X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4674
Przesłano:
Dział: Języki obce

Mother’s Day around the World - konspekt lekcji języka angielskiego

KLASA: VI
DATA: 25-26. 05.2009
PROWADZĄCY: Renata Kurkowska
MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. A. Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym
TEMAT BLOKU: The Celebrations
TEMAT LEKCJI: Mother’s Day around the World.
CZAS TRWANIA: 90 minut

CELE OPERACYJNE
UCZEŃ:
- utrwala nazwy miesięcy w języku angielskim
- potrafi na podstawie ilustracji wskazać poszczególne święta
- poprawnie czyta nowo poznany tekst o Dniu Matki
- wyszukuje potrzebnych informacji w tekście,
- potrafi wskazać zdania fałszywe i prawdziwe związane z tekstem i uzasadnić swoją odpowiedź
- potrafi uzupełnić luki w tekście
- poprawnie nazywa liczebniki porządkowe
- potrafi pracować w grupie

METODY PRACY:
- pokaz
- pogadanka
- praca z tekstem

FORMY PRACY:
- praca indywidualna
- praca w grupie
- praca zbiorowa

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- materiały zaczerpane z książki „Seasons and Celebrations” Jackie Maguire
- zdjęcie związane z tematyką zajęć
- czerwone i zielone kartoniki
- białe kartki
- słowniki

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Wprowadzenie.
• na podstawie odkrywania poszczególnych elementów ilustracji uczniowie odgadują co może przedstawiać i z jakim tematem może się wiązać.

2.Rozgrzewka językowa.
• uczniowie dopisują słowa, które kojarzą im się ze słowem MOTHER.
• dopasowują wyrazy podobne w wymowie do ‘mother’

3. Prezentacja materiału.
• nauczyciel prezentuje nagranie, w którym jest przedstawiona historia obchodów Dnia Matki, uczniowie otrzymują kartki z tekstem do nagrania, w którym muszą uzupełnić luki. ANEKS 3
• uczniowie w parach tłumaczą tekst (z wykorzystaniem słowników), który później jest wspólnie sprawdzany
• uczniowie notują nieznane im dotąd słowa.
• uczniowie odpowiadają na pytania związane z tekstem kolorowymi kartkami:
 - fałsz/false,
 - prawda/true. ANEKS 4
Wybrane osoby uzasadniają swoją odpowiedź.

a) In USA Mother’s Day is on second Saturday in May. (F)
b) Anna Jarvis wanted celebrate a Mother’s Day. (T)
c) American soldiers in Britain gave their British ‘mother present on their Mother’s Day, on second Sunday (F)
d) In Britain children give one rose and a Pancake (F)
e) on Mother’s Day they give a breakfast for their mother (F)
f) Anna Jarvis is a American woman (T)
g) Mother’s Day was change name of a Mothering Sunday (T)
h) in USA President Wilson decided that the second Sunday would be called a Mother’s Day in 1913. (F)

3. Ćwiczenia utrwalające wiadomości i słownictwo.
• uzupełnij tabelkę zgodnie ze zdobytymi informacjami – uczniowie wpisują daty obchodów Dnia Matki w poszczególnych krajach
MOTHER’S DAY
In Australia
In Britain
In Canada
In New Zealand
In Poland
In USA

• uczniowie próbują w kilku zdaniach opowiedzieć historię Mother’s Day
• uczniowie odnajdują zdania w czasie Past Simple i przekształcają je na pytania w tym czasie

4. Zastosowanie języka.
• uczniowie przygotowują plakat z okazji “Mother’s Day” z wykorzystaniem poznanego słownictwa
• przygotowują rebusy, których rozwiązaniami są poznane święta (Halloween, Christmas, Valentine’s Day, Easter)

5. Praca domowa.
• uczniowie wypisują czynności - prace, w których mogą wyręczyć swoje mamy szczególnie w tym dniu, (min 5) np.
- wash the dishes
- water flowers
- feed the goldfish
- walk the dog
- make dinner
• nauka wiersza na pamięć: „Mother”.
• dla chętnych – napisanie życzeń dla mamy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.