X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45046
Przesłano:
Dział: Języki obce

Poznajemy się. Konspekt lekcji z języka francuskiego

Konspekt lekcji z języka francuskiego

Temat lekcji: Poznajemy się.
Czas: 45 min
Metody: elementy metody projektu, symulacja, elementy dramy, audio-video. Formy pracy: praca w grupach, indywidualna.
Cel główny - Uczeń rozumie i prowadzi prostą rozmowę.
Cele szczegółowe: zdobycie umiejętności zbudowania poprawnych pod względem gramatycznym zdań, wykorzystania nabytych kompetencji w celu zapytania o imię, wiek i narodowość oraz udzielenie odpowiedzi na pytania.

Zawsze witam się z uczniami po francusku i staram się przekazywać wiedzę w sposób naturalny, jak najmniej używając języka polskiego. Zauważyłam, że uczniowie bardzo dobrze reagują, gdy od początku zostają zanurzeni w kąpieli językowej.

Na początku lekcji po przywitaniu uczniów, po krótkiej rozgrzewce językowej (powtarzamy materiał leksykalny z poprzednich lekcji), demonstruję im przygotowane wcześniej rekwizyty i do każdego zadaję pytanie:
- Qu’est-ce que est? i wskazując odpowiadam C’est un ...
Obserwuję uważnie uczniów, upewniam się, czy rozumieją. Zawsze szczególną uwagę poświęcam uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Następnie uczniowie są proszeni o powtórzenie. Gdy każdy powtórzy poprawnie, układa sam pytanie i pyta kolegę wskazując na przedmiot.
Kolejną czynnością w czasie lekcji była gra w memory. Kto pierwszy znajdzie parę, otrzymuje ode mnie pytanie : Qu’est-ce que c’est?.
Uczeń odpowiada: C’est un ..., C’est une......
Uczniowie nauczyli się już pytać o rzeczy i odpowiadać. Przyszedł zatem czas na naukę, w jaki sposób zapytać o osoby. Ja, jako pierwsza zadaje pytanie wskazując wybraną uczennicę Qui est-ce? i sama podaje odpowiedź – C’est Karolina. Następnie uczniowie są proszeni o wykonanie tej czynności. Teraz już rozmawiają miedzy sobą, ja na chwilę stoję z boku, obserwuję i uważnie słucham, poprawiam błędy, jeśli się pojawiają.
W pewnym momencie dołączyłam do ich rozmowy zadając pytanie, które już znają – Comment tu t’appelles? Oczekuję reakcji językowej ucznia. Za chwile zadaję to pytanie kolejnemu uczniowi i czekam na reakcję. Quel âge as-tu?, Où habites-tu?. Dołączam poznane wcześniej elementy starając się budować kompetencje językowe uczniów. Następnie uczniowie są proszeni o zmianę miejsca, na którym siedzą i rozpoczęcie rozmowy z innym kolegą.
W następnym ćwiczeniu zawiązuje uczniom oczy. Sa proszeni o wybranie przedmiotu i odpowiedzenie na pytanie Qu’est-ce que c’est?. Za pomocą zmysłu dotyku identyfikują przedmiot i odpowiadają C’est une pomne, C’est un livre... Nazwy przedmiotów już poznali wcześniej. Aktywizuje w ten sposób kinestetyków.
Uczniowie zostali poproszeni o obejrzenie krótkich scenek filmowych ale wyłączyłam celowo wizję, aby bardziej zaangażować zmysł słuchu. Ich zadaniem było połączenie materiałów audio z wypowiedziami, które im wcześniej przygotowałam na kartkach. Jest to utrwalenie treści poznanych na dzisiejszych zajęciach z jednoczesnym powtórzeniem już nabytych.
Następnie włączyłam uczniom ponownie filmiki, ale już z wizją. Teraz bardziej angażują zmysł wzroku i sprawdzają jeszcze raz, czy dobrze rozumieją.
Przeprowadzone ćwiczenia okazały się bardzo skuteczne, gdyż zostały przystosowane do różnych stylów uczenia się.
Praca domowa: wykonanie 2 ćwiczeń utrwalających nazwy przedmiotów poznanych wcześniej z nowo poznanymi formami gramatycznymi – poprawne zadanie pytania i udzielenie właściwej odpowiedzi.

Małgorzata Więcław-Łyżwa, Radom

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.