X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46769
Przesłano:

Architektura góralska jako ginąca wartość kulturowa - plastyczne zabawy od przedszkola do 4 klasy

Temat dnia: Wiślańskie chaty – akcja plastyczna ratowanie ginącej architektury podbeskidzia.

Przedmiot: Edukacja plastyczna – Malarstwo i rysunek na temat inspirowany prezentacją multimedialną na temat uroku architektury góralskiej z okolic Beskidu

Cele ogólne:
Dziecko:

- wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie
- poznaje nowe techniki plastyczne
- doskonali sprawność manualną
- buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym
- rozwija umiejętność prezentacji swoich przemyśleń
- wprowadzone w świat wartości estetycznych, rozwija umiejętność wypowiadania się poprzez sztukę
- kształtuje swoją przynależność społeczną
- kształci umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi

Cele szczegółowe:
Dziecko:
– potrafi przygotować kompozycję na arkuszu kolorowego brystolu
- potrafi przedstawić scenę obrazującą jego wyobrażenia odnośnie zaniedbywanej i ginącej zabudowy w rejonie Podbeskidzia
- rozwija wyobraźnię plastyczną przez właściwe zastosowanie kolorystyki w pracy
- sprawnie komponuje i wykonuje pracę farbami temperowymi
- tworzy ciekawe wzory rysunkowe na płatkach wiosennych kwiatów
- nabywa umiejętność kompozycji swojej pracy
- starannie wykańcza rysunkowo pracę przy użyciu kredek ołówkowych i pasteli suchych

Metody:
- podające: pytania, polecenia, objaśnienia, prezentacja multimedialna
- poszukujące: poszukiwanie odpowiedzi na pytania, odpowiedzi twórcze
- praktyczne: wykonywanie prac plastycznych
Formy:
Praca indywidualna dziecka
Środki dydaktyczne:
Reprodukcje, zdjęcia zabudowy w Wiśle i okolicy, prezentacja multimedialna Power Point pt.: Wiślańskie chaty, blok rysunkowy kolorowy , farby – tempery i akryle, pędzle, palety do mieszania koloru, kredki ołówkowe i pastele suche

Przebieg zajęć:
1. Ratujmy Wiślańskie Chaty - wprowadzenie do tematu zajęć – zorganizowana akcja plastyczna celem zwrócenia uwagi na ginącą wartość kulturową zabudowy Podbeskidzia.
2. Prezentacja multimedialna pt.: Wiślańskie chaty. Pogadanka dotycząca kultury regionu. Wypowiedzi dzieci na temat obejrzanej prezentacji, ich wyobrażeń w zakresie tematu
2. Omówienie wybranych obrazów charakterystycznych dla architektury drewnianej
3. Podanie tematu pracy
5. Omówienie techniki wykonania pracy- malarstwo, rysunek kredkami ołówkowymi i suchymi pastelami
6. Wykonanie prac przez dzieci
7. Wykończenie rysunkowe- szczegóły kredkami i pastelami suchymi
7. Omówienie prac i ocena prac
8. Ekspozycja prac na wystawie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.