X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4526
Przesłano:

Plan działań w ramach programu "Szkoła bez przemocy"

1. Opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycieli podczas przerw . Prowadzenie ciągłej obserwacji relacji interpersonalnych występujących między uczniami. Zwracanie uwagi , aby dzieci młodsze były należycie traktowane przez starszych , miały właściwą opiekę.
2. Powołanie dyżurów uczniów klas V i VI w szatni oraz podczas przerw celem pomocy w sprawowaniu opieki nad młodszymi kolegami.
3. Założenie kart, teczek lub zeszytów zawierających informacje na temat danych osobowych dziecka, jego sytuacji rodzinnej oraz uwag o podjętych działaniach wychowawczych. Opracowanie i przeprowadzenie ankiety mającej w sposób dyskretny dokonać analizy sytuacji rodzinnej ucznia.
4. Wyeksponowanie w klasach skrzynek pocztowych, mających na celu usprawnienie komunikacji między uczniami, a nauczycielem.
5. Rozwijanie samorządności uczniów. Zorganizowanie wyborów do samorządu klasowego i szkolnego.
6. Systematyczne i ciągłe reagowanie „na gorąco” wobec zachowań etycznie nagannych lub mogących służyć wyzwalaniu agresji. Zwracanie uwagi na język jakim posługują się uczniowie w stosunku do siebie.
7. Wykorzystanie i łączenie zajęć lekcyjnych przewidzianych w obowiązkowym toku nauczania z kształceniem emocjonalnym. Akcentowanie tych treści nauczania, które oprócz wiedzy i umiejętności dydaktycznych, zawierają elementy uczuciowe bogacące przeżycia dziecka.
8. Rozpropagowanie wśród uczniów i nauczycieli materiałów dydaktycznych dotyczących programu „Szkoła bez przemocy” .
9. Organizowanie imprez integrujących szkolne i lokalne środowisko (Wigilia szkolna, Dzień Zakochanych, Święto Patrona Szkoły, Święto Rodzinne i inne) – wg harmonogramu planu pracy szkoły.
10. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów nt. poczucia bezpieczeństwa w szkole i relacji z nauczycielami.
11. Organizacja imprez klasowych i ogólnoszkolnych (urodziny każdego ucznia w klasie , wprowadzanie zwyczajów składania życzeń jubilatom,
obdarzanie się drobnymi upominkami wykonanymi w trakcie zajęć z plastyki lub techniki, dyskoteki w ramach kilku klas połączone z organizacją konkursów, nauka spędzania wolnego czasu z rówieśnikami bez używek, wspólne wycieczki, ogniska , kuligi itp.)
12. Położenie akcentu w pracy dydaktyczno – wychowawczej na współpracę wśród uczniów zamiast na rywalizację pojętą jako walka przeciwników. Unikanie form rodzących u dzieci pragnienia sukcesu kosztem innych osób.
13. Zorganizowanie dla uczniów klas IV, V spotkania z psychologiem i pedagogiem połączonego z treningiem rozładowywania złości bez szkodzenia sobie i innym.
14. Zorganizowanie spotkania rodziców z pedagogiem i psychologiem z PPPP w Skierniewicach oraz wysłuchanie prelekcji nt. „Postaw rodzicielskich wobec dzieci”.
15. Kontynuacja tradycji rozmowy uczniów z wychowawcą pod koniec zajęć „Co mnie (nas) ucieszyło ? Co zmartwiło ?
16. Organizacja oraz udział w akcjach charytatywnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.