X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4656
Przesłano:

Programy ekologiczne dla klas I - VI

„Szlachetnym człowiekiem jest nie tylko ten, który nie krzywdzi,
ale i ten, który może krzywdzić i nie czyni tego.”
Ioannis Filimon

Program ekologiczny Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej do realizacji w roku 2007/2008.
„Młody ekolog – oszczędza, wyłącza,
odzyskuje i świeci przykładem.”

Głównym celem realizacji w/w programu jest systematyczna organizacja działań zmierzających do przyswojenia zachowań racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.

Cele operacyjne – uczeń:
- zdobywa i popularyzuje wiedzę proekologiczną,
- uświadamia sobie odpowiedzialność człowieka za stan środowiska naturalnego,
- wzbogaca słownictwo o treści ekologicznej,
- reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania się wobec środowiska,
- wykazuje inwencję twórczą,
- zgodnie współpracuje w grupie.

Zagadnienia do realizacji dla klas I – III:

Miesiąc realizacji
Zadania
Przykładowe materiały
Odpowiedzialni

X - Zgromadzenie informacji na temat oszczędzania wody i energii elektrycznej.

- Zaprojektowanie i wykonanie znaczków – symboli z wykorzystaniem zgromadzonych informacji
- Umieszczenie znaczków w salach lekcyjnych przy umywalce i włączniku do światła.
- Najładniejsze znaczki – symbole zostaną powielone i rozdane do wykorzystania w środowisku lokalnym. - Czasopisma przyrodnicze,
- Portale internetowe,
- Encyklopedie,
- Filmy przyrodnicze
- Papier,
- Tektura,
- Tapeta,
- Linoleum Wychowawcy, nauczyciele przyrody

XII - Torebka, pudełko, opakowanie na prezenty świąteczne – praca plastyczno-techniczna ukazująca możliwość odzyskania surowców wtórnych i możliwość ograniczenia wydatków.
- Wykonane opakowania zostaną przeznaczone do sprzedaży na kiermaszu bożonarodzeniowym. - Papier pakowy,
- Folia,
- Tkaniny,
- Kolorowe włóczki

II - Oszczędzaj!
- Wyłączaj!
- Odzyskuj!
- Świeć przykładem!
- Krótka forma teatralna dotycząca powyższych zagadnień (jednego lub kilku) Wychowawcy

III - Młody ekolog konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej pt.:
„żyj ekologicznie i ekonomicznie”
- Pytania quizowe

III - Udział w Ogólnopolskiej zbiórce baterii „Reba”.
- Zbiórka puszek, makulatury i baterii realizowana przez cały rok szkolny zakończona w marcu. Wychowawcy
Koordynatorzy
IV Apel podsumowujący realizację programu. Dyplomy i nagrody. Koordynatorzy
Zadania punktowane będą w skali od 0-10 pkt.


Zagadnienia do realizacji dla klas IV – VI :

X - Zgromadzenie informacji na temat: Oszczędzaj, wyłączaj, odzyskuj...!

- Zakręcam wodę i gaszę światło”- wykonanie plakatów ekologicznych i umieszczenie ich w widocznym miejscu w klasie. - czasopisma przyrodnicze
- portale internetowe
- encyklopedie
- filmy przyrodnicze. - wychowawcy
- nauczyciele przyrody

XI -„Ekologiczna torba na zakupy”- praca techniczna.
Sprzedaż toreb wśród rodziców.
-resztki materiałów
-kolorowe włóczki
- sznurek

II - Oszczędzaj!
- Wyłączaj!
- Odzyskuj!
- Świeć przykładem!
Krótka forma teatralna dotycząca powyższych zagadnień (jednego lub kilku) Wychowawcy

III - Udział w Ogólnopolskiej zbiórce baterii „Reba”.
Zbiórka puszek, makulatury i baterii realizowana przez cały rok szkolny zakończona w marcu. Wychowawcy
Koordynatorzy

IV - Konkurs wiedzy ekologiczno-przyrodniczej „Bieg po paszport do przyszłości” Koło Ekologiczne

IV Apel podsumowujący realizację programu. Dyplomy i nagrody Koordynatorzy

Zadania punktowane będą w skali od 0-10 pkt.

Spodziewane efekty – uczeń:
- Twórczo wykorzysta zdobytą wiedzę ekologiczną,
- będzie gasił zbędne oświetlenie i zakręcał wodę,
- zastosuje poznane umiejętności oszczędzania zasobami naturalnymi w domu rodzinnym i w przyszłości,
- pozna sposoby odzyskania surowców wtórnych w pracach plastyczno-technicznych,
- będzie zbierał surowce wtórne,
- przygotuje scenkę teatralną.

W celu ewaluacji programu będzie przeprowadzona na początku i na zakończenie działań wśród grupy uczniów i rodziców ankieta, dotycząca wpływu programu na zachowanie ekologiczne dzieci w ich codziennym życiu.
Oceną efektu programu będzie też obserwacja zaangażowania uczniów w różnych akcjach proekologicznych.
Konkursy wiedzy podsumują realizację celów programu.

Program przedstawiono i zatwierdzono na
Radzie Pedagogicznej w dniu 20.09.2007r.
Koordynatorzy programu:


Program ekologiczny Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej do realizacji w roku szkolnym 2008/2009,
pt.: „Ziemia w naszych rękach”.

Środowisko potrzebuje nas, nam jest potrzebne środowisko.

Celem programu jest zdobycie przez dzieci wiedzy ekologicznej oraz wytworzenie nawyków działania na rzecz środowiska.

Cele operacyjne – uczeń:
- Poznaje nowe zagadnienia i terminy pro ekologiczne;
- Pogłębia zdobytą już wiedzę przyrodniczą i umiejętności;
- Świadomie korzysta z dóbr natury;
- Zbiera i sortuje surowce wtórne;
- Umiejętnie współpracuje z rówieśnikami;
- Przejawia oryginalność i inwencje twórczą;
- Rozwija zdolności manualne;
- łączy i wykorzystuje wiedzę z różnych dziedzin nauki.

Zadania do realizacji:

Termin
Zadania
Sposób realizacji
Odpowiedzialni

Poszukiwanie i gromadzenie informacji na temat comiesięcznych gazetek zgodnych z kalendarium ekologicznym.
Encyklopedie
Filmy przyrodnicze
Portale internetowe
Czasopisma przyrodnicze
Papier
Tektura
Brystol
Tapeta

X -Światowy dzień św. Franciszka – patrona ekologów. Papier
Tektura
Brystol
Tapeta
VI b
IV b
II b

XI- Światowy Dzień bez papierosa.
j.w.
VI c
V a
III b

XII - Odnawialne źródła energii.
j.w.
VI a
IV a
III a

I - Zdrowa żywność. j.w. I a
I b
V c
II - Dzień Ochrony Zwierząt Leśnych.
j.w.
II a
V b
III c

III - Światowy Dzień Wody. j.w. IV c
I c

IV Prezentacja gazetek ekologicznych. Wystawa w holu i w Sali gimnastycznej. Koordynatorzy
II „Ekologiczne Echo”- dzieci układają tekst o ochronie przyrody i śpiewają do znanej melodii. - Tekst piosenki rymowanka
- zagadki śpiewane
- strój
- choreografia
- scenografia. Wychowawcy i niezależna komisja .

1.IV Dzień Zielonych i Oznaczonych.
(Międzynarodowy Dzień Ptaków)
- Uczniowie ubierają się na zielony kolor (cały strój, a nie jeden element) oraz wykonują plakietkę, proporczyk lub opaskę na głowę z hasłem propagującym ochronę ptaków.
Dzieci ubrane ekologicznie są zwolnione z odpowiedzi ustnej i otrzymują punkty dla klasy. Ocenie podlegać będzie zaangażowanie w temat i ilość przebranych osób z klasy. Uczniowie
Wychowawcy

IX-III
Systematyczna zbiórka surowców wtórnych:
- puszek aluminiowych,
- baterii,
- makulatury ( nagrodzeni zostaną uczniowie, którzy zbiorą największą ilość makulatury). Zbiórka w godzinach:
- poniedziałek
13.45-14.30
- piątek
9.50-10.35 Koło ekologiczne

III Konkursy przyrodnicze:
- „Paszport do przyszłości”
(klasy 4-6)
- „Chronimy ziemię”
(klasy 1-3)

IV Dzień Ziemi.
Apel podsumowujący realizację zadań programu pt. „Ziemia w naszych rękach”.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Prezentacje najciekawszych propozycji „Echa Ekologicznego”. Koordynatorzy
Zadania punktowane będą w skali od 0-10.

Spodziewane efekty – uczeń:

- Twórczo wykorzysta zdobytą wiedzę przyrodniczą i ekologiczną;
- Świadomie dokona zakupu produktów w opakowaniach zwrotnych;
- Sortuje swoje śmieci;
- Zbiera surowce wtórne;
- Przygotuje tekst i melodię piosenki ekologicznej;
- Na co dzień będzie myślał i działał na rzecz Ziemi.

Ewaluacją programu będzie obserwacja zaangażowania uczniów w realizację zadań oraz konkursy wiedzy podsumowujące wiedzę i umiejętności.

Program przedstawiono i zatwierdzono
na Radzie Pedagogicznej 18.09.2008r.
Koordynatorzy:

„ O cóż jest piękniejsze niż wysokie drzewo, w brązie zachodu
kute wieczornym promieniem...”

Te słowa Leopolda Staffa są mottem Święta Drzewa w naszej szkole.
Program Ligi Ochrony Przyrody Święto Drzewa został zainaugurowany
audycja radiową dnia 10 października. Program będzie trwał do maja 2006r.
Rok szkolny 2005/ 2006 został nazwany Rokiem Drzewa , natomiast klasa,
która zbierze najwięcej punktów za wykonanie poszczególnych zadań otrzyma miano Przyjaciela lasów drzew.
Drzewa są płucami Ziemi i regulatorami klimatu – zmieniają dwutlenek węgla na tlen, schładzają powietrze, łagodzą efekt cieplarniany, zmniejszają zanieczyszczenia wód, regulują obieg wód gruntowych, co chroni przed powodziami, zmniejszają hałas wzdłuż ruchliwych dróg, są ważnym źródłem pożywienia ludzi i zwierząt , odpowiednio gospodarowane lasy dostarczają nam drewna do budowy.
Indianie Ameryki Północnej wierzyli, że drzewa podtrzymują niebo. Zgodnie więc z legendą, zagłada drzew oznaczać będzie zagładę całej Ziemi!!!
Tymi słowami rozpoczęliśmy program i zachęciliśmy uczniów i nauczycieli do udziału w nim.

Koło ekologiczne ogłosiło również zbiórkę puszek, z przeznaczeniem na wykup koni z transportów Zwierzę nie jest rzeczą.

Nasz program przedstawia się następująco:

„ Jeśli patrzysz na drzewo i widzisz cud-
- wtedy wreszcie zobaczyłeś drzewo”

( A. de Melo )

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny dla klas I-VI
„ Święto drzewa”.

Lp.
Zadania
Termin
Punktacja
Odpowiedzialni
Forma realizacji

1. Sprzątanie Świata Wrzesień --------- Wych. klas
koordynatorzy
Porządkowanie terenu wokół szkoły według przydziału
2. Ogłoszenie r. sz. 2005/6

ROKIEM DRZEWA Październik Koło ekolog.
koło przyrod.
koło krajoznawczo- turystyczne.
Audycja radiowa o stanie lasów w Polsce i konieczności ich ochrony.

3. Inauguracja konkursu klasowego
„ Przyjaciel lasu” Październik Kolo ekolog. Nawiązanie wspólpracy z leśniczym.

4. 10 października Święto Drzewa – rozpoczęcie hodowli sadzonek drzewek iglastych w klasach. Październik Kl. IV-VI
Przekazanie sadzonek drzewek.

5. Drzewo w czterech porach roku-
jesień – wystawa prac. Październik 0-10
Konkurs plastyczny technika – wydzieranka dla klas IV-VI
format prac A4
kl. I-III – technika wyklejanie włóczką ( prace grupowe) plakat A3

6. Drzewo w dokumentacji foto-
Graficznej. Październik -------- Koło przyrodnicze Cykl zdjęć
wybranych drzew na przestrzeni jesień-wiosna.

7. 25 listopada Dzień bez futra Listopad Wych. klas Godzina wychowawcza

8. Rymowanki ilustrowane o leśnych zwierzętach – konkurs . Listopad 0-10 Wych. klas koordynator:
Książeczki z rymowankami – wystawa.

9. Opis drzewa w literaturze.
Listopad 0-10 Przykładowe utwory literackie opisujące drzewa.

10. Audycja radiowa o ochronie
drzew i krzewów iglastych. Grudzień ------ Koło przyrodnicze i ekologiczne

11. Konkurs na ekologiczną choinkę Grudzień 0-10 Wych.klas
Koordynatorzy:

Ocena w klasach, wystawa najładniejszych w holu szkoły.
12. Drzewo w czterech porach roku
- zima. Luty 0-10 Konkurs plastyczny, technika dowolna, format A4
wystawa prac.

13. Konkurs na gazetkę klasową
temat: Rola lasu w przyrodzie. Luty 0-10

14. Spotkanie z leśniczym Światowy Dzień Leśnika
Marzec ------- Koło przyrodnicze i kolo ekologiczne.

15.. Wycieczka do szkółki leśnej,
spotkanie z leśniczym.
Marzec ------- Koło ekologiczne ,
przyrodnicze,
krajoznawczo
-turystyczne.

16. Konkurs wiedzy ekologicznej
dla kl. I-III Kwiecień

17. Drzewo wiosną- pokaz mody
ekologicznej i odpadkowej. Kwiecień 0-10 Wych. Klas
koordynatorzy: Ocenie podlegać będzie model przebrany za kwitnące drzewo oraz prezenter.

18. B I E G P O P A S Z P O R T
dla klas IV - VI Kwiecień

19. Dzień Leśnika i Drzewiarza –
Ocena wyglądu drzewek klasowych zasadzonych w październiku.

Akcja sadzenia drzewek. Kwiecień 0 -10
20. Zbiórka puszek –
z przeznaczeniem na akcję
Zwierze nie jest rzeczą. Kwiecień 0-10 Kolo ekologiczne Puszki proszę przynosić do gabinetu nr 1.

20. 22 Kwietnia Dzień Ziemi Kwiecień ------- Prace społeczne wo-
kół szkoły według planu.
20. Posumowanie konkursu na klasę pt. Przyjaciel lasu oraz projektu
Święto drzewa – wręczenie na gród. Maj koordynatorzy
21. Krótki program artystyczny zaprezentowany w trakcie podsumowania. Maj

Opracowanie projektu::

Poniższe zdjęcia prezentują wykonanie pierwszego zadania, które zostało wykonane przez uczniów klas I-III.

„Drzewo w czterech porach roku – JESIEŃ”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.