X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4572
Przesłano:

Planujemy prezentację multimedialną i przygotowujemy slajd tytułowy - scenariusz lekcji informatyki w klasie V

I. Cele szczegółowe:
Uczeń:
1. Poznaje sposoby prezentowania informacji, w tym urządzeń służących do wyświetlania materiałów informacyjnych,
2. Wie, co to jest prezentacja multimedialna,
3. Rozumie pojęcie slajdu,
4. Wie, co można umieścić na slajdach,
5. Poznaje zasady planowania prezentacji komputerowej,
6. Odnajduje podobieństwa w korzystaniu z różnych programów: edytora grafiki, edytora tekstu i programu do przygotowania prezentacji,
7. Wie, jakie podstawowe programy służą do tworzenia prezentacji multimedialnej,
8. Zna i stosuje podstawowe zasady tworzenia prezentacji,
9. Poznaje czynności niezbędne do przygotowania prostego slajdu tytułowego.

II. Metody:
Pogadanka, pokaz w wykorzystaniem komputera i projektora, praca indywidualna.

III. Pomoce dydaktyczne:
Ilustracje, projektor multimedialny, komputer stacjonarny + odpowiednie oprogramowanie dla każdego ucznia, przygotowane zestawy ćwiczeń w odpowiednim folderze, tzw. „zachętki i motywce” – do oceny pracy ucznia.

IV. Tok lekcji:

1.Sprawy porządkowe (lista obecności, sprawdzenie praca domowa).

2.Wprowadzenie do lekcji.

Nauczyciel nawiązuje do nowego tematu począwszy od zadanej na tę lekcję pracy domowej. Wyjaśnia pojęcie slajdu (hasło z krzyżówki w pracy domowej) oraz omawia sposoby prezentowania informacji. Uczniowie oglądają ilustracje przedstawiające odpowiednie urządzenia do prezentowania informacji.

3.Lekcja właściwa.
Nauczyciel przedstawia za pomocą projektora krótką prezentację multimedialną na temat etapów tworzenia prezentacji. Uczniowie otrzymują kartki z etapami przygotowywania prezentacji multimedialnej do wklejenia do zeszytów. Nauczyciel omawia w jaki sposób tworzy się slajd tytułowy do prezentacji w programach MS Office PowerPoint oraz OpenOffice Impress. Następnie uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenie 1 przy swoich stanowiskach komputerowych.
Uczniowie poznają najważniejsze zasady podczas tworzenia prezentacji ( na co należy zwrócić szczególną uwagę). Kartki z wyszczególnionymi zasadami tworzenia prezentacji multimedialnej uczniowie wklejają do zeszytów. Uczniowie wykonują slajd tytułowy z ćwiczenia 2.

4.Posumowanie lekcji i ocena.
Nauczyciel dokonuje krótkiego podsumowania zajęć zadając uczniom pytania dotyczące lekcji. Na zajęciach uczniowie zostają ocenieni – pochwała ustna oraz każdy uczeń otrzymuje naklejkę z serii „zachętki i motywce” oraz plusy za aktywność.

5.Praca domowa.
Odpowiedz na pytania:

1.Za pomocą jakich urządzeń można prezentować informacje?
2.Co możemy umieszczać w prezentacji multimedialnej?
3.Jak dodajemy nowy slajd?
4.Jak dodajemy do slajdu tło?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.