X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45970
Przesłano:

Nowoczesny świat techniki. Konspekt lekcji techniki, kl. VI

Konspekt lekcji

Data: 27 lutego 2021 r.
Temat: Nowoczesny świat techniki
Przedmiot: technika
Miejsce: pracownia techniczna
Klasa : 6a
Czas trwania: 2 x 45 minut (2 jednostki lekcyjne )
Nauczyciel : Joanna K.

CEL GŁÓWNY:
Uczeń posiada świadomość znaczenia najnowszych zdobyczy techniki ułatwiających ludziom życie.

CELE OPERACYJNE:
Wiedzy:
- uczeń przedstawia najważniejsze wynalazki ludzkości,
- uczeń wie, co to mechatronika
- uczeń podaje przykłady urządzeń mechatronicznych,

Umiejętności:
- uczeń potrafi wymienić urządzenia ze świata techniki,
- zna wartość osiągnięć techniki dla ludzkości,
- uczeń potrafi omówić zastosowanie robotów
- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń mechatronicznych (np. dronów, pojazdów elektrycznych).
- uczeń potrafi wykonać pracę plastyczną

Metody: pogadanka, dyskusja, burza mózgów, praca indywidualna,
Środki dydaktyczne: komputer, materiał filmowy, plansza, arkusz z bloku technicznego kolorowego, wydrukowane lub wycięte z gazety zdjęcia przykładowych wynalazków, flamastry, kredki, klej do papieru.

Przebieg zajęć:

Lekcja pierwsza:
I. Faza wstępna
1. Przywitanie uczniów, czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu i celów lekcji.
2. Nauczyciel podaje temat lekcji, prosi o zapisanie w zeszycie.
II. Faza realizacji
1. Nauczyciel zadaje pytanie uczniom: co rozumieją pod pojęciem nowoczesny świat techniki? Dzieci odpowiadają na zadane pytanie.
2. Nowoczesny świat techniki – prezentacja i omówienie.
- prezentacja najważniejszych wynalazków ze świata techniki
- wymienienie przez uczniów przykładów nowoczesnych urządzeń w życiu człowieka
- omówienie zastosowania robotów

3. Nauczyciel przedstawia najważniejsze wynalazki (prosi dzieci żeby wydrukowały i wkleiły do zeszytu i przygotowały na kolejny tydzień wydrukowane lub wycięte z gazet zdjęcia przedstawionych wynalazków).

4. Uczniowie zapoznają się z tekstem z podręcznika str.60-63.
5. Nauczyciel prezentuje materiał filmowy: Niesamowite narzędzia i technika, którą warto zobaczyć (10 min)
https://www.youtube.com/watch?v=YgeyYJRbP28
6. Po zapoznaniu się z materiałem uczniowie odpowiadają na pytania:
• Jakie jest przeznaczenie robotów?
• Co to jest i jakie ma znaczenie mechatronika?
• Do czego wykorzystuje się drony?
• Jakie niesie zagrożenia postęp techniczny?)
6. Burza mózgów co mogą zmienić jeszcze roboty w naszym życiu.

III. Faza zakończenia
1. Krótkie podsumowanie lekcji.
2. Podanie zadania domowego (Karta Pracy) i prośba o przesłanie na zadania w Teams do oceny.
3. Pożegnanie.

Lekcja druga:
I. Faza wstępna
1. Przywitanie uczniów, czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu i celów lekcji.
2. Nauczyciel podaje temat lekcji, prosi o zapisanie w zeszycie.
II. Faza realizacji
1. Nauczyciel zadaje pytanie uczniom czy pamiętają co oznacza zwrot nowoczesny świat techniki?
2. Dzieci odpowiadają na zadane pytanie.
3. Krótkie omówienie przeznaczenia robotów i znaczenia mechatroniki (celem przypomnienia)
• Mechatroniczne to takie, w których współdziałają elementy elektryczne, elektroniczne i mechaniczne -najczęściej wykonując jakieś zadanie w swoim otoczeniu, np.: programujemy pralkę (elektronika), aby dobrała ilość i temperaturę wody, ilość środka piorącego oraz obroty bębna i dzięki temu wyprała ubrania (mechanika).
4. Nauczyciel przedstawia materiał filmowy: Najbardziej PRZYDATNE i ciekawe WYNALAZKI przyszłości, które istnieją już dziś https://www.youtube.com/watch?v=NzR9_Q1oSjo
5. Uczniowie opowiadają jakie korzyści i negatywne skutki dla ludzkości mają osiągnięcia techniczne
6. Zadanie praktyczne: Na kartce formatu A4 każdy rysuje długą poziomą linię (oś). Uczniowie oznaczają na niej kolejne daty powstania wynalazków. Uczniowie wycinają z gazet i przyklejają przy odpowiednich datach zdjęcia wynalazków, jeżeli nie znajdą zdjęcia mogą wykonać rysunek. Zdjęcia prac wysyłacie na czacie Teams .

III. Faza zakończenia
1. Podsumowanie lekcji.
2. Sprzątanie miejsca pracy.
3. Pożegnanie

Karta pracy dla Ucznia:
1. Uzupełnij tabelkę :
Dziedzina Opis
Medycyna Roboty chirurgiczne, które zupełnie zastąpią lekarza.

Wojsko

Rozrywka

Handel

Budownictwo

2. Zastanów się, jak będzie wyglądało Twoje życie za 20 lat. Które zadania będą mogły wykonać za Ciebie roboty, a których żaden robot nie będzie w stanie wykonać? Opisz dzień ze swojego życia z przyszłości, uwzględniając w nim roboty.
3. Prześlij zadanie do oceny na Teams:) Powodzenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.