X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46654
Przesłano:

Plan pracy zespołu ds. promocji i wizerunku

PLAN PRACY ZESPOŁU DS. PROMOCJI I WIZERUNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZGIERZU
REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Przewodniczący:

CELE OGÓLNE

- Kreowanie pozytywnego wizerunku ośrodka w mediach i środowisku lokalnym
- Ukazanie osiągnięć i potencjału społeczności szkolnej i przedszkolnej
- Wzmacnianie pozycji i wizerunku szkoły wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
- Kształtowanie pozytywnego obrazu placówki w środowisku lokalnym oraz pozyskiwanie sojuszników wspierających działania szkoły

Lp. Działania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin

1. Wybór członków zespołu -spotkanie organizacyjne – konstruowanie planu pracy i przydział zadań
Wszyscy członkowie zespołu IX 2020
2. Rozbudowywanie i uaktualnianie strony internetowej ośrodka
-opracowanie nowej szaty graficznej
- aktualizacja danych zamieszczonych na stronie
- bieżące zamieszczanie informacji dot. istotnych wydarzeń odbywających się w przedszkolu, szkole, grupach wychowawczych
IX-X 2020
Na bieżąco
3. Rejestrowanie działań życia ośrodka Sporządzanie dokumentacji fotograficznej Na bieżąco
4.Prowadzenie szkolnej gazetki „45 minut” Rejestrowanie najważniejszych wydarzeń z życia ośrodka w formie gazetki
Według potrzeb
5. Współpraca z mediami Publikacje na łamach prasy lokalnej i regionalnej - informowanie lokalnej TV o ważniejszych imprezach i uroczystościach
Wybrani nauczyciele
6. Promowanie działań ośrodka w środowisku lokalnym Rozpowszechnianie ulotek, folderów reklamowych w przedszkolach, szkołach, poradniach pp, poz, miejscach użyteczności publicznej
Wszyscy członkowie zespołu Według porzeb

6. Przygotowanie dni otwartych Przedstawienie oferty działań edukacyjnych i wychowawczych promujących ośrodek - przygotowanie prezentacji promującego ośrodek oraz jego publikacja w telewizji regionalnej Wybrani nauczyciele Marzec
7. Pozyskiwanie sponsorów Pozyskiwanie sponsorów w celu wspomagania bieżącej działalności ośrodka Wszyscy członkowie zespołu Na bieżąco
8. Przygotowywanie kartek okolicznościowych i suvenirów Przygotowanie upominków dla przyjaciół ośrodka, darczyńców i sponsorów Według potrzeb
9. Promocja i rozwój talentów Uczestnictwo dzieci w konkursach, przeglądach Wszyscy nauczyciele Na bieżąco
10. Rozwój i promocja wiedzy i umiejętności nauczycieli Organizacja szkoleń i warsztatów zamieszczanie materiałów edukacyjnych na stronie internetowej Chętni nauczyciele Według harmonogramu wewnątrzszkolnego zespołu doskonalenia nauczycieli
11 Organizacja konkursów międzyszkolnych na szczeblu miejskim Promocja ośrodka w środowisku lokalnym Chętni nauczyciele Na bieżąco
12 Opracowanie koncepcji szaty graficznej w celu stworzenia banneru promującego działania prowadzone w ośrodku Stworzenie reklamy promującej ośrodek w środowisku lokalnym

IX-X 2020
13 Przygotowywanie spotów reklamowych promujących ośrodek wyświetlanych w komunikacji miejskiej
Promocja w środowisku lokalnym Rok szkolny 2020/2021

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.