X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45271
Przesłano:

Poznaj siebie i swoje zainteresowania

Wykład: „Poznaj siebie i swoje zainteresowania”

Poznanie siebie
Kluczem do skutecznego ludzkiego działania jest wizerunek własnej osoby. To jak siebie postrzegamy wyznacza granice naszych osiągnięć w wymiarze osobistym, społecznym, zawodowym. Wytworzona przez nas opinia o sobie określa a czasami przesądza o tym co człowiek może a czego nie może zrobić. Brak poczucia własnej wartości sprawia, że pozwalamy innym na takie zachowania wobec nas, które mogą być np. przejawem braku szacunku. Poczucie własnej wartości to uświadomiony szacunek dla swoich przekonań, prawo do zachowania godności, to świadomość swoich umiejętności i zalet.
Bardzo istotnym elementem poznania siebie jest samoocena, wiara w siebie, czyli postrzeganie siebie w otaczającym świecie. Od tego jaka jest nasza wiara
w siebie zależy między innymi nasza przyszłość społeczno – zawodowa. Optymizm
i wiara w siebie pomogą nam przetrwać trudności oceniając je jako przejściowe
i możliwe do pokonania.
Dzięki pozytywnemu myśleniu nie załamiemy się i będziemy bardziej odporni na stres i inne sytuacje trudne towarzyszące wszelkim podejmowanym przez nas decyzjom, w tym i zawodowym.
Aby dokonać swojej samooceny należy wnikliwie obserwować siebie. Należy przypatrywać się swoim uczuciom dominującym w postępowaniu, czy jest to np. życzliwość, zazdrość, smutek, lęk. Należy zastanowić się nad którymi uczuciami należy zapanować, aby utrzymać dobry kontakt z ludźmi.
Właściwe ocenianie siebie jest niezwykle trudne. Człowiek powinien nauczyć się patrzenia na siebie obiektywnie, co jest niezwykle trudne. Kierowanie się w ocenie samego siebie tylko swoją opinią może doprowadzić do zafałszowania prawdziwego obrazu swojej osoby w postaci przeceniania siebie lub niedoceniania siebie. Przecenianie siebie występuje wtedy, gdy człowiek widzi siebie w lepszym świetle, niż to jest w rzeczywistości. Podejmuje się wtedy np. wykonania zadań znacznie przewyższających jego możliwości a ponosząc porażkę przeżywa konflikty prowadzące do bierności lub zmniejszonej aktywności. Niedocenianie siebie powoduje podobne skutki w zachowaniu człowieka wynikające jednak z tego, że człowiek posiadając potencjał możliwości nie wykorzystuje go, ponieważ nie wierzy
w odniesienie sukcesu.
Brak pewności siebie, zaburzona samoocena zwiększa podatność na wpływ stresu i jego negatywnych skutków. Stres w takich przypadkach zamiast motywować do zwiększonej mobilizacji wszystkich funkcji, wprowadza dezorganizację procesów myślowych, decyzyjnych, poznawczych. Pracujemy wtedy mało efektywnie
i popełniamy dużo błędów. Stres paraliżując nasze procesy myślowe uniemożliwia nam wykonywanie zadań wynikających z naszej pracy.
Zainteresowania
Świadomość własnych zainteresowań odgrywa ważną rolę w procesie poznawania siebie, określania swoich celów życiowych, a tym samym planowania własnej kariery zawodowej. Każdy mniej więcej wie, jakie ma zainteresowania, jak lubi spędzać wolny czas, co lubi czytać.
Czym są właściwie zainteresowania? Są one definiowane na wiele sposobów. Przykładem jest definicja Antoniny Guryckiej, zwana modelową, zgodnie z którą zainteresowania to "względnie trwała, obserwowalna dążność do poznawania otaczającego świata, przybierająca postać ukierunkowanej aktywności poznawczej o określonym nasileniu, przejawiająca się w selektywnym stosowaniu do otaczających zjawisk, tzn.:
1) w dostrzeganiu określonych cech przedmiotów i związków, zależności między nimi a także wybranych problemów;
2) w dążeniu do ich zbadania, poznania, rozwiązania;
3) w przeżywaniu różnorodnych uczuć (pozytywnych – negatywnych) związanych z nabywaniem i posiadaniem wiedzy" (A. Gurycka, Rozwój i kształtowanie zainteresowań, Warszawa 1978).
Zjawiska, rzeczy, problemy, ludzie, znajdujące się w otoczeniu człowieka, który się nimi interesuje, są źródłem i bodźcem do aktywności. Jak zauważa Antonina Gurycka, w zainteresowaniach aktywność działa wybiórczo – jeżeli mieści się ona w obszarze i dotyczy źródeł naszych zainteresowań, wtedy aktywność podejmujemy chętnie, z przyjemnością i czerpiemy z niej satysfakcję.
Zainteresowania można zatem określić jako skłonność do zajmowania się pewnymi czynnościami. Są one efektem zwrócenia naszej uwagi na to, co nam się wydaje ważne i ciekawe. Wyzwalają w nas naturalną chęć poznawania i dążenia do zrozumienia otoczenia, które osiągamy poprzez określony sposób spędzania wolnego czasu, poprzez ulubioną przez nas lekturę, rozrywkę oraz naukę.
Znajomość swoich zainteresowań jest bardzo ważna i pomocna w wyborze przyszłego zawodu, ponieważ wykonywanie zawodu zgodnego z naszymi zainteresowaniami jest podstawą do osiągnięcia satysfakcji zawodowej. Nie zawsze biorąc pod uwagę trudności na rynku pracy, udaje się taką zgodność w naszych warunkach osiągnąć. Niemniej jednak, gdy już teraz określimy swoje zainteresowania i preferencje zawodowe, mamy szansę na wykształcenie trafne i na dobrym poziomie oraz czas na rozwijanie potrzebnych umiejętności, nabywanie praktyki. A te czynniki są bardzo ważne dla podjęcia w przyszłości pracy, która będzie zgodna z naszymi zainteresowaniami i tym samym da nam satysfakcję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.