X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45123
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Jak wygląda tytułowa Katedra w opowiadaniu Jacka Dukaja - ćwiczenia doskonalące umiejętność rozumienia wątku tematycznego w słuchanym nowym tekście

Konspekt zajęć rewalidacyjnych z surdopedagogiem.

Temat: Jak wygląda tytułowa Katedra w opowiadaniu Jacka Dukaja – ćwiczenia doskonalące umiejętność rozumienia wątku tematycznego w słuchanym nowym tekście.

Cel główny: uczeń doskonali swoją umiejętność rozumienia nowego słuchanego tekstu.
Cele szczegółowe:
uczeń potrafi „wyłapać” nowe, nieznane sobie słowa.
uczeń potrafi odszukać w słowniku bądź zapytać o znaczenie nowego słowa.
uczeń potrafi z pomocą pytań pomocniczych odszukać w tekście kluczowe informacje istotne dla zrozumienia całości.

Metody :
- metoda audytywno-werbalna
- metody aktywizujące:
aktywne słuchanie polegające na szukaniu wskazanych słów w słyszanym tekście, szukanie znaczeń wyrazów, szukanie odpowiedzi na zadawane pytania
zabawa polegająca na wspólnym tworzeniu (wymyślaniu) opowiadania na zadany temat.
wyrażanie opinii, dzielenie się wrażeniami, analiza informacji

Środki dydaktyczne: fragment opowiadania Jacka Dukaja pt.: „Katedra”, przygotowany fragment audiobooka opowiadania, przygotowane zdania prawdziwe i fałszywe dotyczące treści opowiadania, kreda, tablica.

Forma zajęć: zajęcia indywidualne.

Przebieg zajęć:
1. Rozgrzewka językowa : zabawa polegająca na wspólnym tworzeniu prostego opowiadania (jedno zdanie wymyśla nauczyciel, jedno zdanie – uczeń itd.) rozpoczynającego się od słów : To był piątek trzynastego...(10 min).
2. Pierwsze wysłuchanie wybranego tekstu z intencją określenia przez ucznia tematu opowiadania (3 min).
3. Drugie wysłuchanie tekstu, podczas którego zadaniem ucznia jest podnieś rękę za każdym razem, gdy usłyszy słowo „katedra” (3 min).
4. Trzecie odsłuchanie tekstu z intencją określenia przez ucznia miejsca i czasu występującego w opowiadaniu oraz wskazanie głównego bohatera (jeśli taki występuje) (3 min).
5. Czwarte wysłuchanie tekstu z jednoczesnym szukaniem przez ucznia odpowiedzi typu prawda/fałsz do wcześniej przygotowanych przez nauczyciela w formie pisemnej zdań prawdziwych i fałszywych (6 min).
6. Odsłuchanie opowiadania z jednoczesnym czytaniem tekstu. Zadaniem ucznia jest podkreślić nieznane lub niezrozumiałe słowa, wyrażenie. Uczeń może poprosić o zatrzymanie odsłuchu, gdy tego potrzebuje. (5 min)
7. Odszukanie z pomocą nauczyciela znaczeń podkreślonych wyrażeń za pomocą słownika, za pomocą szukania synonimów, parafraz, definicji (10 min).
8. Wyrażenie przez ucznia opinii na temat opowiadania (określenie emocji, które mu towarzyszyły, kiedy słuchał opowiadania (5 min).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.