X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46169
Przesłano:
Dział: Świetlica

Jestem zdrowy i bezpieczny - konkurs wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej uczniów. Scenariusz zajęć świetlicowych

TEMAT ZAJĘĆ: Jestem zdrowy i bezpieczny- konkurs wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej uczniów.
GRUPA : I, II, klasy SP
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ : 45 minut
CEL OGÓLNY : Wdrażanie uczniów do zdrowego stylu życia i bezpiecznego zachowania.
CELE OPERACYJNE:
Po zakończonych zajęciach uczeń:
- zna właściwości zdrowego odżywania;
- potrafi wymienić produkty żywnościowe z podziałem na zdrowe i niezdrowe;
- potrafi rozwiązać zadania przygotowane przez nauczyciela;
- potrafi słuchać ze zrozumieniem;
- potrafi zgodnie współpracować z innymi;
-stosuje się do instruktażu nauczyciela.
CEL WYCHOWAWCZY: Kształtowanie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych oraz umiejętności współpracy podczas zajęć.
METODY:
Metoda asymilacji wiedzy – pogadanka na temat zdrowego odżywiania się
Metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy – giełda pomysłów, gry dydaktyczne (szyfr, quiz, piramida zdrowia, numery alarmowe, zagadki
Metoda praktycznego działania- zabawa ruchowa
FORMY PRACY : zbiorowa, grupowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE : karty pracy, klej, mazaki, wiersz, kartoniki
z warzywami, kartoniki zielone i czerwone
TREŚCI NAUCZANIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Edukacja polonistyczna:
- obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują; komunikuje
w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia.
- zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty.
Edukacja przyrodnicza:
- ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywanie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze,
- posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat- wezwanie o pomoc Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej.
Wychowanie fizyczne:
- wyjaśnia znaczenie ruchu w procesie utrzymania zdrowia,
KRYTERIUM POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ CELÓW: Dzieci wykonały wszystkie zadania przygotowane przez wychowawców.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. Wprowadzenie
Powitanie uczestników zajęć oraz podział na 5 grup. Dzieci losują karteczki z cyframi od 1 do 5 siadając odpowiednio przy wcześniej oznaczonych stolikach, wspólnie wybierając lidera swojej grupy. Uczniowie za każde wykonanie zadania otrzymują punkty.
II. Realizacja tematu
1. Zabawa logiczna- rozszyfrowanie przez uczniów tematu zajęć. Jestem zdrowy i bezpieczny (1 punkt)
2. Wysłuchanie wiersza ,, Zdrowe odżywianie” M. Pyżanowskiej, J. Gajdy. Pogadanka, co należy jeść, żeby zdrowym i bezpiecznym być?
3. Kolorowe warzywa i owoce. Zadaniem grupy po wcześniejszym wylosowaniu karteczki jest wymienić:
3 zielone,3 pomarańczowe, 3 czerwone warzywa oraz 3 żółte i 3 czerwone owoce.
(Za każdą poprawną odpowiedź grupa otrzymuje 1 punkt. )
4. Zabawa ruchowa: „Sałatka jarzynowa”. Dzieci siedzą w kole na podkładkach. Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z rysunkami warzyw – po kilka takich samych, na przykład 3 pomidory, 3 ogórki itd. Zabawę rozpoczyna nauczyciel, który wywołuje wybrane warzywo, np. pietruszki. Dzieci, które mają taki sam kartonik ,szybko zamieniają się miejscami. W tym samym czasie nauczyciel zabiera jedną podkładkę. Uczeń, który nie zdąży zająć miejsca zostaje na środku i wywołuje kolejne warzywo. Na hasło „sałatka jarzynowa” wszystkie dzieci wstają z swojego miejsca i zamieniają się miejscami.
5. Zagadki. (Za każdą poprawną odpowiedź grupa otrzymuje 1 punkt. )
6. Dopasuj numery alarmowe. Każda z grup ma za zadnie dopasować numery alarmowe do przedstawionych pojazdów. (Za każdą poprawną odpowiedź grupa otrzymuje 1 punkt. )
7. Piramida żywieniowa. Zadaniem grupy jest dopasowanie nazw produktów do szczebli piramidy.
(Za każdą poprawną odpowiedź grupa otrzymuje 1 punkt. )
III. Część końcowa
1.Podsumowanie zajęć. Quiz.
Każda z grup dostaje dwie karteczki w kolorze zielonym i czerwonym. Nauczyciel zadaje pytania, jeśli grupa uzna, że zdanie jest prawdziwe, lider grupy podnosi zieloną karteczkę, a jeśli nieprawdziwa to czerwoną.(Za każdą poprawną odpowiedź grupa otrzymuje 1 punkt)
2.Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach, zliczenie punktów oraz wyłonienie zwycięskiej grupy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.