X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4694
Przesłano:

Hołd naszemu Ojcu

Sygnał Radia Watykańskiego

„ NIE LĘKAJCIE SIĘ ” – słowa którymi rozpoczął swój pontyfikat Jan Paweł II
pozostaną z nami na wieki.
Odszedł człowiek ogromnej wiary w Boga i człowieka. Nigdy nie zwątpił, nigdy nie zrezygnował z walki o człowieka, nigdy nie zrezygnował ze swoich zasad, które przekazywał gdziekolwiek się znalazł. Pozostawił nas z tym wszystkim czym żył i czego nauczał. Teraz od nas zależy czy będziemy potrafili wcielić w życie to czego nas uczył.

ŻYCIORYS

Karol Wojtyła urodził się 18.05.1920 w Wadowicach. Od śmierci matki w 1929 roku wychowywał go ojciec emerytowany oficer,” dżentelmen starej daty”. Karol jest najlepszym uczniem w mieście, sportowcem i aktorem amatorem.
Po przenosinach do Krakowa rozpoczyna studia na polonistyce na Uniwersytecie Jagiellońskim; przerywa je wybuch wojny. Jest aktorem tajnego Teatru Rapsodycznego, pracuje jako robotnik w kamieniołomie i fabryce chemicznej. W latach 1942-45 jako seminarzysta uczestniczy w tajnych kompletach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1.listopada 1946 otrzymuje święcenia kapłańskie od arcybiskupa Adama Sapiehy.
W roku 1958 zostaje krakowskim biskupem pomocniczym, a w 1967 otrzymuje nominację kardynalską.
16.października 1978 Karol Wojtyła zostaje wybrany na papieża przybiera imię Jan Paweł II.

W NURCIE NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

PŁYTA ( „Słowo papieża” nr 1)

Ojciec Święty zostawił nam wiele wskazówek. Podjął refleksję nad obecnymi zjawiskami dał możliwość obudzenia w sobie żywego poczucia własnej tożsamości. Kierował swe słowa do tych najmniejszych i do tych którzy znajdują się w jesieni życia.

PŁYTA ( „Papież nadziei” nr 14 )

a) Pamiętając o tym, że dzieciom Pan Jezus okazuje szczególne zaufanie tak również Jego Matka w ciągu dziejów nieraz czyniła małe dzieci powiernikami – Ojciec Święty pisze:

„ Papież bardzo liczy na wasze modlitwy. Musimy się razem modlić, ażeby ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi stawała się coraz bardziej rodzina Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju.(...)Wiecie dobrze ,że miłość i zgoda budują pokój, a nienawiść i przemoc go rujnują .Jesteście wrażliwe na miłość, a lękacie się wszelkiej nienawiści. Dlatego papież może liczyć na to że spełnicie jego prośbę, że dołączycie się do jego modlitwy o pokój na świecie z takim samym zapałem z jakim modlicie się o pokój i zgodę w waszych rodzinach.”

PŁYTA ( „Słowo papieża” nr 17 od pieśni „ Wiele jest serc ” do słów „tam idzie”)

b) Młodzież jakże mocno papież ich kochał .To była Jego młodzież, a On był ich papieżem. Nazywał ich swymi przyjaciółmi, nazywał ich przyszłością świata-kierował ku nim słowa :

„ Powtarzam wam dziś jeszcze raz to co powiedziałem w Santiago de Compostella : młodzi nie lękajcie się świętości. Wzbijajcie się na wysokie szczyty bądźcie pośród tych, którzy pragną osiągnąć cele godne synów Bożych. Uwielbiajcie Boga waszym życiem!”

PŁYTA ( „Jan Paweł II” nr 1 od słów „Niech Maryja.....”do końca)

c) Pamiętał o roli kobiety dziękując za to co przedstawia sobą w życiu ludzkości. Kobieta bowiem właśnie poprzez poświęcanie się dla innych każdego dnia, wyraża głębokie powołanie swego życia.

„ Wystarczy pomyśleć w jak trudnej sytuacji stawia często kobiety dar macierzyństwa, któremu ludzkość zawdzięcza swoje przetrwanie i który powinien być odpowiednio doceniany. Z pewnością pozostaje wciąż jeszcze wiele do zrobienia, aby kobieta i matka nie była dyskryminowana. Sprawą naglącą jest uzyskanie we wszystkich krajach rzeczywistej równości praw osób, a więc równej płacy za tę samą pracę, opieki nad pracującą matką możliwości awansu zawodowego, równości małżonków z punktu widzenia prawa rodzinnego, oraz uznania tego wszystkiego co wiąże się prawami i obowiązkami obywateli w ustroju demokratycznym”

PŁYTA ( „Jan Paweł II” nr 7 od początku do” na wieki wieków Amen”)

d) Zwracał się do rodziców wiedząc, że nie jest dziś łatwo dać chrześcijańskie wychowanie młodemu pokoleniu. Rodziców nazywa pierwszymi nauczycielami podkreślając, że nikt ich zastąpić nie może.

„Społeczeństwo musi uznawać doniosłe znaczenie misji rodziców, którzy przygotowują przyszłość narodu. To wy bowiem jesteście w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za ludzkie i chrześcijańskie wychowanie dzieci. Wspólnota rodzinna, oparta na miłości i wierności daje dzieciom bezpieczeństwo i stabilizację tak konieczne by mogły wejść w dorosłe życie. Właśnie w klimacie miłości i dobroci, daru i przebaczenia może kształtować się i harmonijnie rozwijać ich osobowość”

PŁYTA ( „ Jan Paweł II „ nr 2 od oklasków do momentu, gdy papież kończy śpiewać )

e) Papież czuje potrzebę nawiązania dialogu z osobami w podeszłym wieku, składa życzenia pogodnego przeżycia lat, które są przed nimi. Ojciec Święty pragnie podzielić się uczuciami które Mu towarzyszą.

„ Chrześcijańska wspólnota może wiele skorzystać dzięki obecności osób w podeszłym wieku. Mam na myśli sferę ewangelizacji: jej skuteczność nie zależy w głównej mierze od sprawnego działania. W jakże wielu rodzinach wnuki poznają podstawy wiary dzięki dziadkom! Jednak ludzie starsi mogą wnosić dobroczynny wkład także w wielu innych dziedzinach. Duch działa jak i gdzie chce nierzadko posługując się ludzkimi środkami, które w oczach świata uchodzą za mało znaczące. Wiele osób znajduje zrozumienie i wsparcie u ludzi starych, samotnych lub chorych, ale umiejących dodać otuchy przez życzliwą radę, milczącą modlitwę, świadectwo cierpienia znoszonego z wytrwałą ufnością. Właśnie wówczas ,gdy słabną ich siły i zdolność działania, nasi sędziwi bracia i siostry stają się szczególnie cennymi narzędziami tajemnych zamysłów Opatrzności”

PŁYTA ( „Pater noster”)

WIERSZ

To nie śmierć? To nie śmierć?
Prze wiosna naszych serc!
Przejdą noce zmyte żalem.
Zieleń rośnie idzie z Panem!
Bo nasz ojciec Piotrem zwany?
Wprost do Boga powołany!

Czemu księże dziś twa żałość?
I te słowa, łza milczenia!
Papież pragnie nam przemawiać.
Kapelanie! W twych kazaniach!

To nie śmierć! To nie śmierć?
Przyjdą wiosny naszych serc!
I co roku odkrywamy.
Miłość żyje tutaj z nami.
Miłosierdzie duch nam zrodził.
Janie Pawle ciągleś młodyś!

Proszę księdza ból mych oczu?
W słowach pięknych szepcze znowu.
„ Pamięć i tożsamość” w ręce
Chcę objaśnień twoich księże.

To nie śmierć? To nie śmierć?
Już jest wiosna naszych serc!
Zmienił świat i nas samych.
Człowiek może być kochany?
Jan Paweł II Karol Wojtyła
Zmartwychwstał w czynach

Proszę księdza jak że płakać ?
Dziś żegnamy wiem Polaka!
Skąd narody innych krain?
Ojca miłość w nim widziały!
Autor: Kowalski Stanisław

NAD TWOJĄ BIAŁĄ MOGIŁĄ (...) ME USTA SZEPTAŁY BEZSIŁĄ – DAJ WIECZNE ODPOCZYWANIE!

PŁYTA ( „ Usłyszeć Ojca” nr 6)

Sygnał Radia Watykańskiego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.