy przestrzegać znaków znajdujących się na wyrobach odzieżowych,
·przestrzegać znaków podczas konserwacji wyrobów włókienniczych,
·zaproponować zasady konserwacji dla wybranego materiału,

czerwiec
Wykonujemy zakładki do książek -kończenie pracy
PPR3,4s. 3,5 1
Uczeń potrafi:
·wyjaśnić zastosowanie zakładki do książki,
·wymienić materiały potrzebne do jej wykonania, ·wskazać czyn ości towarzyszące wykonaniu zakładki, ·sporządzić kartę technologiczną wyjaśnić termin osnowa i wątek, wykonać zakładkę,
·zaprojektować inny rodzaj zakładki, wykonany z materiałów włókienniczych, przestrzegać BHP w pracowni

Coś miłego - maskotki PPR 3,4 2 godziny
s. 3,5
Uczeń potrafi:
·wymienić materiały potrzebne do wykonania maskotek, ·wyjaśnić różne sposoby przyszywania guzików,
·przymocować guzik wymienić czynności towarzyszące wykonaniu maskotki,
·wyjaśnić czynności, wykonać maskotkę,
·rozróżnić ściegi podstawowe od ozdobnych,
·wyjaśnić sposób ich wykonania,
·wykonać ściegi, zaprojektować i wykonać własna maskotkę przestrzegać BHP w pracowni

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.