X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4587
Przesłano:

Narodziny państw - sprawdzian wiadomości dla klasy VI

........................................
imię i nazwisko

1. Narysuj taśmę chronologiczną. Zaznacz na niej datę upadku Cesarstwa Zachodniego.

2. Co się stało w roku:
- 395 r. - ........................................
- 44 r. p. n. e. - ........................................

3. Odpowiedz na pytania:

a)Jaki ustrój panował w starożytnym Egipcie?:...........................
b)Kto rządził państwem? spartańskim? ...................................
c) w który starożytnym państwie panowała demokracja?
...................................

4. Przeczytaj uważnie tekst, a następnie napisz, kto jest jego bohaterem.
Urodzony ok. 100 roku przed Chrystusem, pochodził ze znakomitego rodu patrycjuszowskiego. Za młodu występował w sądach jako obrońca, wykazując wielki talent krasomówczy. Popierany przez lud zajmował kolejno różne urzędy .W 59 roku uzyskał urząd konsula. Armia rzymska pod jego dowództwem odniosła szereg zwycięstw m.in. w Egipcie, w Galii. Dzięki poparciu Rzymian uzyskał tytuł dożywotniego dyktatora...
........................................

5. Kim był i czego dokonał Oktawian August?
........................................

6. Wybierz właściwą odpowiedź (zaznacz podkreślając):

I) W bitwie pod Maratonem armia grecka zwyciężyła wojska:
a) rzymskie
b) perskie
c)egipskie

II) Które z wymienionych ustrojów mogły występować w Rzymie?

a) monarchia, republika, cesarstwo,
b) demokracja, monarchia, republika,
c) oligarchia, demokracja, monarchia

III) Hegemonia to:
a) sposób walki w Grecji,
b) przywództwo, przewodnictwo, dominacja
c) bogini grecka

7. Który z urzędników w Republice Rzymskiej dowodził armią, jakie były jego pozostałe uprawnienia?:
........................................

8. Podaj daty i miejsca trzech bitew z wojen grecko-perskich w porządku chronologicznym(od najdawniejszej):
1................................. 2...................................3................................

Z którą z tych bitew wiążą się słowa „Gdy król Kserkses był w kłopocie, co ma począć w obecnym położeniu, wdał się z nim w rozmowę Efialtes. Myśląc, że wielką od króla otrzyma nagrodę, wskazał ścieżkę...”
........................................

9. Podaj przynajmniej trzy przyczyny upadku Cesarstwa Rzymskiego.
........................................
........................................
........................................

10. Kto w Atenach był uważany za obywatela. Wymień trzy cechy.
.....................................
....................................
....................................

11. Spośród poniższych zdań związanych z Atenami zostaw prawdziwe, a skreśl fałszywe:

Ubodzy nie mieli prawa do piastowania urzędów.
Urzędników wybierano spośród najstarszych obywateli.
W polis kobiety miały równe prawa z mężczyznami.
Strategowie zajmowali się sprawami wojskowymi.

12. Uzupełnij tekst:
Po upadku cesarstwa na zachodzie nadal rozwijało się Cesarstwo Wschodnie zwane też bizantyjskim od dawnej nazwy stolicy państwa. Próbę odbudowy dawnego imperium podjął cesarz ..........................Wielki, który przeniósł też stolicę z .........................do ........................................Nastąpiło to w .....................roku, w............ wieku.

13. Napisz na jakie grupy dzieliło się społeczeństwo rzymskie społeczeństwa rzymskiego.

a) ..............................
b)...............................
c)...............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.