X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46203
Przesłano:

Na co należy zwróci uwagę tworząc program Wiedzy o Polsce

Na co należy zwrócić uwagę tworząc program nauczania wiedzy o Polsce

Po pierwsze – olbrzymie znaczenie posiada fakt, że nauczanie ma miejsce w placówce szkolnej mieszczącej się poza granicami kraju. Nakłada to automatycznie obowiązek na nauczyciela tak zredagowania treści programu, aby uczeń mógł nie tylko pogłębić swoją wiedzę o Polsce, ale również wykształcić w sobie wartości i postawy obywatelskie, w duchu tolerancji, szacunku dla inności kultur i religii oraz poczucia łączności z ojczyzną.
Zwłaszcza ten ostatni element jest bardzo istotny dla uczniów, dla których niejednokrotnie szkoła polska jest jedynym miejscem, w którym mają możliwość obcowania z językiem polskim. W dużym stopniu rzutuje to na poziom znajomości języka polskiego, a w konsekwencji także stopień przyswajania wiedzy z innych przedmiotów.
Nauka równocześnie w dwóch szkołach niewątpliwie stanowi dla uczniów ogromne wyzwanie - gdyż muszą poświęcić więcej czasu na przyswajanie materiału - ale również daje możliwość naturalnego kontaktu z językiem polskim, zwłaszcza wśród rówieśników. Należy sobie również uświadomić, że najczęściej zarówno dla rodziców jak i uczniów szkoła kraju pobytu ma znaczenie priorytetowe.

Dodatkowe trudności w procesie nauczania wypływają także z faktu, że uczniowie Szkoły Polskiej uczęszczają w kraju zamieszkania do różnego typu szkół, znacznie różniących się poziomem nauczania, co w następstwie prowadzi do zróżnicowanego poziomu wiedzy wyniesionej z tejże szkoły.
Po drugie – należy uwzględnić specyficzny tryb nauczania w Szkole Polskiej. Uczestnictwo dwukrotnie w miesiącu w zajęciach (20 spotkań w ciągu roku, w tym po 3 godzinny na jedno spotkanie) przesądza o tym, że znaczną część materiału uczniowie muszą opanować indywidualnie w domu. Stąd zadaniem nauczyciela jest dokonanie starannej selekcji treści nauczania, maksymalne skorelowanie wiedzy zdobytej w szkole niemieckiej i materiału nauczania w szkole polskiej. Ewentualnie pomocne mogą okazać się przygotowane przez nauczycieli konspekty i pisemne prace domowe.
Po trzecie – odmiennie niż w szkolnictwie na terenie Polski, program odnosi się do przedmiotu o interdyscyplinarnym charakterze, obejmującym materiał nauczania w zakresie historii Polski, geografii Polski oraz wiedzy o społeczeństwie. Wprawdzie korelacja międzyprzedmiotowa pozwala na bardziej wszechstronne poznanie i zrozumienie Polski oraz jej otoczenia, a także ukazanie wzajemnych związków między środowiskiem naturalnym, gospodarką, przeszłością historyczną i sytuacją społeczno-polityczną. Niemniej wymusza to zawężanie treści nauczania. Stąd z jednej strony na nauczycielu spoczywa obowiązek, aby optymalnie zorganizować proces nauczania zgodnie z warunkami, w jakich będzie on realizowany oraz potrzebami i możliwościami uczniów w każdej z prowadzonych przez siebie klas. Z drugiej strony w procesie nauczania nie może zabraknąć miejsca na stworzenie przesłanek dla dalszego rozwoju i pielęgnowania więzi z krajem ojczystym. Ogromnie ważne jest również wzmacniania poczucia tożsamości uczniów, więzi z krajem pochodzenia, pielęgnowania polskich korzeni.

Alina Masiakowska- Nowacka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.