X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45685
Przesłano:

Plan pracy zespołu nauczycieli wychowania fizycznego

W skład zespołu wchodzą nauczyciele wychowania fizycznego :
mgr XXXXXXXXXX- lider zespołu, mgr XXXXXXXX, mgr XXXXXXXX, mgr XXXXXXXXXXX

Głównym zadaniem zespołu jest szeroko rozumiane doskonalenie i unowocześnianie procesu dydaktyczno-wychowawczego służące podnoszeniu jakości pracy nauczycieli i szkoły oraz zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów, umożliwiających rozwijanie ich umiejętności
i zainteresowań.
Cele zespołu:
- Promowanie zdrowego stylu życia
-Wychowanie poprzez sport
- Rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczniów
- Doskonalenie swojego warsztatu pracy

L.p Tematyka spotkań, podejmowane działania Termin realizacji Uwagi
1. Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego, zgodnie z nowa podstawą programową dla klas IV- VIII
wrzesień
2. Opracowanie i modyfikowanie planów wynikowych.
wrzesień
3. Współpraca ze Skrą – prowadzenie zajęć z piłki siatkowej dla klas IV – VIII
4. Omówienie innowacji pedagogicznej w klasie 5S
wrzesień
5. Ustalenie harmonogramów spotkań zespołu przedmiotowego na 15 dnia każdego miesiąca( termin może ulec zmianie według potrzeb członków zespołu).
wrzesień
6. Konsultowanie prowadzenia dokumentacji szkolnej ( dzienniki, lekcyjne, rozkłady materiału, plany wynikowe) oraz dzienników zajęć pozalekcyjnych
wrzesień
7. Opracowanie regulaminu korzystania z sali gimnastycznej i pozostałych pomieszczeń należących do „bloku sportowego”
wrzesień
8. Opracowanie programów zajęć pozalekcyjnych (SKS, Rugby, SKRA)
wrzesień
9. Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego dla klas IV- VIII
Cały rok
10. Nawiązanie i ustalenie zasad współpracy
na polu opiekun – nauczyciel odbywający staż umożliwiający zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
wrzesień
Cały rok
11. Czynny udział nauczycieli w-f w kursach i warsztatach metodycznych, konferencjach organizowanych przez WODN.
cały rok
12. Organizacja bazy dydaktycznej oraz dbałość o sprzęt sportowy.
cały rok
13. Współpraca z pielęgniarką szkolną.
cały rok
14. Udział w zawodach sportowych
wg. Kalendarza Imprez Szkolnego Związku Sportowego.
wg kalendarza imprez
15. Udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych na szczeblu miejskim i powiatowym.
cały rok
16. Organizacja wewnątrzszkolnych turniejów sportowych.
W ciągu roku szkolnego - tenis stołowy

17. Ewaluacja całorocznej działalności zespołu przedmiotowego.
czerwiec

Sporządziła:........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.