X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46261
Przesłano:
Dział: Świetlica

Cykl zajęć "Czas na eko"

Cykl zajęć ,,Czas na eko”

We współczesnym świecie znajomość znaczenia ekologii jest niezwykle ważna, byśmy mogli cieszyć się wspólnie naszą planetą teraz i w przyszłości, jednocześnie pamiętając, że troska o przyrodę jest w istocie troską o nas samych.
Cykl zajęć ,,Czas na eko” skierowany jest do wychowanków świetlicy szkolnej, zajęcia będą obywały się 2 razy w miesiącu.

Cel główny: Propagowanie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• zna podstawowe pojęcia ekologiczne,
• dostrzega przyczyny degradacji środowiska,
• wymienia źródła zanieczyszczeń środowiska,
• rozumie potrzebę ochrony przyrody,
• uświadamia sobie, że jest współodpowiedzialny za stan środowiska naturalnego,
• rozumie potrzebę zagospodarowania surowców wtórnych,
• rozumie znaczenie wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka,
• dostrzega zależności stanu środowiska od codziennych czynności i zachowań człowieka wobec przyrody,
• ocenia swój wpływ na środowisko,
• potrafi oszczędnie gospodarować dobrami przyrody,
• potrafi współpracować w grupie,

Metody pracy:
•Metody asymilacji wiedzy (podające) – uczenie się przez przyswajanie:
-Pogadanka,
- Opis,
- Opowiadanie,
- Praca z książką.
•Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowe)
- Klasyczna metoda problemowa,
- Metoda przypadków,
- Burza mózgów,
- Gry dydaktyczne.
•Metody praktyczne
-Metody realizacji zadań wytwórczych,
- Ćwiczenia.
- Doświadczenia
•Metody waloryzacyjne – uczenie się przez przeżywanie:
- Impresyjna,
- Ekspresyjna.
Formy pracy : Indywidualna, grupowa, zbiorowa

Bloki tematyczne:
-EKOLOGIA
- Znaczenie ekologii dla świata
 KLIMAT
- Co to jest klimat?
- Przyczyny i skutki zmian klimatu
 NASZA PLANETA
- Ekosystem
- Katastrofa ekologiczna
- Ochrona zwierząt i roślin
- Gatunki zagrożone
- Rola drzew dla planety a nadmierna wycinka drzew
 POWIETRZE
- Globalne ocieplenie
- Dziura ozonowa
- Co zanieczyszcza nasze powietrze: smog/ spaliny
 WODA
- Woda źródłem życia, ( co ją zanieczyszcza?)
- Topnienie lodowców
- Susza
- Oszczędzanie wody i jej sposoby
 ENERGIA
- Skąd się bierze prąd? Źródła energii nieodnawialne i odnawialne
- Oszczędzanie energii i jej sposoby
 RECYKLING
- Segregowanie zaczyna się w domu
- Rady na odpady
- Opakowanie biodegradowalne
 ŻYWNOŚĆ
Żywność ekologiczna
 RADY MŁODEGO EKOLOGA
- Kodeks młodego ekologa

Realizacja cyklu : D. Dudała

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.