X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46973
Przesłano:
Dział: Języki obce

Materials and objects - vocabulary expansion. Konspekt lekcji z języka angielskiego dla kl. 6

Konspekt lekcji z języka angielskiego do kl.6 `Materials and objects – vocabulary expansion.`

Cele główne lekcji:
rozwijanie słownictwa związanego z opisywaniem przedmiotów ;
użycie form strony biernej podczas układania dialogów;
rozwijanie umiejętności pracy w grupach i parach;
rozwijanie sprawności słuchania dla zrozumienia szczegółów;
rozwijanie sprawności mówienia podczas pracy w grupach / parach – dialogi;
rozwijanie sprawności czytania ( podczas czytania dialogu z użyciem wyrażeń: `What is it called? What are these called? What is it made of? What are they made of? oraz w czasie zabawy w zgadywanie nazw przedmiotów );
rozwijanie sprawności pisania ( opis przedmiotu );
Cele operacyjne:
uczniowie znają i używają słówek określających materiały: `cotton, wool, paper, plastic, rubber, wood, glass, metal` oraz nazwy przedmiotów z klasy / pokoju;
uczniowie używają wyrażeń w stronie biernej: `What is it called? What is it made of? What are these called? What are they made of? It`s made of ...It`s called... They are made of... They are called...`
podczas słuchania uczniowie potrafią dopasować nazwy materiałów do nazw przedmiotów
uczniowie umieją sami pytać o przedmioty i opisywać je pracując w parach;
poszerzanie słownictwa z użyciem obrazków przedstawiających różne przedmioty;
uczniowie są w stanie odgadnąć nazwy przedmiotów po przeczytaniu ich opisów;
uczniowie potrafią samodzielnie napisać opis przedmiotu ( zadanie domowe )

Rozwijane sprawności językowe:
-słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie
Metody:
różne formy pracy z uczniami : indywidualna, w grupach i parach;
użycie różnych materiałów np. kolorowe obrazki, zestawy przedmiotów, realne przedmioty przyniesione do klasy ( tzw.` visual aids` ); oraz kopie ćwiczeń

Posiadane umiejętności z poprzednich lekcji:
uczniowie znają słownictwo związane z opisywaniem przedmiotów – nazwy przedmiotów w klasie oraz nazwy materiałów: `metal, plastic, rubber, cotton, wool, wood, leather, glass, paper`;
uczniowie znają struktury:` There is.../ There are... / It is... /They are...

Przewidywane problemy:
uczniowie mogą mieć problem z dopasowaniem nazw przedmiotów i materiałów w czasie słuchania;
uczniowie mogą nie znać nazw przedmiotów prezentowanych na obrazkach;

Rozwiązania:
uczniowie słuchają opisu pomieszczenia dwukrotnie;
przedmioty są podpisane oraz przed wykonaniem ćwiczeń nauczyciel czyta nowe słówka, uczniowie powtarzają;

Materiały:
tablica;
obrazki przedstawiające przedmioty, meble;
kserokopie tekstu wymyślonego przez nauczyciela używanego do odgadywania nazw przedmiotów;
kserokopie ćwiczenia użytego podczas słuchania i dopasowywania przedmiotów do materiałów;

Etapy lekcji: `Materials and objects`.
Sprawdzenie pracy domowej
Sposoby realizacji: Nauczyciel pyta kolejno uczniów aby podali przykłady przedmiotów zrobionych z : metalu, papieru, szkła, gumy, wełny, drewna, bawełny, plastiku. Nauczyciel używa zwrotu:`What is made of...?`
Cele: - powtórzenie pracy domowej
- wprowadzenie do nowego tematu lekcji
- przypomnienie słownictwa poznanego na ostatniej lekcji
Rozwijane sprawności: - mówienie
Metody, sposoby pracy: dialogi między nauczycielem a uczniami
Słuchanie – opisywanie obrazka
Sposoby realizacji: Nauczyciel opisuje obrazek. Uczniowie otrzymują kopie ćwiczenia ( Materiał nr.1). Uczniowie słuchają opisu i dopasowują nazwy przedmiotów do nazw materiałów. Następnie wspólnie z nauczycielem sprawdzają ćwiczenie.
Cele: - ćwiczenie umiejętności słuchania dla zrozumienia szczegółów,
ćwiczenie słownictwa
- przypomnienie zwrotów :`There is ... There are...`
Rozwijane sprawności: - słuchanie, czytanie
Metody, sposoby pracy: praca indywidualna, wykorzystanie obrazków

Czytanie dialogu

Sposoby realizacji: Nauczyciel, a potem uczniowie czytają dialog wymyślony przez nauczyciela. Nauczyciel wypisuje na tablicy zwroty:`What is this called? What is it made of? What are these called? What are they made of?`
Cele: - wprowadzenie do następnego ćwiczenia
- użycie strony biernej
Rozwijane sprawności: -słuchanie, czytanie
Metody, sposoby pracy: czytanie dla całej klasy, następnie czytanie w parach
Mówienie – dialogi – opis obrazków

Sposoby realizacji: Nauczyciel rozdaje uczniom obrazki przedstawiające umeblowane pokoje oraz różne przedmioty ( Materiał nr. 2). Nowe słówka są wypisane na tablicy oraz podpisane na obrazkach np. pillow, carpet, shelves, curtain, blanket, scarf, bowl, heater. Nauczyciel czyta, uczniowie powtarzają chórem i indywidualnie. Nauczyciel zwraca uwagę na wymowę. Następnie uczniowie układają własne dialogi i prezentują je.
Cele:
- rozwijanie zakresu słownictwa
- rozwijanie umiejętności pracy w parach i sprawności mówienia
- użycie strony biernej
Rozwijane sprawności: słuchanie, mówienie;
Metody, sposoby pracy: użycie obrazków, praca w parach, wprowadzenie nowego słownictwa poprzez użycie obrazków
Rozszerzanie zakresu słownictwa
Sposoby realizacji: Nauczyciel rozdaje uczniom kopie obrazków z zestawem przedmiotów. Dzieci pracują w 3-osobowych grupach. Nazwy rzeczy są wypisane. Nauczyciel czyta słówka, uczniowie powtarzają. Wykorzystując obrazki uczniowie wykonują ćwiczenie - odnajdują, które przedmioty są wykonane z: metalu, papieru, plastiku, drewna. Następnie głośno wymieniają nazwy przedmiotów używając strony biernej.
Cele: - rozwijanie zakresu słownictwa
- rozwijanie sprawności mówienia oraz pracy grupach
-użycie strony biernej
Rozwijane sprawności: -mówienie - słuchanie
Metody, sposoby pracy: wykorzystanie obrazków,jako pomocy wizualnych,praca w małych grupach
Zgadywanka
Sposoby realizacji: Nauczyciel układa na ławce następujące przedmioty: rękawiczkę, zapałki, okulary, kasetę, pasek, klucz, gumkę do ścierania, koszulkę,gazetę. Nauczyciel prezentuje przedmioty mówiąc:` It is a glove / a tape / a belt / a key / an eraser / a T-shirt / a newspaper and These are glasses`, następnie zapisuje nazwy na tablicy. Uczniowie otrzymują krótkie opisy tych przedmiotów w zmienionej kolejności niż były prezentowane. Uczniowie czytają opisy i dopasowują do nazw przedmiotów.
Cele: - rozwijanie sprawności czytania i logicznego myślenia
- wykorzystanie elementu zabawy
Rozwijane sprawności: -czytanie
Metody, sposoby pracy: praca indywidualna, użycie tzw. `real objects` - prawdziwych przedmiotów
7. Praca domowa
Sposoby realizacji: Nauczyciel prosi o opisanie dowolnego przedmiotu bez ujawniania jego nazwy.
Cele: - wykorzystanie słownictwa, zwrotów z lekcji
- rozwijanie sprawności pisania
- wykorzystanie ćwiczenia jako `rozgrzewki` na następnej lekcji
Rozwijane sprawności: pisanie
Metody, sposoby pracy: praca indywidualna
Materiały do lekcji: ` Materials and objects`.

Materiał nr 1
Listen to a description of a picture and match the names of things to the names of materials.

I can see a picture of a small room. There is one big window. It is made of glass. Near the window there is a desk and it is made of wood. On the desk there are coins which are made of metal. There is a ruler and it is made of plastic and there is a packet of pens. They are fastened with an elastic band. The elastic band is made of rubber. On the chair there is a long scarf. It is made of wool. There is also a bed in the room. On the bed there is a T-shirt and a belt. The T-shirt is made of cotton and the belt is made of leather. Under the bed there is a small shelf with some books. They are made of paper.
Ruler paper
Books plastic
Window wool
Elastic band leather
Coins rubber
Desk metal
Scarf wood
T-shirt glass
Belt cotton

Materiał nr 2.
Read the descriptions of the objects and guess what they are. Choose from the objects on the desk.

I`m made of wood. I`m short and I`ve got a small head. People use me when they want to make fire. Children shouldn`t play with me.

I`m small but very skillful. I`ve got a soft body. Children use me when they want to remove a word.

You can put me into a recorder and listen to music. I`m made of plastic and I`ve got two sides.

I`m made of leather. People wear me when they have too big trousers or for decoration.

I`m very interesting. People read me every day. I know about politics, economy, sport and music. I`m made of paper.

I am small or big. I`m made of metal and I always suit to the lock. You can`t open doors without me.

You wear us when it is cold. We can protect your hands. We are made of wool and we can have different colours.

We are made of glass and plastic. You should use us when the sun shines. We protect your eyes.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.