X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45585
Przesłano:
Dział: Świetlica

Praca wytwórcza z papieru

TEMAT: Praca wytwórcza z papieru.
PROWADZĄCY: mgr Martyna Górny
DATA: 18.12.2020
CZAS TRWANIA: 45 minut
CEL: rozwijanie myślenia twórczego i sprawności manualnej.
CELE DYDAKTYCZNE:
- wdrażanie do prawidłowego planowania i organizowania działań,
- wdrażanie do racjonalnego i oszczędnego gospodarowania materiałami, czasem i własnym potencjałem,
- usprawnianie posługiwania się podstawowymi narzędziami do obróbki ręcznej,
- rozwijanie kreatywności technicznej,
- rozwijanie sprawności manualnej, precyzji i ostrożności,
- usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
CELE WYCHOWAWCZE:
- kształtowanie umiejętności pracy z zachowaniem porządku i ładu,
- odkrywanie przyjemności z tworzenia i radości z uzyskanego efektu,
- rozbudzanie wrażliwości estetycznej,
- uwalnianie ekspresji twórczej,
- przyjmowanie postawy twórczej i proekologicznej.
REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
I.1- 5, 7-9; II.1-14; III.1-7; IV.1-3; V.1-3; VI.1-6
KOMPETENCJE KLUCZOWE rozwijane przez uczniów:
- kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
- kompetencje cyfrowe,
- kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
- kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
- kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

METODY:
- zadań inspirujących,
- swobodnej ekspresji,
- instruktaż.

FORMY PRACY:
- praca z całą grupą,
- praca indywidualna – swobodna działalność twórcza dzieci.
POMOCE DYDAKTYCZNE: kolorowe kartki, nożyczki, klej, wstążki.
PRZEBIEG:
1. Przywitanie, czynności organizacyjne.
2. Wprowadzenie. Nawiązanie do tematu zajęć. Krótka rozmowa na temat świątecznych tradycji i wystroju domu.
3. Omówienie sposobu wykonania pracy.
Podanie instrukcji wykonania świątecznych ozdób przy pomocy filmów instruktarzowych.
Zwrócenie uwagi na przygotowane narzędzia, przybory.
4. Praca własna dzieci.
Obserwacja działań dzieci.
Nawiązywanie kontaktu słownego.
Udzielanie pomocy w razie wystąpienia trudności.
5. Zakończenie pracy nad projektem.
Zwrócenie uwagi na uporządkowanie stanowisk pracy.
Prezentacja prac.
6. Zakończenie i posumowanie lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.