X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45340
Przesłano:

Izba Pamięci - skarbiec informacji. Scenariusz lekcji

Konspekt
lekcji otwartej przeprowadzonej
w Izbie Pamięci w Nurzynie
Autor: Agnieszka Izdebska
Szkoła: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dębowicy
Klasa: VI
Data: 29.09.2020r.
Temat lekcji: Izba Pamięci - skarbiec informacji
Cele poznawcze:
1.Zapoznanie uczniów ze źródłami historycznymi zgromadzonymi w Izbie Pamięci w Nurzynie.
Cele operacyjne
•uczeń zna definicje źródła historycznego
•uczeń potrafi wskazać podział źródła na materialne i niematerialne
•uczeń potrafi wskazać przykłady źródeł niematerialnych (obyczaje)
•uczeń potrafi wskazać podział źródeł materialnych na pisane i niepisane
•uczeń potrafi wskazać przykłady źródeł materialnych pisanych zgromadzonych w Izbie Pamięci
•uczeń potrafi wskazać przykłady źródeł materialnych niepisanych zgromadzonych w Izbie Pamięci
• charakteryzuje postawy i zachowania patriotyczne na przykładzie życiorysów Antoniego Dołęgi oraz Wincentego Tomasiewicza- lokalnych bohaterów (eksponaty dotyczące tych bohaterów znajdują się w Izbie Pamięci

Typ lekcji: otwarta, muzealna
Środki dydaktyczne: eksponaty Izby Pamięci w Nurzynie, życiorysy Wincentego Tomasiewicza i Antoniego Dołęgi, brystol, kartki papieru, flamastry
Metody pracy: burza mózgów, prezentacja uczniów, pogadanka, praca w grupach
Nawiązanie do podstawy programowej: II Analiza i interpretacja historyczna,1. Krytyczne analizowanie informacji uzyskanych z różnych źródeł, próba wyciągania z nich wniosków; III Refleksja nad historią jako nauką: 3 Uczeń rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych

Czas trwania: 45 minut

Przebieg lekcji:

1.Wprowadzenie
a)Czynności organizacyjno- porządkowe: powitanie, sprawdzenie obecności.
b)Rekapitulacja pierwotna: nawiązanie do lekcji z klasy IV dotyczącej źródeł historycznych. Sformułowanie pytań:
1. Czym są źródła historyczne?
2. Jak dzielimy źródła historyczne?
Wyznaczony uczeń odpowiada na pytania.
2.Ogniwo wiążące
a) Podyktowanie tematu: „Izba Pamięci- skarbiec informacji”
3. Opracowanie nowego materiału
a)Zapoznanie uczniów z rodzajami źródeł historycznych - burza mózgów. Uczniowie podają
przykłady różnego typu źródeł historycznych znajdujących się w Izbie Pamięci. Nauczyciel weryfikuje ich odpowiedzi..
b)Zapoznanie z życiorysami dwóch bohaterów lokalnych: Wincentego Tomasiewicza i Antoniego Dołęgi, poznanie eksponatów związanych z tymi osobami.
c)Rekapitulacja wtórna: Zaangażowanie uczniów w zabawę polegającą na chronologiczne uszeregowanie notek biograficznych poznanych bohaterów
4.Zadanie pracy domowej dla chętnych
a) zachęcenie uczniów, by badali historię swojej rodziny i poszukiwali pamiątek rodzinnych
b) Przeprowadzenie wywiadu ze starszym członkiem swojej rodziny, w którym uczeń zapyta go o wspomnienia z czasów II wojny światowej i czasów bezpośrednio po wojnie.
5. Ocena uczniów
Pochwała lub ocena za aktywność na lekcji. Podziękowanie za pracę na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.