X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46383
Przesłano:

Moja miejscowość - wiem, znam, potrafię. Scenariusz lekcji z wiedzy o regionie

Temat: Moja miejscowość – wiem, znam, potrafię.
Data: 05.05.2021r.
Klasa: 3
I. Cel główny:
- utrwalenie nazw dzielnic oraz miast sąsiadujących z Rudą Śląską, ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsce (dzielnicę) zamieszkania
- kształtowanie właściwych postaw współżycia w ramach jednego miasta oraz rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością
Cele szczegółowe, uczeń:
- potrafi wymienić dzielnice i miasta sąsiadujące
- potrafi rozpoznać charakterystyczne miejsca oraz podać cechy określające wybrane dzielnice Rudy Śląskiej
- potrafi wskazać na mapie wybrane dzielnice, w tym dzielnicę, w której mieszka/znajduje się jego szkoła
- potrafi wskazać symbole Rudy Śląskiej
- pisze nazwy miast i dzielnic wielką literą oraz „ó” w końcówkach -ów
- szanuje mieszkańców innych dzielnic

II. Metody:
- podająca: opowiadanie, objaśnienie
- aktywizująca: quiz
- praktyczna: praca z mapą
- eksponująca: film

III. Formy: indywidualna, zbiorowa

IV. Środki dydaktyczne: karty pracy (mapa), komputer, rzutnik, tablica, film edukacyjny, quiz, karty z nazwami miast, patyczki kolorowe, „liście ze śląskimi słowami”

V. PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. CZĘŚĆ WSTĘPNA:
- przywitanie uczniów i sprawdzenie obecności
- wprowadzenie do tematu: pokaz filmu wprowadzającego w tematykę lekcji Ruda Śląska - VidioDron - YouTube wraz z krótkim omówieniem tematyki prezentowanego filmu

2. CZĘŚĆ GŁÓWNA:
- Nauczyciel rozdaje uczniom kolorowe patyczki oraz karty pracy - kontur Rudy Śląskiej. Losowo wybrani uczniowie (którzy otrzymali patyczek oznaczony numerem) dodatkowo otrzymują karteczkę z nazwą miasta (oznaczoną numerem), które jest/nie jest miastem sąsiednim Rudy Śląskiej.
- Nauczyciel prezentuje mapę Rudy Śląskiej z zaznaczonymi na niej dzielnicami, a Uczniowie na podstawie mapy prezentowanej przez nauczyciela wpisują nazwy dzielnic we właściwych miejscach.
* przerwa śródlekcyjna: nauczyciel pokazuje dzielnice Rudy Śląskiej na mapie, a uczniowie określają położenie danej dzielnicy w mieście: unosząc ręce w górę – północ, przysiad – południe, unoszą prawą rękę w prawą stronę – wschód, lewą - zachód
- Po wykonaniu zadania, uczniowie, którzy otrzymali nazwę miasta - sąsiada Rudy Śląskiej, podchodzą do tablicy i przyklejają nazwę miasta „sąsiada” na umieszczonej na tablicy mapie /nie przyklejają na mapie, jeżeli miasto nie sąsiaduje z Rudą Śląską. Po przyklejeniu na tablicy wszystkich nazw miast sąsiednich, każdy uczeń zapisuje te nazwy na swojej mapie. Wspólne odczytanie nazwy dzielnic oraz miast sąsiadów. Nauczyciel informuje, że mapy będą potrzebne na kolejnych lekcjach, więc prosi uczniów, aby po zakończonej lekcji mapy włożyć do teczek i przynieść na kolejną lekcję WOR-u.

3. CZĘŚĆ KOŃCOWA:
- Sprawdzenie zdobytych umiejętności poprzez wykonanie QUIZU. Przedstawienie zasad: każdy uczeń ma kolorowy patyczek i jeżeli zna odpowiedź podnosi patyczek do góry, a nauczyciel wskazuje osobę, która odpowiada. Jeżeli odpowie prawidłowo otrzymuje punkt, czyli listek w barwach śląskich ze śląskim słowem, jeżeli odpowie źle, szansę otrzymuje inny uczeń. Uczniowie zliczają zdobyte punkty (listki), które „przechodzą” na kolejne zajęcia, zaś wśród słów zapisanych na listkach odszukują słowo klucz „BĄK” (ptak wodny), będący nawiązaniem do kolejnego tematu lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.