X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46337
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Ewaluacja pracy na rewalidacji indywidualnej w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020 /2021 - uczeń z Zespołem Aspergera

Ewaluacja pracy na rewalidacji indywidualnej w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021 – uczeń z Zespołem Aspergera

Chłopiec regularnie uczęszczał na rewalidację indywidualną, był obecny na wszystkich z możliwych do zrealizowania zajęć . Uczeń punktualnie przychodził na zajęcia, wykazywał się wysoką aktywnością i dobrą koncentracją uwagi.
W pracy z dzieckiem szczególny nacisk położono na rozwój umiejętności społecznych, rozumienie różnych kontekstów sytuacyjnych i wyciąganie wniosków z nich płynących. Pracując nad sferą emocjonalną starano się podnieść niską samoocenę dziecka. Akcentowano jego mocne strony ( zdolności plastyczne i muzyczne, sukcesy sportowe, zachowanie poprawności ortograficznej podczas pisania ze słuchu i z pamięci, wysoki poziom graficzny pisma).
Doskonalono umiejętność budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, interpretację treści wierszy i utworów literackich oraz rozumienie pojęć abstrakcyjnych. Rozwijając percepcję i koordynację wzrokowo - ruchową stosowano odpowiednie ćwiczenia ( np. odnajdywanie różnic na obrazkach, wykreślanki, szyfrogramy). W zakresie edukacji matematycznej doskonalono techniki rachunkowe.
Na zajęciach wykorzystywano atrakcyjne dla dziecka gry planszowe, oraz zadania i łamigłówki rozwijające zdolność myślenia operacyjnego. W celu utrwalenia nabytych wiadomości i umiejętności korzystano ze stron internetowych zawierających quizy i gry dydaktyczne.
Prowadzone w pierwszym semestrze oddziaływania przyniosły zamierzony efekt , należy je kontynuować podczas dalszej pracy z uczniem . Znacznie wzrosła samoocena chłopca, umiejętność poprawiana błędów i wyciągania wniosków z nich płynących, rozumienie kontekstów różnych sytuacji społecznych.
W dalszym ciągu należy pracować nad ukierunkowaniem uwagi chłopca na znaczące informacje, planowaniem pracy, rozwojem umiejętności organizacyjnych oraz przerzutnością uwagi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.