X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4532
Przesłano:

Scenariusz zajęć praktycznych - Mechaniczne mycie naczyń

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Szkoła: Zespół Szkół Gastronomiczno – Odzieżowych w Grudziądzu
Przedmiot: Zajęcia praktyczne
Klasa: Ic kmg
Nauczyciel: mgr Beata Wiklińska
Data: 24.09.2008
Podstawa programowa: 512[05] /Sz/ MENiS / REA / 2004.01.11
Czas trwania: 5 jednostek lekcyjnych
Temat: Mechaniczne mycie naczyń.

Cele operacyjne:
•Uczeń wie na czym polega mechaniczne mycie naczyń
•Uczeń potrafi wymienić etapy mechanicznego mycia naczyń
•Uczeń potrafi obsłużyć maszynę do mycia naczyń
•Uczeń zna zasady bhp podczas mechanicznego mycia naczyń

Metody:
•Wykład informacyjny
•Dyskusja
•Wycieczka do zmywalni warsztatowej
•Ćwiczenia
•Schemat i zdjęcia

Treści:
•Mechaniczne mycie naczyń.
•Etapy mechanicznego mycia naczyń.
•Rodzaje maszyn do mycia naczyń.
•Obsługa i konserwacja maszyn do mycia naczyń

Środki dydaktyczne:
•Surowce, narzędzia pracy, W. Hoszek „Urządzenie zakładów gastronomicznych i gospodarstw domowych”, W. Jastrzębski „Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych”, M. Konarzewska „Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem”, schemat, zdjęcia

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Czynności organizacyjno-porządkowe
1.Przywitanie klasy, sprawdzenie listy obecności.
Wyczytani uczniowie wstają.

2.Sprawdzenie higieny osobistej, kompletności strojów ochronnych, woreczków czystości. Ocena za higienę.
Wyczytany uczeń prezentuje swój strój i woreczek czystości. Ocena za higienę.

Instruktaż wstępny
1.Podanie tematu lekcji i tematu bhp. Zapisanie tematu w dzienniku lekcyjnym i na tablicy.
2.Mechaniczne mycie naczyń. Nauczyciel zadaje pytanie -Co jest lepsze ręczne czy mechaniczne mycie naczyń stołowych i dlaczego? Dyskusja. Wskazani uczniowie wymieniają korzyści z mechanicznego mycia naczyń.Nauczyciel sprawdza trafność wypowiedzi.
3.Etapy mechanicznego mycia naczyń. Na podstawie wiadomości o ręcznym myciu naczyń stołowych wskazani uczniowie wymieniają etapy mycia mechanicznego. Nauczyciel sprawdza trafność wypowiedzi.
4.Maszyny komorowe o działaniu okresowym i maszyny tunelowe o działaniu ciągłym. Wykład
Uczniowie słuchają, oglądają schemat i zdjęcia.
5.Obsługa i konserwacja maszyn do mycia naczyń. Wykład
6.Wycieczka do zmywalni naczyń w warsztatach szkolnych.
7.Podanie notatki do zeszytu.
8.Temat BHP.
Szef grupy czyta instrukcję BHP pozostali uczniowie słuchają.

Instruktaż bieżący
1.Przydział zadań. Omówienie wykonania ćwiczeń.Uczniowie omawiają wykonanie przydzielonych im zadań, przygotowują stanowiska pracy, przystępują do wykonywania ćwiczeń.
2.Kontrola dokładności wykonywanych ćwiczeń. Uczniowie w razie wątpliwości jak wykonywać ćwiczenie zadają pytania.
3.Kontrola czystości i porządku na stanowiskach pracy podczas wykonywania ćwiczeń.
Uczniowie dbają o czystość i porządek na stanowiskach pracy.

Instruktaż końcowy
1.Ocena ćwiczeń. Uczniowie wzajemnie oceniają swoją pracę. Uzasadniają oceną.
2.Podsumowania zajęć powtórzenie najważniejszych informacji.
3.Podanie tematu następnej lekcji.
4.Pożegnanie z grupą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.