X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46043
Przesłano:
Dział: Języki obce

Opis wyglądu zewnętrznego człowieka na podstawie Pixie Lott. Konspekt lekcji języka angielskiego

Konspekt lekcji języka angielskiego (gimnazjum, klasa 2)

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
INFORMACJE OGÓLNE:
Data:
Klasa:
Liczba uczniów:
Czas lekcji: 45 minut
Nauczyciel:
Podręcznik: New English Plus 3, Ben Wetz, Diana Pye, wyd. Oxford.

TEMAT LEKCJI:

METODY PRACY:
• praca z podręcznikiem
• praca z zeszytem ćwiczeń
• słuchanie nagrania
• metoda słowna –rozmowa
• opis zdjęcia
FORMY PRACY:
• praca indywidualna -samodzielna
• praca z całą klasą
• praca w grupie / parze
POMOCE DYDAKTYCZNE:
• podręcznik New English File 3
• odtwarzacz płyt z utworem Pixie Lott
• zdjęcia przedstawiające Pixie Lott
• karty pracy
CELE NAUCZANIA:
Cele ogólne:
• powtórzenie i utrwalenie wyrażeń dotyczących opisu wyglądu zewnętrznego
• ćwiczenie umiejętności mówienia
• ćwiczenie umiejętności słuchania
• opisywanie osób przy użyciu przymiotników w odpowiedniej kolejności
• budowanie świadomości językowej
• rozumienie poleceń i reagowanie na nie
Cele operacyjne:
Uczeń:
• pyta o pozostałe osoby z klasy (opisując ich wygląd)
• opisuje wygląd zewnętrzny znanej piosenkarki
• czyta tekst i odpowiada na pytania z nim związane
• uzupełnia zdania opisujące życie znanej piosenkarki na podstawie tekstu
• układa przymiotniki w zdaniu w odpowiedniej kolejności
• tworzy zdania opisujące ludzi korzystając z poznanych wcześniej przymiotników w odpowiedniej kolejności
• opisuje wygląd zewnętrzny wybranych osób z klasy
• odpowiada na pytania dotyczące znanej osoby
• potrafi samodzielnie wykonać polecenia nauczyciela
• współpracuje z kolegą/koleżanką z pary/grupy.

Cele wychowawcze:
• Zaszczepianie wartości, jaką jest szacunek dla innych wyrażający się w nieprzerywaniu wypowiedzi kolegów i stosowaniu form grzecznościowych.
• Budowanie w uczniu pozytywnego obrazu siebie dzięki stawianiu osiągalnych wymagań.
• Rozwijanie ciekawości poznawczej.

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Wprowadzenie:
a) Czynności organizacyjne.
Nauczyciel wita się z klasą, sprawdza obecność, zapisuje temat lekcji w dzienniku i na tablicy.
b) Powtórzenie wiadomości.
Uczniowie opisują osoby z klasy korzystając ze słownictwa poznanego na poprzedniej lekcji. Pozostali uczniowie zgadują o kogo chodzi.
2. Część główna:
a) Wprowadzenie gwiazdy Pixie Lott
• Uczniowie opisują Pixie Lott przy pomocy słówek poznanych na poprzednich lekcjach.
• Uczniowie słuchają piosenki Pixie Lott – Mama Do
b) Czytanie ze zrozumieniem
• Uczniowie czytają tekst i odpowiadają na pytania (podręcznik str. 47 zad. 1). Następnie, pracują w grupach i porównują odpowiedzi. Później, wspólnie z nauczycielem sprawdzają wyniki zadania.
• Uczniowie uzupełniają kluczowe wyrażenia z tekstu (podręcznik str. 47 zad. 2).
c) Kolejność przymiotników
• Uczniowie uzupełniają tabelę przymiotnikami z tekstu (podręcznik str. 47 zad. 3).
• Uczniowie uzupełniają zdania używając podanych słów w odpowiedniej kolejności (podręcznik str. 47 zad. 4).
• Uczniowie tworzą posobne zdania, by opisać kolegów/koleżanki z klasy. Pozostałe osoby odgadują, kogo dotyczy opis.
Zadanie dodatkowe do wykonania, jeśli wystarczy czasu:
• Uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące wybranej przez nich znanej osoby.
• Uczniowie zaczynają pisać biografię na temat znanego aktora / muzyka / gwiazdy sportu.
3. Zakończenie lekcji
a) Podsumowanie.
b) Zadanie pracy domowej (zeszyt ćwiczeń New English File 3)
c) Pożegnanie się z klasą

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.