X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46168
Przesłano:

Projekt edukacyjny " Na przerwie w górach"

Projekt sfinansowany przez Fundację Nasza Ziemia skierowany był do wszystkich uczniów naszej placówki, a także do dzieci uczęszczających na zajęcia prowadzone przez organizację ”Słoneczko”, która działa w naszej placówce, a której celem jest pomoc uczniom będących w trudnej sytuacji rodzinnej. W prace związane z tworzeniem ogródka skalnego zaangażowani byli wszyscy nauczyciele, dyrekcja, pracownicy niepedagogiczni, a także uczniowie. Rada Rodziców wyraziła głębokie zainteresowanie naszym projektem oraz w pełni go poparła. Duże grono rodziców podczas tworzenia zielonej enklawy chętnie współtworzyła ogród.
Nadrzędnym celem projektu było stworzenie przyjemnego miejsca do spędzania przerw międzylekcyjnych oraz wolnego czasu, a także miejsca służącego do przeprowadzania zajęć edukacyjnych w terenie.
Dodatkowe cele to:
1 Możliwość dokonywania przez uczniów obserwacji przyrodniczych, przeprowadzanie badań i eksperymentów np. wpływ gleby, energii słonecznej na rozwój roślin.
2. Zmiana wyglądu otoczenia szkoły.
3. Ogród wzbogaca wiedzę przyrodniczą i ekologiczną uczniów.
4. Udział w zakładaniu i pielęgnacji ogrodu stał się praktycznym sposobem nabywania wielu umiejętności potrzebnych w życiu codziennym, a także umożliwił wdrażanie młodych ludzi do systematycznej pracy.
5. Ogród pomógł wielu uczniom zrozumieć, dlaczego warto obcować z przyrodą oraz jakie są skutki negatywnych oddziaływań człowieka na ekosystem (np. walka z wandalizmem, bezmyślnym niszczeniem roślin).
6. Powstanie ogrodu zwiększyło szanse na efektywne kształtowanie wielu wartości np. poszanowanie przyrody, przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie, rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień lub umiejętność twórczego rozwiązywania problemów.

Pierwszym etapem prac nad stworzeniem ogródka skalnego było przeprowadzenie szkolnego konkursu pod nazwą :„Mój wymarzony ogródek górski”. Laureat nagrodzony został na forum szkoły przez Pana Dyrektora podczas uroczystego apelu propagującego ochronę środowiska.

Drugi etap to prace związane z wykonaniem wstępnego szkicu ogrodu z uwzględnieniem miejsca na ławeczki oraz ścieżki. Zadanie to powierzono nauczycielowi plastyki, który podczas zajęć lekcyjnych wykorzystując pracę konkursową wraz z uczniami stworzył szkic, na którym rozrysowany był: kształt, rozmieszczenie największych kamieni oraz miejsca na grupy roślin.

Miejsce w którym założyliśmy naszą enklawę zieleni było niezmiernie istotne, gdyż od lokalizacji zależał m.in. wybór roślin, dlatego też uczniowie podczas zajęć lekcyjnych (przyrody i geografii) obserwowali swój przyszły ogród zwracając szczególną uwagę na nasłonecznienie. Ogródek skalny można założyć w cieniu oraz w miejscach mocno nasłonecznionych, więc ich obserwacje dokonywane były pod kontrolą nauczycieli co umożliwiło odpowiedni dobór flory.

Oczyszczeniem terenu (usunięcie murawy i wierzchniej warstwy gleby, która posłużyła za materiał do stworzenia niewielkich, łagodnych wzniesień) zajęli starsi uczniowie podczas lekcji wychowania fizycznego, a także pracownicy oraz rodzice.

Cięższe prace ziemne związane z wkomponowywaniem kamieni oraz tworzeniem alejek wykonali chętni pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni oraz rodzice.

Nasadzeniami roślin zajęli się młodsi uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami. Roślinność pozyskaliśmy w większości we własnym zakresie od darczyńców. Zanim jednak zaczęły się prace związane z sadzeniem roślin uczniowie na zajęciach lekcyjnych (przyroda, biologia) dowiedzieli się jakich rośliny używamy do tworzenia ogrodu skalnego, a także jakie mają wymagania środowiskowe oraz jakie organizmy zwierzęce mogą pojawić się w danych warunkach.

Kolejnym etapem było stworzenie gazetki szkolnej propagującej bioróżnorodność i ochronę przyrody. Oraz zakup w pełni profesjonalnej stacji meteorologicznej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.