X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46368
Przesłano:

Charakterystyka pozareklamowych instrumentów promocji. Konspekt lekcji

Opracowała: Wioletta Pieńkowska

Konspekt lekcji - Charakterystyka poza reklamowych instrumentów promocji.

Przedmiot: Organizacja i techniki reklamy
Klasa: 2r T
Temat: lekcji:Charakterystyka poza reklamowych instrumentów promocji.

Planowana realizacja efektów kształcenia po przeprowadzonej lekcji:
• uczeń potrafi wskazać poza reklamowe narzędzia promocji;
• uczeń wymienia środki promocji: public relations, publicity i sponsoring;
• uczeń rozróżnia narzędzia promocji sprzedaży;
• uczeń potrafi komunikować się z grupą podczas wykonywania zadań

Metody pracy: ćwiczenia
Formy pracy: praca w grupach
Środki i pomoce dydaktyczne: ćwiczenie – rozsypanka, pakiety materiałów promocyjnych, arkusze papieru, markery

Planowany przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjno – porządkowe.
2. Wprowadzenie do zajęć:
– podanie i zapisanie tematu zajęć,
– zapoznanie uczniów z zaplanowanymi efektami kształcenia bieżących zajęć,
– zapoznanie uczniów z metodami i formą pracy oraz przebiegiem zajęć,
– przypomnienie wiadomości z ostatnich zajęć.
3. Część zasadnicza zajęć.
Przypomnienie, przy udziale uczniów, podstawowych rodzajów poza reklamowych instrumentów promocji.
Praca w grupach.
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, następnie rozdaje przygotowane ćwiczenie. Zadaniem uczniów jest właściwe przyporządkowanie zdarzeń do instrumentów promocji, takich jak: public relations, publicity i sponsoring . Nauczyciel udziela wskazówek i wyjaśnień, następnie sprawdza poprawność wykonania ćwiczenia.
Uczniowie pozostają w grupach. Nauczyciel rozdaje arkusze papieru i markery. Zadaniem uczniów jest wynotowanie znanych im instrumentów promocji konsumenckiej.
Uczniowie otrzymują od nauczyciela przygotowane pakiety materiałów promocji sprzedaży. Zadaniem uczniów jest odnalezienie jak największej liczby narzędzi tej promocji. Uczniowie analizują, porównują i uzupełniają sporządzoną wcześniej listę, o otrzymane od nauczyciela materiały, pod kontem promocji konsumenckiej. Nauczyciel na bieżąco sprawdza sposób wykonywania ćwiczenia, udziela wyjaśnień, podpowiedzi. Jedna z grup prezentuje efekty pracy. Podsumowaniem jest uzupełnienie zaprezentowanej listy instrumentów promocji sprzedaży o propozycje pozostałych grup.
4. Część końcowa zajęć:
• Podsumowanie zajęć przez nauczyciela przy udziale uczniów. Poinformowanie o zrealizowanych efektach kształcenia.
• Podanie i zapisanie pracy domowej:
Zapisz w zeszycie odpowiedź na pytanie:
Jakie korzyści przynosi przedsiębiorstwu stosowanie poza reklamowych instrumentów promocji?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.