X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46404
Przesłano:
Dział: Języki obce

Swallowed by a hippo. Scenariusz lekcji języka angielskiego

1. Etap edukacyjny i klasa:
• szkoła ponadpodstawowa - liceum - klasa III
• szkoła ponadpodstawowa - liceum- klasa IV
2. Przedmiot:
• język obcy nowożytny – angielski
3.Temat zajęć:/Podręcznik:
‘Swallowed by a hippo’ - a real life experience. Reading and listening practice. / Repetytorium maturalne poziom rozszerzony, wyd. Pearson
4. Czas trwania zajęć: 45minut
5. Uzasadnienie wyboru tematu:
Tematyka zajęć związana z podróżowaniem. Jest to ciekawe zagadnienie, które wzbogaca zasób językowy uczniów z działu słownictwa Świat przyrody tak, aby swobodnie mogli zrozumieć treści na lekcji. Wybrany dział słownictwa zawsze stanowi dla uczniów wyzwanie, ponieważ często zawiera zwroty i sformułowania nie do końca przez nich rozumiane w języku ojczystym. Dodatkowo tekst nawiązuje do prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce w Afryce na rzece Zambezi. Poza tym temat wynika z rozkładu materiału realizowanego podręcznika - "Repetytorium maturalne. Język angielski. Poziom rozszerzony" - wydawnictwo Longman/Pearson.
6. Uzasadnienie zastosowania technologii:
Zastosowanie technologii, w formie krótkiego filmiku na You Tube to ekspozycja uczniów na materiał autentyczny, który przypomina naturalną naukę języka. Ponadto, wykorzystanie TIK sprawia, że zajęcia są bardziej atrakcyjne dla ucznia co zdecydowanie sprzyja aktywizacji uczniów i jednocześnie pozwala na lepsze przyswojenie materiału. Dodatkowo materiały audiowizualne serwisu YouTube dają możliwość kontaktu z językiem angielskim w różnych dialektach, czy odmianach regionalnych. Uczniowie mogą słuchać, robić notatki, pisać streszczenia, ale przede wszystkim czerpać wzorce z modelowych prezentacji i analizować ich elementy. Materiały te mogą stanowić wstęp do dyskusji oraz być zachętą do dalszych poszukiwań w danym obszarze tematycznym. Wykorzystanie platformy LearningApps w celu utrwalenia nowego słownictwa i urozmaicenia zajęć. Możliwość przeprowadzenia zajęć on-line.
7. Cel ogólny zajęć:
Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem w oparciu o materiał autentyczny oraz fragment tekstu z podręcznika. Uczniowie rozwijają nowo poznane słownictwo, widzą jego zastosowanie w wypowiedzi i potrafią tworzyć wypowiedzi z wykorzystaniem słów i zwrotów poznanych podczas lekcji.
8. Cele szczegółowe zajęć:
• Wprowadzenie i utrwalenie słownictwa związanego z działem słownictwa - Świat przyrody
• Doskonalenie umiejętność słuchania autentycznych materiałów językowych
• Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
• Rozwijanie umiejętności korzystania z aplikacji i narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnej w zakresie nauki języka obcego.
9. Metody i formy pracy:
Praca z całą klasą, praca indywidualna, praca w parach
10. Środki dydaktyczne:
Podręcznik "Repetytorium maturalne. Język angielski. Poziom rozszerzony" wyd. Pearson, nagrania audio, materiały pochodzące z internetu, oprogramowanie kursu do tablicy interaktywnej, film z youtube
11. Wymagania w zakresie technologii:
Komputer, rzutnik, głośniki, tablica interaktywna, Internet, smartfon + słuchawki - opcjonalnie
12. Przebieg zajęć:
Aktywność nr 1
Temat: Rozgrzewka językowa
Czas trwania: 5 minut
Opis aktywności:
Uczniowie odpowiadają na pytania:
Have you ever watched animals in the wild? Where was it and what did you see?
What do you know about hippos? Do you think they might be dangerous or aggressive?

Aktywność nr 2
Temat: Wprowadzenie tematu
Czas trwania: 3 minuty
Opis aktywności:
Uczniowie łączą słowa z ich definicjami https://learningapps.org/view16653982 Poznają nowe słownictwo, które ułatwi im zrozumienie tekstu.

Aktywność nr 3
Temat: Czytanie
Czas trwania: 15 minut
Opis aktywności:
Uczniowie czytają tekst z podręcznika (Czytanie str. 170-171) oraz wykonują zadanie nr 3 polegające na zaznaczeniu własciwych odpowiedzi. Rodzaj zadania: wielokrotnego wyboru. Uczniowie mają na to 10 minut.
Następnie nauczyciel prosi uczniów o podanie swoich odpowiedzi (w trybie nauki stacjonarnej uczniowie najpierw porównują swoje odpowiedzi w parach). Uczniowie proszeni są również o uzasadnienie swojego wyboru - wskazanie fragmentu tekstu, który ich zdaniem zawiera prawidłową odpowiedź. Nauczyciel wyświetla prawidłowe odpowiedzi na ekranie komputera/rzutnika/tablicy interaktywnej za pomocą oprogramowania do podręcznika.
Ponieważ incydent opisany w tekście miał miejsce w rzeczywistości, uczniowie oglądają krótki filmik obrazujący tamte wydarzenia i zarazem streszczający treść tekstu: https://www.youtube.com/watch?v=JqoDmIqywK8
Aktywność nr 4
Temat: Słuchanie/oglądanie
Czas trwania: 15 minut
Opis aktywności:
Obejrzyj filmik o tytule "How to survive a hippo attack?" https://www.youtube.com/watch?v=zD9VtZqG2WQ i odpowiedz na pytania.
1. What is the second-largest land mammal in the world?
2. What is the difference in the weight of a female and male hippo?
3. Are hippos herbivores or carnivores?
4. What does it mean when a hippo is yawning?
5. What should we keep in mind while running away trying to avoid the attack? (give at least 3 examples)
6. In case of a physical contact with a hippo, what can we do in order to make it feel uncomfortable? (give at least 2 examples)
7. What is the best way to survive a hippo attack?

13. Sposób ewaluacji zajęć:
W ramach pracy domowej uczniowie pracują z nowym słownictwem.
Zadanie nr 1 - połącz czaswoniki w tekście zaznaczone na czerwono z ich definicjami https://learningapps.org/watch?v=pi0xmaws321
Zadanie nr 2 - użyj czasowników z zadania nr 1 żeby uzupełnić pytania odpowiednią ich formą https://learningapps.org/view16680551
Odpowiedz na pytanie:
Would you like to go on a trip down the Zambezi to the Victoria Falls? Why? Why not?
14. Wskazówki:
Lekcja sprawdza sie z grupą na poziomie intermediate oraz upper-intermediate

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.