X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45113
Przesłano:
Dział: Języki obce

Powtarzamy wiadomości. Konspekt lekcji języka angielskiego, klasa II szkoła podstawowa

Konspekt lekcji języka angielskiego
Klas II Szkoła Podstawowa

Temat : Powtarzamy wiadomości z rozdziału 2.

1.Cele nauczania
•Powtórzenie materiału z rozdziału 2
•Słuchanie, zadawanie pytań i reagowanie na zwroty używane w klasie
•Przepisywanie wyrazów
•Tworzenie bardzo prostych i krótkich wypowiedzi według wzoru
•Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów
•Nazywanie i opisywanie zwierząt, rodzajów pożywienia zwierząt
•Opisywanie, co jedzą różne zwierzęta
•Reagowanie werbalne i niewerbalne na proste polecenia, zwroty używane w klasie
•Udział w grach i zabawach
•Śpiewanie piosenki
•Powtarzanie materiału i analiza własnej nauki

2.Cele szczegółowe:
•uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnym, gramatycznym), umożliwiającym realizację wymagań dotyczących wiedzy na temat zwierząt, rodzajów pożywienia zwierząt, opisywania, co jedzą różne zwierzęta.
•uczeń rozumie proste i krótkie wypowiedzi ustne, uczestniczy w prostej rozmowie w typowych sytuacjach, reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej.

3.Główne struktury i słownictwo
•Przywitanie i pożegnanie się: Hello, Goodbye, See you soon.
•Stosowanie form grzecznościowych: How are you? I’m fine, thank you.
•Zwierzęta: bird, fish, hamster, kitten, lizard, puppy, rabbit, turtle.
•Rodzaje pożywienia: fish, grass, leaves, meat, seeds, insects.
•Struktury zdań: (Leo) has got a ( bird), (Parrots) eat ( seeds).
•Pytanie o to, co jedzą dane zwierzęta: What do ... eat?
•Opisywanie, co jedzą dane zwierzęta: ... eat/don’t eat ...
•Wyrażanie posiadania: I’ve got..., (Leo) has got a...
•Język bierny: (Let’s) listen/say itd.
4. Metody:
•Aktywne (udział w grach i zabawach)
•Praktyczne (ćwiczenia pisemne, praca z podręcznikiem)
5.Formy:
•praca w grupach
•praca indywidualna
6.Materiały ( opcjonalnie)
Karty obrazkowe: Sue, Jay, karty obrazkowe: zwierzęta, rodzaje pożywienia, płyta CD, podręcznik Tiger 2 , oprogramowanie do tablicy interaktywnej
7.Zagadnienia społeczno- kulturowe
•Zainteresowanie poznaniem nazw zwierząt domowych oraz nazw pożywienia zwierząt
•Świadomość, jak należy obchodzić się ze zwierzętami domowymi oraz tego co jedzą zwierzęta
•Gotowość czekania na swoją kolej i zmieniania się rolami
•Współpracowanie z rówieśnikami w trakcie nauki
•Pewność siebie w komunikowaniu się w klasie w języku angielskim
•Chęć powtarzania materiału i oceny własnego procesu nauki
8.Edukacja międzyprzedmiotowa:
Edukacja muzyczna :Śpiewanie piosenek
Edukacja polonistyczna: Stosowanie podstawowych zwrotów grzecznościowych;
Stosowanie technik języka mówionego, adekwatnych do sytuacji
Edukacja przyrodnicza: Rozpoznawanie gatunków zwierząt i roślin
Edukacja społeczna: Wykorzystywanie pracy zespołowej w procesie uczenia się

Plan lekcji:
1.Temat lekcji: Powtarzamy wiadomości z rozdziału 2.
2.Krótkie wprowadzenie - przedstawienie celu lekcji.
3.Rozgrzewka językowa
4.Faza realizacyjna
5.Faza podsumowująca
Przebieg lekcji:
I.Rozgrzewka językowa ( warm–up/ pre–teaching):
1.Poproś dzieci, aby wymieniły zwierzęta z piosenki „ Different pets, different food”.
Poproś osoby przebrane za wymienione zwierzęta, aby wyszły na środek klasy.
Wszystkie dzieci wspólnie wymieniają nazwy poznanych zwierząt: rabbit, parrot, dog, turtle, lizard.
2.Wprowadź następujące słowa: up, down, left, right.
Wybierz ochotnika, który staje tyłem do tablicy w odległości ok. 2 metrów od niej.
Pokaż karty obrazkowe ze zwierzętami: dog, turtle, parrot, lizard, rabbit. Przyczep je na tablicy w dużych odstępach od siebie, na wysokości, do której dosięgnie dziecko.
Wybierz kartę obrazkową z rodzajem pożywienia, poza liśćmi. Dzieci podają jego nazwę i mówią, które zwierzę z zapisanych na tablicy się nim żywi. Wręcz stojącemu przed tablicą ochotnikowi tę kartę, zawiąż mu oczy chustką i obróć twarzą w stronę tablicy. Zadaniem ucznia jest „nakarmić” dane zwierzę wybranym pożywieniem, tj. umieścić kartę z pożywieniem na nazwie zwierzęcia na tablicy. Reszta klasy wydaje uczniowi polecenia, gdzie umieścić kartę: up, down, left, right. Zagraj w grę kilka razy, prosząc różnych ochotników o „karmienie” zwierząt i zmieniając miejsca napisów na tablicy. Po zakończonej grze pokaż kartę obrazkową z liśćmi i poproś dzieci, aby wymieniły wszystkie zwierzęta na tablicy, które się żywią tym pożywieniem. (Odpowiedzi: turtle, lizard, rabbit).
II.Faza realizacyjna
3.Posłuchajcie, znajdźcie i wskażcie. Napiszcie w zeszycie (presentation).
(podręczniki otwarte str. 24) Dzieci wskazują obrazki i nazywają zwierzęta. Powiedz: Listen, find and point. Odtwórz nagranie. Dzieci słuchają i wskazują odpowiednie obrazki zgodnie z kolejnością w nagraniu. (Odpowiedzi: 1d, 2a, 3c 4b, 5g, 6e, 7f, 8h).
4.Praca nad powtórzeniowym materiałem ( controlled practice).
Wskazuj kolejno obrazki i poproś, aby dzieci odczytały z ramki pasujące wyrazy. Wskaż przykład i powiedz: Point, say and write. W zeszycie dzieci piszą zdania z wyrazami zgodnie z kolejnością obrazków, korzystając ze wzoru w ramce. Ochotnicy piszą zdania na tablicy. Odpowiedzi: (Leo) has got a( bird) a. bird, b. fish, c. hamster, d. kitten, e. lizard, f. puppy, g. rabbit, h. turtle).
5.Ćwiczenie nowego materiału przy pomocy nauczyciela ( guided practice).
Po zakończeniu pisania wszystkie dzieci wspólnie z nauczycielem powtarzają zdania .
III.Faza podsumowująca
6.Spontaniczne użycie nabytych umiejętności (production).
Ćwiczenia interaktywne.
7.Zakończenie
Porozmawiaj z dziećmi o tym, czego nauczyły się w tym rozdziale, co im się najbardziej podobało i co było łatwe, a co trudne. Zapytaj, jakie pytania i odpowiedzi w języku angielskim dzieci mogą stosować, kiedy chcą powiedzieć, co ktoś posiada. Dzieci śpiewają piosenkę „ Different pets, different food” razem z nagraniem i odgrywają jej treść, osoby w przebraniach odgrywają główne role.
Słowa piosenki ”Different pets, different food”
I’ve got a rabbit.
Rabbits eat grass and leaves.
I’ve got a parrot.
Parrots eat fruit and seeds.
My friend has got a dog,
and dogs eat meat!
Different pets, different food,
different pets, different food.
I’ve got a turtle.
Turtles eat fish and leaves.
I’ve got a lizard.
Lizards eat insects and leaves.
My friend has got a dog,
and dogs eat meat!
Different pets, different food,
different pets, different food.

Bibliografia:
1.Podstawa programowa kształcenia ogólnego, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
2.Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017 (autorzy: Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska)  MACMILLAN POLSKA 2017.
3.Tiger 2 Teacher's Book , Polish version edited by Ewa Piotrowska and Ewa Kołodziejska, Proofread by Agata Gogołkiewicz, Wyd. Macmillan Polska ISBN: 978-83-7621-513-6

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.