X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45828
Przesłano:
Dział: Świetlica

Majowe święta. Konspekt zajęć świetlicowych

Konspekt zajęć świetlicowych

Temat bloku: „Majowe święta.”

Temat dnia: Co wiemy o naszej Ojczyźnie?
Grupa świetlicowa mieszana: kl. II, III, IV
Czas trwania 60 min

Cele ogólne:
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
• wdrażanie do poprawnego formułowania zdań,
• bogacenie słownictwa związanego z wyrażaniem uczuć do kraju ojczystego,
• kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
• rozwijanie u uczniów zainteresowań symbolami narodowymi,
• kształtowanie postaw patriotycznych,
• pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej;

Cele szczegółowe:
• uczeń: rozwiąże poprawnie krzyżówkę, wykreślankę
• odczyta hasło
• wymieni barwy znajdujące się na polskiej fladze, poda datę święta
• powie jak wygląda godło naszego kraju
• uczeń rozumie, czym jest konstytucja
• zaśpiewa hymn narodowy
• wykona pracę plastyczną
• zna symbole narodowe
• zna ważne wydarzenia historyczne;
• potrafi udzielić pełnym zdaniem odpowiedzi na zadane pytanie;

Metody:
● słowne: rozmowa, praca z tekstem
● oglądowe: obserwacja, pokaz multimedialny
● praktyczne działanie
● aktywizująca – burza mózgów

Formy pracy:
● zbiorowa
● grupowa
● indywidualna

Środki dydaktyczne:
Karty pracy z krzyżówką, wykreślanka,, tekst hymnu, rozsypanka wyrazowa, telewizor, plansze, domino historyczne,

Przebieg zajęć:
1. Zapoznanie z tematem zajęć.
2. Czytanie i omówienie wiersza „W domu ojczystym” Krystyny Parnowskiej (zał. 1)
3. Swobodne i kierowane wypowiedzi uczniów związane z tematem zajęć.
4. Przypomnienie zasad pracy w grupach.
5. Układanie rozsypanek wyrazowych. Czytanie tekstu na temat polskich symboli narodowych - praca w grupach. Każda grupa otrzymuje do ułożenia, a następnie odczytania inny fragment tekstu, przekazuje go przedstawicielom innych grup - nauczanie wzajemne. (zał. 2)
6. Rozwiązanie krzyżówki - praca w grupach. Odczytanie wspólnego hasła. (zał. 3.)
7. Oglądanie obchodów świąt 1. i 3. maja. Rozmowa na temat obejrzanych filmów, oraz na temat okoliczności, w których Polacy śpiewają swój hymn narodowy.
8. Karta pracy – wykreślanka. Praca indywidualna. (zał. 4.)
9. Praca plastyczna: Flaga narodowa. Wystawka prac dzieci.
10. Podsumowanie zajęć. Układanie domina, utrwalającego informacje przypomniane i przekazane podczas zajęć. (zał. 5)
11. Metoda ewaluacyjna za pomocą osi liczbowej i skali punktów od 1 do 5 obejmująca zagadnienia
1) Moje zaangażowanie na lekcji.
2) Jak wykonałem zadania?
Uczniowie przyklejają kółeczka na osi liczbowej przy odpowiedniej ilości punktów.

Załącznik 3

Załącznik 4

WYKREŚLANKA LITEROWA

G U K B T Y O W I M N Z
J K O N S T Y T U C J A
S O L F L A G A I P A Z
A T N A R Ó D K P H M O
R Y A Q E H J O O W
Q O
P L X E Q F L Y C R F G
O I I D S S G M H Y M N
L O O L K A B V Ó K U W
H N N A P J V S D A S Q

Odnajdź podane hasła w rozsypance wyrazowej.

• Konstytucja
• Kotylion
• Polska
• Hymn
• Naród
• Flaga
• Maj
• Pochód

Powodzenia

Załącznik 1
„W domu ojczystym” Krystyny Parnowskiej

Wszędzie, gdzie słychać naszą piosenkę
W mieście ogromnym, we wsi maleńkiej
To wszystko Polska, mieszkamy wszyscy
W domu ojczystym

Płyną piosenki swojskie i znane
Wisłą i Odrą, Bugiem i Sanem
To wszystko Polska, mieszkamy wszyscy
W domu ojczystym

Czy wam śpiewają górskie potoki
Czy wiatr znad morza pędzi obłoki
To wszystko Polska, mieszkamy wszyscy
W domu ojczystym

Załącznik 2

Praca w grupach. Każda grupa wykonuje polecenie zgodnie z instrukcją.

I grupa ( Białe Orły)
Układają z rozsypanki wyrazowej wypowiedź o godle narodowym.

1.
Godło Polski jest umieszczane na monetach dowodach osobistych,

paszportach, pieczęciach, banderolach, sztandarach, medalach,

tablicach na zewnątrz budynków i urzędów państwowych oraz w tych

miejscach, które są wizytówką naszego kraju i świadczą o naszej

polskości, i przynależności narodowej.

II grupa (Muzycy)
Uczniowie układają tekst hymnu z rozsypanki zdaniowej.

„Mazurek Dąbrowskiego”

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski,

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

III grupa (Historycy) – uczniowie pracują z tekstem związanym z uchwaleniem Konstytucji 3 - go Maja oraz świąt Flagi i 1 - go Maja

Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Dzięki

niemu system władzy, jej kontroli i wybierania jest

unormowany. Obywatele mają prawa i wolności wynikające

z konstytucji i mogą dochodzić swoich praw w sądach. Pierwsza

polska Konstytucja powstała 3 maja 1791 roku i była pierwszą

konstytucją w Europie, a drugą na świecie.

Święto Pracy - popularnie zwane 1 Maja to międzynarodowe święto

obchodzone corocznie 1 maja od 1890 roku. W celu podkreślenia

wartości pracy ludzkiej. W Polsce Święto Pracy jest świętem

państwowym od 1950 roku.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone

na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku, obchodzone między świętami

państwowymi: 1- maja (zwanym Świętem Pracy) i Świętem Narodowym 3- go Maja

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.