X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4634
Przesłano:

Baśniopisarze - konkurs czytelniczy

SCENARIUSZ KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
pt. „Baśniopisarze”

DATA: 14.04.05

CELE EDUKACYJNE
1. Wiadomości
Uczeń zna:
• Podstawowe fakty z życia H. Ch. Andersena, braci Grimm, Ch. Perrault
• Treść najbardziej znanych baśni H. Ch. Andersena ,braci Grimm, Ch. Perrault, np. Kopciuszek, Kot w Butach, Słowik; Calineczka; Nowe szaty cesarza; Świniopas; Brzydkie kaczątko, Czerwony Kapturek, Śpiąca królewna, Latający kufer
• Definicje: baśni, adaptacji filmowej oraz teatralnej
• Pojęcia związane z baśniami: autor, czas akcji, miejsce akcji, narrator, ożywienie, uosobienie, rodzaje postaci i wydarzeń

Uczeń rozumie:
przesłania wynikające z treści baśni ( morały).

2. Umiejętności
Uczeń potrafi:
• Rozwiązać krzyżówkę, wykreślankę i szyfrówkę.
• Czytać ze zrozumieniem.
• Napisać wstęp do własnej baśni uwzględniając cechy gatunkowe tego typu utworów literackich.
• Opowiadać przeczytany tekst baśni.
• Odpowiadać na pytania dotyczące treści utworów i biografii Andersena, braci Grimm, Ch. Perrault,
• Odnaleźć ukryte tytuły w tekście.

3. Postawy
Uczeń widzi potrzebę poznawania i czytania literatury dziecięcej i młodzieżowej.

CZAS TRWANIA: 2 godziny

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: karty pracy, regulamin, dyplomy, nagrody książkowe, tabela wyników.

METODY: pogadanka, metoda problemowa.

ORGANIZACJA PRACY UCZNIA: indywidualna.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Przywitanie uczestników konkursu oraz zaproszonych gości.
2. Powołanie komisji oceniającej przebieg konkursu.
3. Przedstawienie uczestnikom wymagań oraz zasad oceniania zadań.
4. Omówienie ZADANIA 1.
Do podanych tytułów baśni należy dopisać nazwiska autorów. Przy niektórych tytułach mogą pojawić się dwa nazwiska.
Ocena prac przez komisję, zapisanie wyników. Głośne odczytanie prawidłowych odpowiedzi.
5. ZADANIE 2.
Zadanie uczestników konkursu polega na rozwiązaniu testu. Test zawiera pytania na temat podstawowych faktów z biografii H. Ch. Andersena ,braci Grimm, Ch. Perrault
Ocena prac przez komisję, zapisanie wyników. Głośne odczytanie prawidłowych odpowiedzi.
6. ZADANIE 3.
Zadanie polega na przeczytaniu podanych definicji i napisaniu, czego one dotyczą.
Ocena prac przez komisję, zapisanie wyników. Głośne odczytanie prawidłowych odpowiedzi.
7. ZADANIE 4.
Po przeczytaniu dwóch wersji „Kopciuszka” jednej braci Grimm a drugiej Ch. Perrault uczestnicy konkursu mają wypisać podobieństwa i różnice, jakie zauważyli czytając tekst.
Ocena prac przez komisję, zapisanie wyników.
8. ZADANIE 5.
Zadanie piąte polega na rozwiązaniu krzyżówki.
Ocena prac przez komisję, zapisanie wyników. Głośne odczytanie prawidłowych odpowiedzi.

9. ZADANIE 6.
Zadanie to polega na dopisaniu do przedstawionej ilustracji tytułu baśni i jej autora.
Ocena odpowiedzi przez komisję, zapisanie wyników. Głośne odczytanie prawidłowych odpowiedzi.

10. ZADANIE 7.
Aby prawidłowo rozwiązać to zadanie należy odczytać szyfr wyrazowy (tytuł jednej z baśni braci Grimm).
Ocena poprawności rozwiązanego szyfru , zapisanie wyników. Głośne odczytanie prawidłowych odpowiedzi.
11. ZADANIE 8.
Zadanie to polega na odczytaniu zaszyfrowanego tytułu baśni.
Ocena poprawności rozwiązanego szyfru, zapisanie wyników. Głośne odczytanie prawidłowych odpowiedzi.12. ZADANIE 9.

Na podstawie poznanych cech baśni ( sposób określania czasu i miejsca),uczestnicy konkursu mają napisać początek swojej własnej baśni.
Ocena odpowiedzi przez komisję, zapisanie wyników.

13. ZADANIE 10.
Zadanie to polega na wykreśleniu rodzajów wydarzeń występujących w baśni i odczytaniu nazwisk najbardziej znanych na świecie baśniopisarzy.
Ocena prac przez komisję, zapisanie wyników. Głośne odczytanie prawidłowych odpowiedzi.

14. ZADANIE 11.
Aby prawidłowo rozwiązać to zadanie uczestnicy konkursu muszą dokończyć rysunek i napisać, z jakiej baśni pochodzi narysowany bohater.
Ocena prac przez komisję, zapisanie wyników

15. ZADANIE 12.
Zadanie to polega na odszukaniu i podkreśleniu wplecionych w tekst opowiadania tytułów znanych książek oraz wypisaniu tytułów baśni i nazwisk ich autorów.
Ocena prac przez komisję, zapisanie wyników. Głośne odczytanie prawidłowych odpowiedzi.

16. W sytuacji, kiedy konkurs nie zostanie rozstrzygnięty i nie będzie można jednoznacznie określić trzech pierwszych miejsc przewidziane są zadania dodatkowe:
a) Należy napisać, jaki morał wypływa z baśni H. Ch. Andersena „ Latający kufer”
b) Opowiedzieć wybraną baśń.

17. Podsumowanie wyników, wręczenie nagród i dyplomów.


REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
pt. „Baśniopisarze”

Konkurs „Baśniopisarze” przeznaczony jest dla uczniów klas I - III Gimnazjum.
Z każdej klasy do konkursu mogą przystąpić trzy osoby, które indywidualnie rozwiązują zadania i zbierają punkty.
Wygrywa ten uczestnik, który rozwiązując 12 konkursowych zadań zdobędzie największą liczbę punktów.
Jeśli po rozwiązaniu wszystkich zadań jednoznacznie nie będzie można określić trzech pierwszych miejsc, przewidziane są zadania dodatkowe dla uczniów mających taką samą liczbę punktów.
Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się na uroczystym apelu.

KRYTERIA OCENY ZADAŃ:
Podczas rozwiązywania zadań należy zwracać uwagę na prawidłowy zapis tytułów i nazwisk. Przy pominięciu cudzysłowu lub wielkiej litery należy zawsze odjąć 1\2 punktu.

1. ZADANIE 1.
Do podanych tytułów baśni należy dopisać nazwiska autorów. Przy następujących tytułach powinny pojawić się dwa nazwiska: „Czerwony Kapturek”, „Kot w butach”, „Śpiąca królewna”, „Kopciuszek”, „Tomcio Paluch”
Za każde prawidłowe dopisanie nazwiska autora baśni 1 punkt. Razem 18 punktów.

2. ZADANIE 2.
Zadanie uczestników konkursu polega na rozwiązaniu testu. Test zawiera pytania na temat podstawowych faktów z biografii H. Ch. Andersena ,braci Grimm, Ch. Perrault
Prawidłowe odpowiedzi to: 1- A, 2 – C, 3- A, 4 - B
Za każde prawidłowo zaznaczoną odpowiedź 2 punkty. Razem 8 punktów

3. ZADANIE 3.
Zadanie polega na przeczytaniu podanych definicji i napisaniu, czego one dotyczą.
Definicja pierwsza – adaptacja filmowa
Definicja druga – adaptacja teatralna
Za każdą prawidłowo zapisaną odpowiedź 2 punkty. Razem 4 punkty

4. ZADANIE 4.
Po przeczytaniu dwóch wersji „Kopciuszka” jednej braci Grimm a drugiej Ch. Perrault uczestnicy konkursu mają wypisać podobieństwa i różnice, jakie zauważyli czytając tekst.
Za każde prawidłowe wypisanie różnicy i podobieństwa po 2 punkty.

5. ZADANIE 5.
Zadanie piąte polega na rozwiązaniu krzyżówki.
Prawidłowe odpowiedzi:
1. baśń
2. autor
3. narrator
4. miejsce
5. postacie
6. czas
7. ożywienie
Za każde prawidłowe wpisanie hasła po 2 punkty, za rozwiązanie hasła
głównego 5 punktów, za poprawnie ortograficzny zapis dodatkowo 5 punktów (jeśli wszystkie wyrazy są zapisane prawidłowo

6. ZADANIE 6.
Zadanie to polega na dopisaniu do przedstawionej ilustracji tytułu baśni i jej autora lub autorów.
Prawidłowe odpowiedzi:
Brzydkie Kaczątko – H. Ch. Andersen
Calineczka - H. Ch. Andersen
Dziewczynka z zapałkami- H. Ch. Andersen
Kopciuszek – J. i W. Grimm (bracia Grimm), Ch. Perrault
Śpiąca królewna - J. i W. Grimm (bracia Grimm), Ch. Perrault
Za każde prawidłowe dopisanie tytułu baśni i jej autora po1 punkcie. Razem 12 punktów

7. ZADANIE 7.
Aby prawidłowo rozwiązać to zadanie należy odczytać szyfr wyrazowy (tytuł jednej z baśni braci Grimm).
Prawidłowa odpowiedź: Czerwony Kapturek.
Za prawidłowe rozwiązanie 5 punktów.

8. ZADANIE 8.
Zadanie to polega na odczytaniu zaszyfrowanego tytułu baśni.
Prawidłowa odpowiedź: Knyps z czubkiem
Za prawidłowe rozwiązanie 5 punktów.

9. ZADANIE 9.

Na podstawie poznanych cech baśni ( sposób określania czasu i miejsca),uczestnicy konkursu mają napisać początek swojej własnej baśni.
Cechami baśni jest to że jej miejsce i czas jest nie określony lub określony bardzo niedokładnie.
Prawidłowe odpowiedzi to zaczynające się np. Dawno, dawno temu; Za górami za lasami, Za
Za prawidłowe określenie miejsca i czasu po 5 punktów. Za poprawny pod względem ortograficznym i gramatycznym zapis dodatkowe 5 punktów. Razem 15 punktów

10. ZADANIE 10.
Zadanie to polega na wykreśleniu rodzajów wydarzeń występujących w baśni i odczytaniu nazwisk najbardziej znanych na świecie baśniopisarzy.
Prawidłowe odpowiedzi;
Rodzaje wydarzeń: fantastyczne, prawdopodobne, realistyczne
Nazwiska: Perrault, Grimm, Andersen
Za każde poprawne wykreślenie typu wydarzenia 2 punkty, za każde prawidłowo wypisane nazwisko 1 punkt. Razem 9 punktów

11. ZADANIE 11.
Aby prawidłowo rozwiązać to zadanie uczestnicy konkursu muszą dokończyć rysunek i napisać, z jakiej baśni pochodzi narysowany bohater.
Prawidłowa odpowiedź: „Kot w butach”. Należy dorysować buty
Za dorysowanie butów 2 punkty, za prawidłowo napisany tytuł 1 punkt. Razem 3 punkty.

12. ZADANIE 12.
Zadanie to polega na odszukaniu i podkreśleniu wplecionych w tekst opowiadania tytułów znanych książek oraz wypisaniu tytułów baśni i nazwisk ich autorów.
Prawidłowe odpowiedzi:
Należy podkreślić - Jaś i Małgosia, Na jagody, Kopciuszek, Kot w butach, Królewna Śnieżka, Czerwony Kapturek, Calineczka., Dzieci z Bullerbyn, Słoń Trombalski, Knyps z czubkiem., Dziewczynka z zapałkami, O sierotce Marysi i o krasnoludkach, Słowik, Stokrotka, Królowa Śniegu, Kubuś Puchatek, Chatka Puchatka,
Należy wypisać dopisując autora : Królowa Śniegu, Stokrotka, Słowik, Dziewczynka z zapałkami, Knyps z czubkiem. Calineczka, Czerwony Kapturek, Królewna Śnieżka, Kot w butach, Kopciuszek, Jaś i Małgosia,
Za każdy prawidłowo podkreślony tytuł po 1 punkcie. Razem 17 punktów. Za każdy prawidłowo wypisany tytuł baśni i dopisanie autora bądź autorów po 2 punkty. Razem 26 punktów. Przy tytułach podkreślonych uczestnicy powinni napisać dwa nazwiska.

13. W sytuacji, kiedy konkurs nie zostanie rozstrzygnięty i nie będzie można jednoznacznie określić trzech pierwszych miejsc przewidziane są zadania dodatkowe:
a) Należy napisać, jaki morał wypływa z baśni H. Ch. Andersena „ Latający kufer”
np. Za złe uczynki (kłamstwo, rozrzutność, pycha, ) zawsze spotka cię kara
Za prawidłowo odczytany morał 5 punktów. Za prawidłowy zapis ortograficzno, gramatyczny 5 punktów. Razem 10 punktów.
b) Opowiedzieć wybraną baśń.
Za podanie tytułu i autora- 5 punktów,
Za uwzględnienie w opowiadaniu czasu i miejsca baśni-5 punktów
Za zachowanie kolejności faktów – 5 punktów
Za prawidłowe imiona bohaterów – 5 punktów.
Za interpretację tekstu – 5 punktów
Razem:25 punktów

Przykładowe karty pracy
ZADANIE 1

IMIĘ I NAZWISKO: ........................................

Do podanych tytułów baśni dopisz nazwiska autorów. ( Przy niektórych tytułach mogą pojawić się dwa nazwiska).

H. Ch. Andersen, J. i W. Grimm, Ch. Perrault

„Czerwony Kapturek”........................................
„Kot w butach”........................................
„Śpiąca królewna”........................................
„Kopciuszek”........................................
„Knyps z czubkiem”........................................
„Ośla skórka”........................................
„Tomcio Paluch” ........................................
„Calineczka” ........................................
„Nowe szaty Cesarza” ........................................
„Słowik”........................................
„Stokrotka” ........................................
„Księżniczka na ziarnku grochu” ..............................
„Świniopas” ........................................

ZADANIE 2. Rozwiąż test

IMIĘ I NAZWISKO ........................................

1. Ilustracja przedstawia portret jednego ze sławnych baśniopisarzy. Kogo?

A. Jakub Grimm
B. H. Ch. Andersen
C. Ch. Perrault

2. Żył w XIX wieku. Mieszkał w duńskim miasteczku Odense. Jego rodzice byli bardzo biednymi, prostymi ludźmi. Jako dziecko najbardziej lubił, słuchać opowiadanych przez babcię baśni. Później zaczął sam je pisać i to właśnie baśnie przyniosły mu światową sławę. Kto to?
A. Ch. Perrault
B. J. Grimm
C. H.CH. Andersen
3. Pisarz francuski, światowej sławy autor baśni. Żył w latach 1628 – 1703 i był członkiem Akademii Francuskiej. Baśnie pisał dla dworu francuskiego. Kto to?
A. Ch. Perrault
B. J. Grimm
C. H.CH. Andersen
4. Niemiecki filolog, zbieracz i badacz folkloru. Współautor baśni wydawanych wraz z bratem. Kto to?
A. Ch. Perrault
B. J. Grimm
C. H.CH. Andersen

ZADANIE 3.

IMIĘ I NAZWISKO: ........................................

Odczytaj definicje i napisz, co one oznaczają.

Filmowa wersja dzieła literackiego, przeniesienie na ekran świata przedstawionego w utworze literackim zgodnie z ideą i sensem utworu.

Jest to definicja:

Przetworzenie tekstu literackiego dla potrzeb teatru.

Jest to definicja:

ZADANIE 4

IMIĘ I NAZWISKO........................................

Wypisz podobieństwa i różnice, jakie zauważyłeś(aś) czytając „Kopciuszka” w wersji napisanej przez Ch. Perrault i wersji braci Grimm.
ZADANIE 5.

IMIĘ I NAZWISKO ........................................

Rozwiąż krzyżówkę.

1. Utwór literacki, pochodzący od bajki ludowej, obok postaci i zjawisk realistycznych pojawiają się fantastyczne, zawiera często naukę moralną.
2. Osoba, która napisała dany utwór.
3. Osoba opowiadająca w baśni.
4. W baśni bywa ono zazwyczaj nieokreślone np. Za górami , za lasami.......
5. Bywają fantastyczne, prawdopodobne lub realistyczne.
6. W baśni bywa on nieokreślony lub określony bardzo niedokładnie np. Dawno, dawno, temu.....
7. Nadanie przedmiotom martwym cech zwierzęcych.

ZADANIE 8.

IMIĘ I NAZWISKO: ........................................

Odczytaj zaszyfrowaną wiadomość.

Zakreśl kółkami w pierwszym rzędzie, co drugą literę
a w drugim rzędzie, co trzecią
natomiast w trzecim rzędzie co czwartą
a poznasz tytuł jednej z baśni Ch. Perrault

W K A N K Y L P D S G
A K Z O P
A S J C L W E Z O I D U F R K B G R U K D R W I A T O E J T K M H

Tytuł ........................................

ZADANIE 9.

IMIĘ I NAZWISKO: ........................................

Na podstawie znanych Ci cech baśni ( sposób określania czasu i miejsca), napisz początek swojej własnej baśni.

........................................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.