X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46682
Przesłano:

Wykonanie plakatu pt. "Podróże marzeń po Polsce". Konspekt - plastyka

Konspekt
 Plastyka
Czas trwania zajęć: 45 min.

Temat: Wykonanie plakatu pt. „Podróże marzeń po Polsce”
Cele ogólne:
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
- kształtowanie umiejętności korzystania z różnych technik plastycznych,
- poznanie miejsc atrakcyjnych turystycznie w Polsce
Cele szczegółowe:
Uczeń:
-kształtuje zaradność adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności
- jest twórczy artystycznie,
- rozwija, doskonali umiejętności plastyczne,
- rozumie przynależność do kraju, regionu, narodu
-kształtuje poczucia sprawczości,
-kształtuje wiedzę o Polsce, swoim regionie
- rozwija samodzielność,
- rozwija zainteresowania
- usprawnia procesy poznawcze ( pamięć, spostrzeganie, uwagę)

Cele rewalidacyjne:
- wspomaganie rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
- doskonalenie motoryki małej, umiejętności manualnych,
Cele wychowawcze:
uczeń:
- potrafi współpracować w grupie,
- respektuje zasady i normy społeczne
-

4.Metody pracy:
- metoda ośrodków pracy,
- wzmocnień pozytywnych,
- oglądowa – pokaz krótkiego filmu,
-objaśnienie,
- instruktarz
- praca z mapą,
- działania praktycznego

5.Forma pracy: indywidualna, zbiorowa, praca grupach.

6. Środki dydaktyczne:
- duży karton z konturami Polski,
- atlas geograficzny, mapa Powiatu Kraśnickiego
- mapa konturowa Polski z wybranymi miastami
- laptop, tablica interaktywna
- kredki, mazaki, nożyczki
- zgromadzone materiały do plakatu, widokówki, zdjęcia
- klej
- wcześniej przygotowana grafika i wagoniki z pudełek po zapałkach
- widokówki, zdjęcia
- dodatkowo : krzyżówka, wykreślanka
FAZY LEKCJI:

I Faza wprowadzająca:
1. Nauczyciel wita się z uczniami; sprawdza obecność.
2. Uczniowie przygotowują się do lekcji.
3. Nauczyciel wprowadza uczniów do tematu lekcji;.
4.Nauczyciel podaje i zapisuje temat lekcji na tablicy interaktywnej
5. Nauczyciel na podstawie pokazu krótkiego filmu „10 miejsc w Polsce, które musisz zobaczyć” zapoznaje uczniów z przykładami miejsc atrakcyjnych dla podróżnika.
6. Uczniowie podają zapamiętane przykłady miejsc w Polsce, które warto zobaczyć.

II Faza realizacyjna:
1. Nauczyciel prosi aby uczniowie podzielili się dwie grupy
2. Podaje uczniom temat pracy: Wykonanie plakatu „Podróże marzeń po Polsce”
3. Uczniowie pracują w grupach ( odszukują wybrane miasta na mapce konturowej, następnie w atlasie na mapie Polski, zaznaczają wybrane miasta na plakacie, przyklejają grafikę zdjęcia, widokówki , wykonane wcześniej wagoniki, nadają tytuł
4. Po wykonaniu prezentują swoje prace.

III Faza podsumowująca:
1. Nauczyciel ocenia prace uczniów.
2. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela:
a. Gdzie możecie pojechać w podróż po Polsce?
b. Jakimi przyborami posługiwał się podczas wykonywania pracy?
IV Praca domowa :
1. Nauczyciel zadaje pracę domową:
Wypisz w zeszycie poznane miasta, pamiętając o pisowni wielką literą

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.