X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45864
Przesłano:

Scenariusze projektu ART LAB NET z obszaru sztuki współczesnej

ART/LAB/NET
sztuka/widzenie/działanie

Projekt ART/LAB/NET to cykl wirtualnych spotkań po internetowych zasobach kultury i warsztatów twórczych organizowanych w trybie online, adresowanych do młodzieży w wieku 10-14 lat. Projekt  zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci” w 2020 r. Autorką projektu jest Katarzyna Łukasiewicz – animatorka kultury, fotografka, antropolożka, edukatorka kulturowa. Głównym celem spotkań było zapoznanie uczestników i uczestniczek z wybranymi zagadnieniami sztuki współczesnej i nowoczesnej, edukacja, kształtowanie myślenia twórczego, poczucia estetyki, rozwijanie umiejętności twórczej ekspresji, poznanie różnorodnych środków artystycznych oraz przygotowanie do dalszego obcowania z kulturą materialną i dziedzictwem.
Warsztaty online zostały oparte na cyfrowych zasobach kultury, zdigitalizowanych muzealnych kolekcjach czy archiwach artystów i artystek, a także różnorodnych zasobach edukacyjnych istniejących w sieci. Stworzona oferta edukacyjna umożliwiła „wirtualne doświadczanie” sztuki oraz jej kreowanie. Istotnym elementem każdego spotkania było zapewnienie przestrzeni do indywidualnej oraz grupowej ekspresji twórczej poprzez zróżnicowane zadania wokół wybranych koncepcji, nurtów, zagadnień podejmowanych przez artystów i artystki bądź nawiązujących do technik i metod ich pracy.
Spotkania realizowane w trybie zdalnym. Zostały zaplanowane na 2 h (czasem realizowane były w trybie 1-1,5h) i odbywały się w grupach liczących do 10 osób. Projekt adresowany był do osób indywidualnych oraz trzech grup utworzonych z wychowanków i wychowanek świetlic socjoterapeutycznych Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Brwinów oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie.

Zakładane rezultaty
– ukształtowanie umiejętności pracy w grupie, motywacji i samodyscypliny, 
– pozytywne wzmocnienie uczestników, wiary w swoje możliwości i umiejętności, nabycie pewności siebie oraz zwiększenie samooceny,
– nabycie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień z zakresu historii sztuki współczesnej
i nowoczesnej, wybranych koncepcji, nurtów w sztuce, biografii wybranych artystów, 
– nabycie umiejętności wnikliwej obserwacji, zrozumienia, analizy przeżycia, doświadczenia, 
wiedzy i czytania sztuki,
– ukształtowanie postawy podziwu, fascynacji, zrozumienia, przeżycia sztuki,
– zrozumienie, interpretowanie, dokonywanie świadomego odbioru rzeczywistości,
– poznanie sensu, istoty i znaczenia zjawisk w kulturze,
– ukształtowanie twórczego myślenia, poszukiwania twórczych rozwiązań,
– ukształtowanie postawy podziwu, fascynacji, zrozumienia, przeżycia sztuki,
– zrozumienie, interpretowanie, dokonywanie świadomego odbioru rzeczywistości,
– poznanie sensu, istoty i znaczenia zjawisk w kulturze, 
– ukształtowanie twórczego myślenia, poszukiwania twórczych rozwiązań,
– uzyskanie/ukształtowanie umiejętności takich jak: wykonanie cyklu fotografii, edycja dźwięku, wykonanie kolażu cyfrowego, praca z przedmiotami przestrzennymi, zaprojektowanie plakatu (również cyfrowo), prezentacja publiczna swoich prac, tworzenie land artu, obrazu, asamblażu, stworzenie prac konceptualnych.

1. POLSKA SZKOŁA PLAKATU

Zajęcia rozpoczęły się od krótkiego filmu edukacyjnego „Jak powstał plakat” przygotowanego przez Uniwersytet Dzieci.
https://www.youtube.com/watch?v=G2fNxFLr9-4
Przygotowałam prezentację prac i omówiłam wybrane zagadnienia. Wyjaśniałam pojęcia takie jak jak metafora, symbol, lapidarność i oszczędność formy, ironia, nowatorskie liternictwo, znak, zwięzłość, oszczędność formy, obrazowanie bliskie abstrakcji. Oraz omawiałam cechy charakterystyczne Polskiej Szkoły Plakatu znaku m.in. dyscyplina, ideowa głębia, oszczędność formy, aluzyjność, indywidualny styl, formę malarską, grę wyobraźni, bogactwo emocji.„Nie hałasuj niepotrzebnie (...). Mów krótko (...). Usuń z plakatu wszystko, co nie jest niezbędne”, ”W plakacie odejmować znaczy dodawać". 
"Jeśli mam przemawiać godzinę - mogę zacząć natychmiast, jeśli tylko minutę - dajcie mi dwa tygodnie na przygotowanie”.

zadanie
Zajęliśmy się plakatem społecznym podejmując refleksję nad tym, jaki mamy przekaz społeczny do świata, jakie hasło chcemy przekazać. Każdy miał czas na indywidualną refleksję, po czym odbyła się publiczna prezentacja postulatów. Pracując na darmowym programie wszyscy opracowywali hasła i symbole graficzne.

2. WŁADYSŁAW HASIOR

Zajęcia rozpoczęły się od wspólnego oglądania odcinka programu edukacyjnego „Przewodnik po sztuce” dostępnego na stronie Ninateki, zrealizowanego przez Muzeum Sztuki w Łodzi i Telewizję Polską.
https://ninateka.pl/film/wladyslaw-hasior-przewodnik-po-sztuce.
Następnie pokazałam archiwum notatek fotograficznych artysty waz z pokładem muzycznym z lat 70-tych. Archiwum to powstało dzięki współpracy z nie istniejącym już Muzeum Tatrzańskim i dostępne jest w archiwum MSN.
https://artmuseum.pl/pl/archiwum/notatniki-fotograficzne-wladyslawa-hasiora/2463/125716.
Pokazałam cykle: „malowane domy” – przykład aktywności człowieka w przestrzeni ogólnodostępnej i jej estetyzacji, „poezja przydrożna” w którym artystę interesowały komunikaty propagandowe,„kolorowe ściany”,„graffiti”, „kapliczki", „Sztuka jarmarczna”.

Wyjaśnienie pojęć:
dokument typologiczny, sztuka plebejska, kultura recyklingu, kultura samorodna, fotografia socjologiczna, twórczość religijna.

Hasior przez 30 lat wykonał ponad 20 tysięcy przeźroczy usystematyzowanych w cykle tematyczne, które składają się na Notatnik Fotograficzny stanowiący dokument polskiej kultury wizualnej ostatniich lat XX wieku i fotograficzny szkicownik, który pełnił rolę popularyzatorską i edukacyjną. Artysta szukał przejawów ekspresji w naturze i tego co wytwarza człowiek. To archiwum to typologia, zbiór motywów, lecz nie opowiadanie o miejscu. Artystę interesowała plastyka Polski Powiatowej, sztuka ludowa, religijność, propaganda, twórczość obywateli. Swoje notatki pokazywał w postaci , pokazów slajdów, jak w kinie. Akcentował detal, właściwości plastyczne.

Do fotografii zakopiańskiego artysty nawiązują współczesne prace Andrzeja Tobisa z cyklu A-Z (Gabloty edukacyjne), których wybór także został opublikowany. 

Asamblaże
Władysław Hasior tworzył obiekty przestrzenne – asamblaże - trójwymiarowe kompozycje zmontowane z różnych przedmiotów oraz gotowych przedmiotów.
Artysta poszukiwał w nich sacrum i używał do nich do nich materiałów takich jak: mydło, cement, szkło, ognień. To co charakteryzowało te prace to odrębność sztuki, materialność, anegdota, narracja. W tych pracach odwoływał się do przeżyć wojny, trudnego doświadczenia, tortur, klęski, napięcia, rozpaczy. Jego prace można usytuować między sacrum a profanum, a szukać ich korzeni można w obrzędach kultury ludowej. Artysta przeciwstawiał się kanonom piękna, inspirował się sztuką jarmarczną, szukał schematów, emocji, autentyczności. Klasyczne wykorzystywanie rzeźby było dla niego niewystarczające. Jego asamblaże są uczuciowe, surrealistyczne, ekspresyjne, wykorzystują symbole, figury archetypiczne.

zadanie
Inspirując się Notatkami Fotograficznymi uczestnicy mieli za zadanie wykonanie własnych notatek będących ich osobistym, współczesnym archiwum socjologicznym w 2020 r. 
W sytuacji w której grupie wystarczy czasu, można zaproponować drugie zadanie 
– stworzenie z dostępnych materiałów w domu swojego asamblażu.

linki
https://artmuseum.pl/pl/archiwum/notatniki-fotograficzne-wladyslawa-hasiora/o-archiwum
https://artmuseum.pl/pl/archiwum/notatniki-fotograficzne-wladyslawa-hasiora/2459
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19360193,poezja-przydrozna-nieznane-zdjecia-wybitnego-artysty-w-zbiorach.html
https://magazynszum.pl/heros-w-sluzbie-spolecznej-rozmowa-z-julita-dembowska-i-lukaszem-gorczyca/
https://navigart.mocak.pl/artist/5b2d2a8f45ead
https://culture.pl/pl/tworca/wladyslaw-hasior
https://culture.pl/pl/galeria/wladyslaw-hasior-w-mocak-u-galeria

3. KONCEPTUALIZM

Zajęcia zaczęły się od wprowadzenia uczestników i uczestniczek w pojęcie konceptualizmu, wyjaśnienie pojęcia i pokazanie prac:
– Joseph Kosuth „Jedno i trzy krzesła” 1965 r.,
– ready mades Duchampa (początek sztuki nowoczesnej, a zarazem sztuki konceptualnej),
– Yves Klein „Pustka”,
– John Cage „4’33’”’, 1952 r.,
– Robert Rauschenberg „Wymazany rysunek De Kooninga”, 1953 r.,
– Vitto Acconci „Following Piece”,
– Cildo Meirelesa z cyklu „Insertions into Ideological Circuits”, 1970 r.,
– Zdzisław Jurkiewicz „Białe, czyste płótno”,
– Tadeusz Kantor „Krzesło”,
–Roman Opałka
https://vod.tvp.pl/video/ktoredy-po-sztuke,odc-93-roman-opalka,45548656
– Edward Krasiński
https://ninateka.pl/film/edward-krasinski-przewodnik-po-sztuce.

zadanie 1
Inspiracją do zadania stały się prace powstałe na Sympozjum Plastycznym 
Wrocław ’70. Zapoznaliśmy się z traktatem „O koncepcji neutrdromu” (1967) Jerzego Rosołowicza, który rozwijał utopijne wizje w których sztuka we współpracy z innymi dziedzinami (cybernetyką, urbanistyką, architekturą, naukami ścisłymi, psychologią, socjologią) przyczyniała się do neutralizowania społecznych napięć i przeciwieństw. „W życiu, w sztuce, obok sztuki lub zamiast sztuki, proponował świadome działanie neutralne czyli czynności wykonywane przez człowieka, nie przynoszące mu ani korzyści, ani szkody. Akcent w działaniu neutralnym przesuwa się na związki działań neutralnych z naturą – działanie neutralne pozwala człowiekowi odbudować więź i poczuć się częścią natury. Człowiek poprzez świadome działanie neutralne i w jego rezultatach może utożsamić się z naturą, równocześnie mając większą szansę asymilować ją a w zetknięciu z rzeczywistością zastaną, przetwarza ją w sposób bardziej doskonały dla własnego szczęścia”. W jego koncepcji świadome działania neutralne stanowiły przeciwieństwo, a zarazem dopełnienie działania celowego, zbliżały człowieka do natury i tym samym powodowały utożsamienie 
i asymilowanie wartości. Wg. artysty takie działanie samo w sobie jest bezwartościowe,
 lecz posiada ogromny potencjał: energię zdolną zjednoczyć najbardziej twórczą część ludzkości.
Neutrony: https://zasoby.msl.org.pl/arts/view/371?&arts_martist=3).

zadanie 2
Drugim zadaniem inspirowanym sympozjum ’70 było stworzenie akcji „dokumentacja miejsca”, której autorem jest Andrzej Matuszewski. Na pracę tego artysty składały się współrzędne geograficzne, mapa z oznaczonym punktem, fotografie oraz materialne ślady w postaci płócien z naniesioną na nie ziemią z wykopów. Rok później artysta zrealizował projekt „Dokument miejsca i czasu” w kopalni w Turaszowie, gdzie sfotografował i pobrał próbkę fragmentu ściany węgla.
https://culture.pl/pl/tworca/andrzej-matuszewski
Grupa miała za zadanie zdokumentować miejsce, które jest dla nich ważne: przedstawiona została fotografia, materializacja miejsca oraz mapa.

zadanie 3
Akcja „Synchron” Ludmiły Popiel i Jerzego Fedorowicza zainicjowana na dniach autorskich „relARTacje” w Dłusku w 1977 r. stała się ostatnią inspiracją.
https://digitizing-ideas.org/pl/wpis/19382/22
Katalog zawiera autorski opis dwóch eksperymentalnych akcji w których uczestnicy podzieleni na mniejsze grupy otrzymali przedmiot symbolizujący prostą (kolorową listwę), musieli odnieść go do istniejącej przestrzeni otwartej i zamkniętej niejako przecinając je, sytuując dokumentując i uzasadniając swój wybór. Na warsztacie uczestnicy zapoznali się z oryginalnym tekstem i fotografiami dokumentującymi akcję, a następnie wykonali zadanie wg tego samego opisu.

linki
https://zasoby.msl.org.pl/arts/view/371?&arts_martist=3
https://digitizing-ideas.org/en/entry/20997/7
https://digitizing-ideas.org/pl/wpis/19382/22
https://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2020/06/Mapa-Sympozjum.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gN2zcLBr_VM
https://ninateka.pl/kolekcja/sztuka-wspolczesna/alfabet-artykul/ksw-konceptualizm
https://www.tate.org.uk/art/artworks/duchamp-fountain-t07573
http://repozytorium.fundacjaarton.pl/index.php?action=view/object&objid=2401&tagid=218&lang=pl
https://www.moma.org/collection/works/146947
http://www.yvesklein.com/en/expositions/view/1158/la-specialisation-de-la-sensibilite-a-l-etat-matiere-premiere-en-sensibilite-picturale-stabilisee-le-vide-the-specialization-of-sensibility-in-the-raw-material-state-into-stabilized-pictorial-sensibility-the-void/

4. KOLAŻ

Wyjaśnienie pojęcia kolażu na podstawie prac wybranych artystów.
Zajęcia rozpoczęły się od pokazania krótkiego filmu „Cut and Paste | Collage Before Cubism” zrealizowanego przez Szkockie Galerie Narodowe w Edynburgu
https://www.youtube.com/watch?v=FKzA5sZBNJw.
Na zajęciach można pokazać wybrane prace z wystawy
https://www.nationalgalleries.org/exhibition/cut-and-paste-400-years-collage_.
Warsztaty przygotowałam wg. wytycznych Pracowni Otwartej Kultury Centrum Cyfrowego. 
Wybrane elementy edukacyjne spotkania to: domena publiczna, licencje Creative Commons, prawo do wizerunku, kolaż – jak się zmieniał, przykłady prac wybranych artystów z zasobów cyfrowych, różne typy kolażu, zapoznanie uczestników z istniejącymi, otwartymi zasobami online.
Inspiracje np. Weronika Gęsicka, Picassa, Hannah Höch, Weronika Gęsicka, Jiri Kolar, Max Ernst, Kurt Schwitters, Joseph Cornell czy Annegret-Soltau.

zadanie
Po wyjaśnieniu czym są licencje Creative Commons, uczestnicy i uczesyniczki szukali wybranych elementów w otwartych zasobach galerii i muzeów potrzebnych do stworzenia kolaży będących ich autoportretami. Na początku wszyscy wypisali 3-4 słowa-klucze najtrafniej ich opisujące, pomocne przy wyszukiwaniu obrazów. Kiedy pojedyncze elementy kolażu zostały znalezione i pobrane, 
Nauczyliśmy się darmowego programu PIXLR do edycji fotografii dostępnego bezpośrednio przez wyszukiwarkę. Pozbyliśmy się tła a następnie łączyliśmy ze sobą elementy tworząc kolaż.

Zasoby muzeów z których korzystaliśmy tworząc kolaże:
https://digitaltmuseum.org
https://www.metmuseum.org/art/collection

polskie zasoby:
Strony Narodowe Centrum Cyfrowe, Muzeum Warszawy, Dom spotkań z historią, 
Żydowski Instytut Historyczny, Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa.

5. ABAKANY – ODERWAĆ TKANINĘ OD ŚCIANY

Spotkanie poświęcone Magdalenie Abakanowicz. Wizyta w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Zapoznanie się z twórczością artystki:

Audiodeskrypcja do pracy „tłum” w postaci performance wśród prac Magdaleny Abakanowicz w Pawilonie Czterech Kopuł:
https://mnwr.pl/january-february-abakanowicz/

Program „Którędy po sztukę” TVP Kultura:
https://vod.tvp.pl/video/ktoredy-po-sztuke,odc-55-magdalena-abakanowicz,34042883

Dokumentacja z wystawy czasowej z 2019 r. w Muzeum Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku:
https://www.rzezba-oronsko.pl/index.php?aktualnosci,1396,w_przestrzeni_magdaleny_abakanowicz_
https://www.youtube.com/watch?v=S2jcJjkbZto

Dokumentacja fotograficzna retrospektywnej wystawy artystki „Ślady Instnienia” we Wrocławiu w 2017 r.:
https://magazynszum.pl/slady-istnienia-w-holdzie-dla-magdaleny-abakanowicz-1930-2017-w-mia-art-gallery-effigies-of-life-a-tribute-to-magdalena-abakanowicz-1930-2017/

Żółty abakan ze zbiorów MoMa:
https://www.moma.org/collection/works/3650

6. SOUND ART

Niektóre z prac sound art, które pokazałam.
1. Luigi Rusolo „Sztuka hałasów”.
https://www.youtube.com/watch?v=1WtCCunp6Bw
2. Dadaiści – Cabaret Voltaire „Schwitters stanał w całej swej okazałości na podium i zaczął deklamować swoją pra-sonatę sycząć, rycząc i piejąc przed zdumioną publiką, zupełnie przecież nieobeznaną z nowoczesnością”.
https://www.youtube.com/watch?v=z-Ao5ZQ0nls
3. John Cage
4. Bill Fontana
https://www.resoundings.org/
5. Susan Mary Philipsz
6. Plant sound - Mileece
7. Sergei Tcherepin
https://www.youtube.com/watch?v=pEiz49q47j8
8. Guy Goldstein
https://sound-art-text.com/post/106254788138/yesno-questions-is-an-installation-by-guy
9. Ceal Floyer Til I get it Right
https://www.youtube.com/watch?v=AhtbXHRbBiY
10. Maya Dunietz,  Thistle (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=Qrz1e2svasg
11. Michelle Jaffe, Wappen Field
12. Christian Boltański

zadanie
Stworzenie kompozycji dźwiękowej odwołującej się do konkretnej emocji wykorzystując program Soundtrap.

7. LAND ART

Pokazanie prezentacji z pracami land art, wykład, omówienie.
Uczestnicy po wprowadzeniu tworzyli własne prace land art.

Wybrane prace:
1. Spiralna grobla.
2. Walter de Maria, „The Lightning Field”.
3. Michael Heizer „Double Negative”, „City” („Miasto”).
4. Earth Room.
5. Nancy Holtz „Sun Tunnels”.
6. Christo i Jeanne_Claude , Valley Curtain
sztuka ambalażu, „Valley curtain” 1972, „surranded miami islands”
430 robotników.
7. Alan Sonfist, „Time landscape”.
8. Richard Long, Bezcelowe chodzenie –„line” , toczone kamienie „Five stones”, „Smoky arc”, „Connemara sculptures”, Prace efemeryczne „Muddy water circle”, „204 somerset beach stones”.
9. Jacek Tylicki , „365 dni” –jedno zdjęcia drzewa dziennie, „Natural art nr 1” 1973 Lund Szwecja.
10. Ane Mendieta
11.Andy Goldsworthy, „Arch at Goodwood” (budowa kamieni, balansing rocks)
„Clay DOM” (cmentarz dla drzewa).

8. SZTUKA WSPÓŁCZESNA – KOLEKCJA SZTUKI MOCAK-U

Wirtualna wycieczka po kolekcji stałej muzeum sztuki współczesnej w Krakowie MOCAK. 
http://q.mocak.pl/kolekcja/
Każda praca opisana jest komentarzem. Interpretację i zrozumienie dzieł można pogłębić poprzez obejrzenie filmów edukacyjnych, w których omawiane są prace z tej kolekcji. Można również posłużyć się krótkimi rozmowami w formie video przygotowanymi przez zespół muzeum z cyklu „Let’s talk about the art”, które adresowane są do młodzieży.
https://www.youtube.com/channel/UCYZ6NnV8naKA3mPJA87naGw
Artyści i ich prace z wystawy którym poświęcone są odcinki:
Marcin Maciejowski, Tomasz Bajer, Jadwiga Sawicka, Krzysztof Wodiczko, Julian Opie, Rafał Bujnowski, Deborah Sengi, Stanisław Drożdż, Ai Weiwei, Shahar Marcus.

Marcin Maciejowski 
https://vod.tvp.pl/video/ktoredy-po-sztuke,odc-105-marcin-maciejowski,47449294
Krzysztof Wodiczko
https://vod.tvp.pl/video/ktoredy-po-sztuke,odc-19-krzysztof-wodiczko,26517270
Tomasz Bajer
https://vod.tvp.pl/video/ktoredy-po-sztuke,odc-21-tomasz-bajer,27258498
Stanisław Drożdż
https://vod.tvp.pl/video/ktoredy-po-sztuke,odc-71-stanislaw-drozdz,35989221

Robert Kuśmirowski
https://vod.tvp.pl/video/ktoredy-po-sztuke,odc-14-robert-kusmirowski,26517144
Koji Kamoji
https://zacheta.art.pl/pl/wystawy/koji-kamoji
https://www.galeriafoksal.pl/category/koji-kamoji/

zadanie:
Na początku grupa miała za zadanie w ciszy i z zamkniętymi oczami przypomnieć sobie przyjemne momenty kiedy byli w naturze, otoczeni byli ciszą i spokojem. Na kolejnym etapie, inspirując się pracami Koji Kamoji, zadaniem była niefiguratywna próba przedstawienia zmaterializowanej emocji, atmosfery tej chwili.

9. POZA CIAŁO ORAZ INTERTEKST

Wycieczka po wystawie online w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie (http://www.imnk.pl/). Spacer i omówienie prac w dwóch salach tematycznych: Poza Ciało, która poświęcona jest twórczości kobiet, sztuce feministycznej, istoty płci, kulturowych stereotypach oraz prac 
w sali Intertekst poświęconych sztuce pozostającej w ścisłym związku z otaczającą ją rzeczywistością artystyczną, społeczną i polityczną, gdzie artyści jednocześnie komentują rzeczywistość, w której żyją. Wstęp do sali oraz każda z prac opatrzona jest komentarzem, przy ich omawianiu warto poszerzyć tematykę pokazując inne prace prezentowanych twórców oraz filmy edukacyjne z cyklu „którędy po sztukę”.

Alina Szapocznikow
https://vod.tvp.pl/video/ktoredy-po-sztuke,odc-7-alina-szapocznikow,25064975

Marta Deskur
https://vod.tvp.pl/video/ktoredy-po-sztuke,odc-100-marta-deskur,46699420

Maria Pinińska Bereś
https://vod.tvp.pl/video/ktoredy-po-sztuke,odc-62-maria-pininskaberes,34714149

Rafał Bujnowski
https://vod.tvp.pl/video/ktoredy-po-sztuke,odc-22-rafal-bujnowski,27258585

zadanie
Wykonanie szkicu malarskiego inspirowanego twórczością Marcina Maciejowskiego,
który byłaby komentarzem do obecnej sytuacji społeczno-politycznej.

10. STREET ART

Spotkanie rozpoczęło się od filmu z cyklu lekcje muzealne „Street art. Czy wszystko może być sztuką?” zrealizowanego przez stowarzyszenie Fala Kultury oraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski:
https://www.youtube.com/watch?v=be8YuHJfCvA&t=410s

Treść merytoryczna spotkania została oparta o wizyty w galeriach online znajdujących się na stronach google art and culture:
https://artsandculture.google.com/project/street-art

galeria graffiti East Side Gallery w Berlinie:
https://artsandculture.google.com/exhibit/east-side-gallery/gQAJocMp

galeria prac Banksy’ego:
https://artsandculture.google.com/exhibit/banksy-banksy-more-banksy/QRXdtEYE

galeria muzeum sztuki publicznej:
https://artsandculture.google.com/exhibit/museum-of-public-art/AQXvDbxw

galeria sztuki zaangażowanej publicznie w Buenos Aires:
https://artsandculture.google.com/exhibit/stencil-art-activism/wQnHO34C

wybrane galerie prac kobiet z cyklu „Women's Forum Street Art Project” również z galerii google arts and culture. Oglądaliśmy również przykłady sztuki grafitti z wybranych miast również w galeriach google arts and culture.

wybrane galerie na oddolnie tworzonej stronie Street Art Utopia:
https://streetartutopia.com/make-your-review-of-street-art-utopia/

Na prezentacji zostały wspomniane i omówione następujące przykłady prac street art:
– murale – hybrydy zwierząt i ludzi Daniela Rycharskiego
http://prowincja.art.pl/daniel-rycharski-w-bunkrze-sztuki/
– cykl fotografii Wojciecha Wilczyka „Święta wojna”
https://culture.pl/pl/galeria/swieta-wojna-wojciecha-wilczyka-galeria
– przerabiane zewnętrzne reklamy (adbusting, subvertising, culture jamming, brandalism),
– malowanie sypkimi pigmentami, kredą (chalk art) 
– graffiti tworzone z mchu (moss graffiti)
– tzw. reverse graffiti (dosłownie – graffiti odwrócone, znane także jako graffiti ekologiczne),
– graffiti wykorzystujące mozaikę (Invader), 
– ceramika (NeSpoon),
– graffiti dziergane (knit graffiti), 
– partyzantka ogrodnicza (guerilla gardening), 
– artystyczny recykling (wykorzystywanie zużytych przedmiotów i materiałów), 
– oraz różne formy interwencji artystycznej np. miniaturowe instalacje „Little People” Slinkachu.

zadanie
Zaprojektowanie swojego tagu, tak żeby oddał osobowość autora.

„Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.