X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46098
Przesłano:

Analiza i opis przypadku wychowawczego

ANALIZA I OPIS PRZYPADKU WYCHOWAWCZEGO
1.Identyfikacja problemu
Opis i analiza dotyczyć będą problemu nieuczestniczenia w zadaniach ruchowych na lekcji wychowania fizycznego , niewiary we własne siły , przesadnych reakcji na zaistniały problem, przez ucznia , który po zmianie miejsca zamieszkania i szkoły , stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości.

2.Geneza i dynamika zjawiska.
Dobrze przystosowane do życia - to dziecko zdrowe i radosne , odporne na zachorowania, sprawne fizycznie i wyposażone w niezbędny zasób nawyków i umiejętności życiowych , mające zaufanie do własnych sił , przystosowane do środowiska materialnego i zdolne do pokonywania oczekujących go trudności.
Problem , którego opisem i analizą postanowiłam się zająć dotyczy ucznia , któremu po zmianie miejsca zamieszkania , szkoły ,ciężko przystosować się do wymagań, pokonać swoje lęki ,kompleksy, zadbać o swoją postawę ciała , podjąć aktywność ruchową na lekcji wychowania fizycznego.
Klasa X liczy 12 osób. Jest to klasa bardzo zróżnicowana pod względem fizycznym jak również intelektualnym. W klasie szóstej wszyscy uczniowie brali czynny udział na lekcjach wychowania fizycznego .Znali swoje możliwości i poprawiali systematycznie swoją sprawność fizyczną.
Po pierwszej lekcji wychowania fizycznego zauważyłam, ze nowy uczeń jest dzieckiem z wieloma problemami : niechętny do ćwiczeń , zła postawa ciała , płaczliwy lub reagujący złością, pełen kompleksów ,nie wierzący we własne siły. Odstawał do klasy pod względem ruchowym.
Ta sytuacja mnie zaniepokoiła , postanowiłam więc podjąć działania. Pierwszym moim krokiem było przeprowadzenie wywiadu z wychowawczynią , o tym co wiadomo o nowym uczniu. Ponieważ pracuję również w świetlicy szkolnej , a X często zostawał po lekcjach ,udało mi się nawiązać kontakt z jego mamą. Okazało się ,że w poprzedniej szkole dziecko nie uczestniczyło w zajęciach wychowania fizycznego , wykręcało się często złym samopoczuciem , bólami brzucha , głowy itp. Chcąc rozwiązać problem , postawiłam sobie pytanie jakie są przyczyny tej sytuacji ? Okazało się ,że rodzina X borykała się z problemami , od których postanowiła się uwolnić poprzez przeprowadzkę do nowego miejsca zamieszkania. Widząc chęć współpracy ze strony rodziców chłopca , a także jego samego postanowiłam zapoznać się ze specjalistyczną literaturą w celu odpowiedniego oddziaływania w stosunku do tego ucznia.

3. Znaczenie problemu.

W klasie każdy uczeń zajmuje określone miejsce w strukturze społecznej. Pozycja będąca wyrazem zaufania i przychylności kolegów sprzyja rozwojowi osobowości uczniów i jego dojrzewaniu społecznemu. Pozycja ucznia odrzuconego , lekceważonego i nie darzonego sympatią osłabia w nim wiarę w siebie, budząc poczucie krzywdy i nieufności do ludzi. Dlatego ważne jest miejsce jakie zajmie uczeń w nowej klasie.

4.Prognoza

Negatywna
1. Całkowita izolacja ucznia
2. Poczucie bycia „gorszym” niż inni rówieśnicy,
3. Awersja na szkołę , niechęć do nauki,
4. Unikanie lekcji wychowania fizycznego
5. Wady postawy i choroby z tym związane,
6. Wzrost liczby zachowań niepożądanych.
Pozytywna
1. Podniesie wiarę we własne możliwości i umiejętności ,
2. Uczeń znajdzie przyjaciół w klasie i będzie im imponować, co mu sprawi przyjemność
3. Będzie zorganizowany , poważniejszy , wyciszony
4. Będzie potrafił rozwiązywać problemy
5. Aktywność fizyczna pozwoli mu osiągnąć zgrabną sylwetkę ciała
6. Poprawa samopoczucia i samooceny ucznia

5.Propozycje rozwiązania

Aby plan pomocy powiódł się, należało określić cele i zadania’

Cele:
-Uświadomienie uczniowi i rodzicom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka
-Pokazanie prawidłowej postawy ciała
-motywowanie X do podjęcia ćwiczeń fizycznych
-poinformowanie wychowawcy klasy o specyfice problemu
-nawiązanie dobrego kontaktu z uczniem
-nagradzanie za małe sukcesy
Zadania:
-Przeprowadzenie szeregu rozmów z uczniem po zajęciach
-Przeprowadzenie rozmów z wychowawcą i z rodzicami
-pokazanie klasie jak cenny i wartościowy i wyjątkowy jest każdy człowiek
-wspieranie ucznia podczas lekcji , częste pochwały ,zachęcanie do podjęcia zadania
-uświadamianie o zaletach uprawiania sportu
-poprawa kondycji fizycznej
-dbanie o poprawną postawę ciał

6.Wdrażanie oddziaływań:

1.Wychowawca
-Zwiększenie samooceny X
-Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w klasie
-wzmacnianie poczucia akceptacji w klasie
-Zaangażowanie X w życie klasy
2.Nauczyciele
-Wyrozumiałość i indywidualne podejście do ucznia,
-pomoc w rozwiązywaniu problemów,
-indywidualne rozmowy z uczniem
-wzmacnianie poczucia akceptacji otoczenia
3.Uczniowie klasy
-Uczenie się tolerancji
-włączenie kolegi w życie rówieśników , również poza szkołą
-zachęcanie do uczestnictwa w grach zespołowych i zabawach ruchowych
4.Rodzice uczniów:
-Wspieranie działań wychowawcy i nauczycieli w pracy wychowawczej
-Stwarzanie dzieciom możliwości poznania X w rzeczywistości poza szkolnej
5.Rodzina X:
-Wspieranie syna w trudnych dla niego chwilach
-zacieśnienie współpracy ze szkołą, co daje dziecku większe poczucie bezpieczeństwa i przekonania, że dorosłym zależy na jego rozwoju,
Uwzględniając specyfikę problemu i zadania , które sobie założyłam, podjęłam wiele działań , które pozwoliły X polubić aktywność fizyczną. X miał nieprawidłowa postawę ciała , źle stawiał stopy , garbił się , „dziwnie” biegał. Nie chciał wcale ćwiczyć na lekcjach wychowania fizycznego , a nawet wstydził się przebrać w szatni w strój sportowy. Nawiązałam z nim dobry kontakt. X okazał się bardzo ambitnym chłopcem. Przeprowadziłam z nim wiele indywidualnych rozmów , które uświadomiły mu jego wady postawy , a także jak należy z nimi walczyć. Podejmował próby ćwiczeń , ale szybko się załamywał , zniechęcał, siadał na ławkę. Musiałam go często motywować by wstał i się poruszał. Często rozmawiałam z jego mamą , która wspierała syna w rozwoju. W miarę upływu czasu X był przygotowany do zajęć i coraz więcej czasu ćwiczył. Poprawiła się jego samoocena. Zaczął dbać o swoją postawę ciała. Nadrabiał zaległości .W drugim semestrze grał już z cała klasą w gry zespołowe. Byłam bardzo zadowolona jak powiedział mi ,że zaczął codziennie biegać po lekcjach i ćwiczyć. W kolejnym roku szkolnym X zaczął przychodzić na dodatkowe zajęcia sportowe.

7.Efekty oddziaływań

-uczeń uzyskał lepsze wyniki w nauce i sporcie
-zaczął ćwiczyć na zajęciach wychowania fizycznego
-podjął samodzielne ćwiczenia
-poprawił wygląd swojej sylwetki
- przestał być płaczliwy i agresywny
-znalazł przyjaciół
-polubił sport
Mam nadzieję , że X będzie nadal dbał o swoje zdrowie , postawę ciała, będzie miał dobrych kolegów i przyjaciół , co pozytywnie wpłynie na rozwój jego zdolności, umiejętności oraz kontakty interpersonalne.

Bibliografia:

1.Uczniowie,wspólnota,Kamil M. Kaczmarek , wyd. Monografie 2005
2.Kwartalnik Pedagogiczny, Bogdan Suchodolski , Warszawa 2003 , wyd. PWN
3.Forum Oświatowe, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wyd. PAN 2009r.
4.Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej, Kinga Misialska , wyd. Impuls, Kraków 2011
5.Prace Pedagogiczne, Jerzy Semków, Wrocław 1999, wyd. Uniwersytet Gdański

Opracowała : mgr Monika Brzyska........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.