X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46070
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji zdalnej języka niemieckiego "Osterzeit"

Prowadzący: XXX
Klasa: VIII
Szkoła: XXX
Data: 30.03.2021 r.

_______________________________________________________
Temat: Osterzeit. – słownictwo związane z Wielkanocą.

Cel główny:
Uczeń potrafi nazwać wybrane symbole/zwyczaje wielkanocne.

Cele szczegółowe:
- Uczeń poznaje nowe słownictwo,
- Uczeń nazywa przedmioty pokazane na obrazkach,
- Uczeń przyporządkowuje słownictwo do podanych obrazków,
- Uczeń nazywa słownictwo na podstawie obejrzanego filmiku,
- Uczeń przyporządkowuje słownictwo do podanych zdań,
- Uczeń tłumaczy wyrazy na język niemiecki/polski,
- Uczeń stosuje zasady poprawnej pisowni/wymowy.

Metody pracy:
Metody aktywizujące: praca ze słownictwem, metoda obrazkowa, praca z filmem, ćwiczeniowa, tłumaczeniowa.

Środki dydaktyczne:
- obrazki,
- wykres: Ostern...,
- zadanie na platformie Learningapps,
- filmik: Was ist Ostern?
- tabela z przyporządkowywaniem słownictwa,
- karteczki ze słówkami.

Czas zajęć:
30-45 min.

Przewidywany tok lekcji zdalnej:

Faza organizacyjna: Powitanie, sprawdzenie obecności.

Faza wstępna: Podanie tematu oraz celu lekcji.

Faza prezentacji: Przedstawienie nowego słownictwa z wykorzystaniem obrazków. Następnie przedstawienie wykresu rzeczowników złożonych ze słowem: Ostern.

Faza ćwiczeń: Zadanie na dopasowanie na platformie Learningapps.org. Potem: oglądanie filmiku: Was ist Ostern? Ćwiczenia na dopasowanie słownictwa (dni Wielkiego Tygodnia) do poszczególnych wydarzeń. Ćwiczenie podsumowujące: karteczki z wyrazami - uczniowie w grupach tłumaczą ich znaczenie.

Faza ewaluacji i zakończenie: Nauczyciel
podsumowuje krótko lekcję, przekazuje dodatkowe wskazówki (o nauce nowych słówek, możliwych formach kontaktu itp.). W ramach ewaluacji prosi uczniów o zaznaczenie na wykresie stopnia opanowania słownictwa z dzisiejszej lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.