X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46895
Przesłano:
Dział: Języki obce

Lekcja kulturowa o międzynarodowych imprezach sportowych - konspekt

Data:
Nauczyciel prowadzący:
Poziom: klasa VII szkoła podstawowa, 3 godz. języka angielskiego tygodniowo
Czas trwania jednostki lekcyjnej: 45 min.
Temat: Around the world Culture. International sports events. Lekcja kulturowa o międzynarodowych imprezach sportowych.Podręcznik Brainy klasa 7.

Cele lekcji:
Cel główny:
- utrwalenie czasownika modalnego must/ mustn’t oraz wyrażenia have to;
- rozszerzenie słownictwa związanego ze sportem;
-doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego i słuchanego;
Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
- utworzyć zdania twierdzące, przeczące i pytające z wykorzystaniem czasowników must i mustn’t oraz wyrażenia have to;
- zastosować nowe słówka w kontekście;
- zrozumieć ogólny sens czytanego i słuchanego tekstu;
Materiały dydaktyczne:
- podręcznik Brainy dla klasy 7 ( e-book)
- ćwiczenia Brainy dla klasy 7 ( e-book);
- zeszyt;
Techniki pracy lekcyjnej:
- kula śnieżna;
- głośne czytanie;
- czytanie i słuchanie ze zrozumieniem;
Formy pracy:
-praca całą klasą (lockstep);
-praca indywidualna, kierowana przez nauczyciela i samodzielna;
- praca w parach, grupach;

Czynności wstępne: -sprawdzenie listy obecności;
-zapisanie tematu;
- sprawdzenie zadania domowego;
Wprowadzenie poznanego materiału:
- nauczyciel wprowadza temat poruszany na lekcji;
- uczniowie łączą się w pary ( nauczyciel przypisuje uczniów do pokoi na Teams)- każda para opracowuje krótką definicję zastosowania czasownika must i have to, następnie nauczyciel łączy dzieci w większe grupy, uczniowie znów tworzą definicję;
- po skończonym zadaniu grupy przedstawiają swoje definicje, klasa tworzy jedną, wspólną definicję;

Doskonalenie poznanego materiału:
- uczniowie wraz z nauczycielem omawiają zadanie 1 – czytają i tłumaczą zdania z zadania 1, następnie przechodzą do słuchania i czytania tekstu ze str. 77
- uczniowie wykonują ćwiczenie 1 str.77- analizują treść zadania z nauczycielem a następnie próbują wspólnymi siłami je wykonać.
- uczniowie kierowani przez nauczyciela wykonują ćw. 2- chętni odpowiadają głośno na pytania;
- uczniowie wykonują ćwiczenie 4- nauczyciel z uczniami analizują treść zadania- czytają i tłumaczą zdania, następnie dwukrotnie słuchają tekstu i wybierają odpowiedzi; po wysłuchaniu klasa omawia odpowiedzi z nauczycielem;

Podsumowanie lekcji:
- nauczyciel tłumaczy uczniom polecenie i treść zadania domowego ( ćwiczenia s.61 zad. 1 i 2- obowiązkowo, zad. 3 dodatkowe dla chętnych)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.