X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46934
Przesłano:
Dział: Świetlica

Pory roku. Metoda projektu na zajęciach świetlicowych

METODA PROJEKTU NA ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH

Autor: Agata Jeżak-Komorska

Temat projektu: PORY ROKU

Klasy: I-VI
Czas trwania: 4 tygodnie

Cel ogólny projektu:
- powtórzenie i poszerzenie informacji o porach roku w Polsce

Cele operacyjne:
UCZEŃ:

Sfera poznawcza:
1. wymieni zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną (latem, jesienią, zimą)

Sfera kształcąca:
2. gromadzi niezbędne informacje i materiały dotyczące poszczególnych pór roku
3. dokonuje selekcji zgromadzonych informacji
4. tworzy pracę plastyczną techniką collage
5. wyszukuje utwory literackie związane tematycznie z daną porą roku
6. tworzy opowiadanie zawierające informacje o zmianach zachodzących w przyrodzie wiosną.
7. dokonuje prezentacji przygotowanej pracy plastycznej, opowiadania, materiałów związanych z daną porą roku
8. korzysta z różnych źródeł wiedzy.

Sfera wychowawcza:
9. wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków
10. współpracuje w grupie
11. dostosowuje się do terminów wyznaczonych przez nauczyciela

Metody:
- metoda projektów, problemowa
- metody praktycznego działania polegające na wykonywaniu prac wytwórczych
- techniki Freineta (swobodne teksty, opowiadania)

Środki dydaktyczne

- 4 arkusze brystolu,
- kredki,
- wycinanki,
- kolorowe bloki,
- farby,
- suszone liście,
- kasztany,
- orzechy włoskie, laskowe,
- wykałaczki,
- sztuczne kwiaty,
- wata,
- klej,
- gałązki,
- gąbka,
- drewno,
- sztuczne ozdoby,
- wełna,
- siano,
- naklejki,
- świerk,
- szyszki,
- muszle,
- sztuczne owoce,
- jarzębina,
- żołędzie,
- plastelina,
- bazie,
- zboża,
- opowiadania,
- wiersze,
- kalendarz z ilustracjami pór roku,
- słonecznik,
- nożyczki,
- koperty z ilustracjami,
- kartoniki z nazwami pór roku,
- 4 arkusze szarego papieru.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie
-Sprawdzenie obecności
- N: Na dzisiejszych zajęciach utrwalimy sobie wiadomości dotyczące pór roku.
Pomoże wam to przygotować się do pracy metodą projektu.
Kto z Was wie co to jest projekt?
Jak myślicie na czym będzie polegała praca metodą projektu?
U: Odpowiadają
N: Bardzo dobrze. Zapamiętajcie proszę, że praca nad realizacją projektu wymaga znacznej samodzielności.
2. Podział uczniów na grupy:
N: Podzielę Was teraz na cztery grupy a następnie przydzielę każdej z grup pewną ilustrację. Waszym zadaniem, będzie rozpoznać czego one dotyczą.
Grupa I- Jesień
Grupa II- Zima
Grupa III- Lato
Grupa IV- Wiosna
- Uczniowie w grupach analizują ilustracje. Ustalają, którą porę roku symbolizuje dana ilustracja.
3. Podanie tematu i ustalenie zasad wykonania projektu.
N: Tematem naszego projektu są „ Pory roku”. Będziecie pracować w większości samodzielnie w grupach przez cztery tygodnie. W międzyczasie będziemy spotykać się na zajęciach, na których spróbuję naprowadzić Was w jaki sposób możecie zrealizować dane zadanie.
W instrukcjach, które rozdam Wam później zawarte są
informacje o ocenianiu. Oceniając Wasze projekty szczególnie będę
zwracać uwagę na poprawność informacji na temat zmian zachodzących w przyrodzie w danej porze roku, terminowość, pomysłowość, estetykę
prezentowanych prac jak i sposób jej prezentacji.
Uwagi: Nauczycielka zapisuje na tablicy termin przedstawienia prezentacji. Waszym zadaniem jest sprawiedliwie podzielić się obowiązkami w grupie.
4. Przydzielenie zadań grupom.
Uczniowie odczytują napis umieszczony na otrzymanej od nauczyciela kartce i zajmują miejsce przy stoliku z nazwą pory roku, do której ich Ilustracja pasuje.
5. Praca metodą „burzy mózgów”
N: Na arkuszach papieru, które Wam rozdałam spróbujcie zapisać wszystkie informacje dotyczące określonej pory roku.
Uczniowie pracują w grupach, nauczyciel przygląda się i dba o zachowanie właściwej atmosfery na zajęciach.
6. Prezentacja propozycji zapisanych przez członków grupy.
Liderzy grup odczytują zapisane informacje.
7. Ustalenie najistotniejszych informacji, które będą wykorzystane do pracy nad projektem.
8. Pogadanka na temat przedstawionych przez uczniów propozycji do projektu.
9. Rozdanie instrukcji dotyczących pracy nad projektem, oraz wyjaśnienie jej poszczególnych podpunktów.
N: Rozdałam Wam instrukcje wg których będziecie tworzyć projekt. Przeczytajcie w grupach ich treść, a następnie przejdziemy do jej omówienia. O ocenianiu wspomniałam chwilę wcześniej.
Instrukcja:
Co tydzień zapraszam na zajęcia, podczas których będziemy realizować kolejno poniższe zadania:
1. Tworzenie pracy plastycznej techniką collage. (na zajęcia należy przynieść materiały, ilustracje, przedmioty symbolizujące daną porę roku, przybory plastyczno-techniczne)
2. Wyszukiwanie utworów literackich związanych tematycznie z daną porą roku (przed zajęciami należy zgromadzić książeczki z domowej biblioteczki czy biblioteki szkolnej zawierające utwory literackie poświęcone porom roku)
3. Tworzenie opowiadania zawierającego informacje o zmianach zachodzących w przyrodzie w danej porze roku (wykorzystując dotychczasowo zebrane informacje i utwory literackie).
4. Prezentacja przygotowanych prac plastycznych, opowiadań, materiałów związanych z daną porą roku – wystawa.
N: Czy informacje zawarte w poszczególnych podpunktach są Was zrozumiałe?
Uczniowie zgłaszają swoje ewentualne wątpliwości.
10. N: Za chwilę zapiszę na tablicy terminy planowanych spotkań, podczas
których będziemy realizować założenia projektu.
PREZENTACJA:
1. Przygotowanie miejsca przeznaczonego na wystawę prac.
2. Prezentacja poszczególnych grup i ich efekt końcowy – spotkanie podsumowujące.
N: Proszę teraz liderów grup o zaprezentowanie swoich efektów pracy.
Liderzy grup podchodzą i prezentują swoje efekty.
3. Ocena pracy uczniów w grupach.
N: Proszę poszczególne grupy, aby wyraziły swoją opinię o projektach swoich kolegów.
4. Wybór najciekawszego projektu.
N: Wytwory współpracy, której z grup Waszym zdaniem były najciekawsze?
Uczniowie wyrażają swoje opinie.

REFLEKSJE

1. Podsumowanie pracy każdej z grup

N: Jestem zadowolona z Waszych działań. Wszystkie projekty wymagały dużego wkładu pracy. Dzięki projektowi każdy z Was usystematyzował wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczej, plastycznej jak i humanistycznej.

N: Za chwilę rozdam Wam ankiety ewaluacyjne. Proszę o ich wypełnienie.

Ewaluacja:
N: Czego się nauczałam(em)?
Zastanówcie się, jak dokończyć rozpoczęte zdanie:
Najbardziej cieszyłam się z............
Nowością było dla mnie................
Czułam się...............................
N: zbiorę te kartki do domu, przeczytam je dokładnie i zapoznam się z tym , co jest dla Was ważne
2. Uczniowie wspólnie poszukują odpowiedzi na pytania:
- Co było najprzyjemniejsze podczas pracy nad projektem?
- Co było trudne?
- Które zadanie podobało się Wam najbardziej?
3. Podsumowanie
N: Co zapamiętaliście odnośnie pór roku? Czy podoba się Wam taka metoda pracy? Jak Wam się podoba praca w grupach?
Kiedy lepiej pracowałem : w grupie czy sam?

Bibliografia:
1. Helm J. H., Katz L. G.: Mali badacze. Metoda projektu w edukacji
elementarnej. Warszawa 2003
2. Mikina A., Zając B.: Jak wdrażać metodę projektów? Kraków 2001
Szymański M. S.: O metodzie projektów. Warszawa 2000
3. Grygier U., Przygoda z przyrodą. Metoda projektów w nauczaniu
przyrody. Oficyna Edukacyjna – Krzysztof Pazdro, Warszawa
2007
4. Marcinkowska Krystyna, Michejda-Kowalska
Krystyna : Barwne fantazje : techniki plastyczne. - Warszawa :
WSiP, 1993
5. Bogusława Dorota Gołębniak: Uczenie metodą projektów, WSiP, Warszawa 2002.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.