X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45662
Przesłano:

Japonia - symbol nowoczesnej gospodarki. Konspekt lekcji geografii

KONSPEKT LEKCJI

Przedmiot: geografia
Prowadzący: Anna Leszczyńska
Klasa: 8b
Temat: Japonia – symbol nowoczesnej gospodarki.
Zapis w nowej podstawie programowej:
E2-PODST-GEO-2.0-XIV.5 ocenia znaczenie warunków przyrodniczych i czynników społeczno-kulturowych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii;
Kompetencje kluczowe:
porozumiewanie się w języku ojczystym,
porozumiewanie się w językach obcych,
kompetencje matematyczne,
kompetencje naukowo techniczne,
kompetencje informatyczne,
kompetencje społeczne,
umiejętność uczenia się.
Cel ogólny:
Poznanie cech położenia i budowy geologicznej Japonii.
Charakterystyka ludności i gospodarki tego kraju.

Cele szczegółowe:
Wiadomości:
Uczeń zna:
cechy położenia,
ukształtowanie powierzchni i budowę geologiczną,
niesprzyjające warunki środowiska naturalnego,
źródła rozwoju gospodarki i jej cechy,
rola transportu,
cechy rolnictwa, główne uprawy.
Uczeń wyjaśnia:
związek między budową geologiczną a występowaniem wulkanów, trzęsień ziemi i tsunami,
opisuje ekstremalne zjawiska i ich skutki,
omawia bariery utrudniające rozwój gospodarki.
Umiejętności:
Uczeń potrafi:
analizować źródła rozwoju gospodarki Japonii,
scharakteryzować cechy nowoczesnej gospodarki oraz rodzaje produkcji przemysłowej,
uzasadnia, że gospodarka Japonii należy do najnowocześniejszych na świecie,
ocenia znaczenie warunków przyrodniczych i czynników społeczno – kulturowych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki.
Formy pracy:
indywidualna, grupowa i zbiorowa
Metody:
praca z podręcznikiem, burza mózgów, dyskusja, prezentacja multimedialna, film, zadania interaktywne – kahoot, metoda puzli.

Środki dydaktyczne:
podręcznik, prezentacja multimedialna, ćwiczenia, zadania, film, internet, mapa.

PRZEBIEG LEKCJI
Faza wprowadzająca:
Czynności organizacyjne.
Przypomnienie tematu lekcji o czynnikach rozwoju rolnictwa Azji i podstawowych zagadnień z nimi związanych.
Wyświetlenie filmu na you tube: „Największe megalopolis na świecie” National Geographic
Nauczyciel podaje temat lekcji i prezentuje główny cel jaki jej przyświeca.
(N.W. Upewnia się czy uczniowie zapisali i zrozumieli podany temat lekcji)
Faza realizacji:
rozpoczęcie wyświetlania prezentacji „Japonia – symbol nowoczesnej gospodarki”,
nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy, każdej przydzielając inne zadanie, inny problem:
Działania podejmowane przez ludzi, które umożliwiają życie w trudnych warunkach oraz minimalizują skutki kataklizmów.
Przyczyny koncentracji ośrodków przemysłowych na wybranych obszarach Japonii.
Cechy środowiska Japonii, które ułatwiają lub utrudniają rozwój gospodarki.
Działania podejmowane przez Japonię w celu przystosowania gospodarki do warunków środowiska.
Grupy dzielą się informacjami.
Razem omawiają jakie czynniki decydują o rozwoju gospodarki Japonii?
Na koniec lekcji uczniowie wykonują quiz na kahoot przygotowany przez koleżanki z klasy.
Na karteczkach uczniowie zapisują:
co zapamiętali,
co umieją zrobić,
co im się podobało,
czego jeszcze nie umieją.

Faza podsumowująca:
Nauczyciel podsumowując lekcje zadaje pracę domową w karcie ćwiczeń .
(N.W. Pomaga w utrwaleniu informacji z bieżącej lekcji, czuwa nad poprawnością wykonania zadania, w razie potrzeby pomaga uczniom wyszukać odpowiednie wiadomości w podręczniku), Rozdaje napisaną krótką notatkę z lekcji i przygotowane zestawy zadań do rozwiązania w domu.
Nauczyciel dokonuje oceny pracy i aktywności uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.