X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4501
Przesłano:

Zasady prawidłowego odżywiania się - piramida zdrowia. Scenariusz zajęć

1.TEMAT ZAJĘĆ: Zasady prawidłowego odżywiania się – piramida zdrowia

2.TERMIN REALIZACJI: 06.04.2009r.

3.GODZINA: 16.30

4.PROWADZĄCA: Edyta Berbecka

5.CEL OGÓLNY:
a)wdrażanie wychowanek do przestrzegania zasad prawidłowego odżywiania się.

6.CELE SZCZEGÓŁOWE:
wychowanki:
a)wiedzą jak wygląda piramida zdrowia
b)potrafią wyjaśnić pojęcie „piramida zdrowia”
c)znają zasady zdrowego odżywiania się
d)wypełniają kartę pracy
e)rozwiązują krzyżówkę tematyczną
f)wyszukują informacji dotyczących „piramidy zdrowia” w słowniku i encyklopedii
g)odczytują wyszukane hasło

7.METODY PRACY:
a)słowna: (rozmowa kierowana, pogadanka, burza mózgów, objaśnienie)
b)oglądowa: ('plakat piramidy zdrowia )
c)praktyczna ( wyszukiwanie haseł w słowniku, rozwiązanie krzyżówki)

8.FORMY:
a)indywidualna
b)zbiorowa

9.POMOCE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
a)plakat „piramida zdrowia”
b)słownik wyrazów obcych
c)encyklopedia
d)krzyżówka
e)marker,
f)karta pracy
g)długopisy
h)kredki, kartki

10. PRZEBIEG ZAJĘĆ:

a) zebranie grupy, wytworzenie atmosfery zaciekawienia i gotowości do pracy
b) podanie tematu i celu zajęć
c) nawiązanie do tematu zajęć – mini wykład dotyczący piramidy zdrowia.
d) wyszukanie i odczytanie przez wychowanki znaczenia hasła „piramida zdrowia” w słowniku wyrazów obcych i w encyklopedii
e) prezentacja i szczegółowe omówienie „plakatu piramidy zdrowia”
f) wspólne ustalenie zasad prawidłowego odżywiania
g) wypełnienie przez wychowanki karty prac:
a) wychowanki z niepełnosprawnością w stopniu lekkim – uzupełniają luki w zdaniach
b) wychowanki z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym kolorują według wzoru (plakatu) piramidy zdrowia przygotowane przez wychowawcę
h) wspólne rozwiązanie i odczytanie przez wychowanki hasła krzyżówki tematycznej
i) podsumowanie zajęć , rozmowa z dziećmi o przebiegu zajęć – ewaluacja

Pytania do dzieci:
czy podobały wam się dzisiejsze zajęcia?
Co zapamiętałyście z dzisiejszych zajęć?
Czy pamiętacie co oznaczają pojęcia: „piramida zdrowia”?
czy potraficie powiedzieć jaki kształt ma piramida zdrowia?
Czy potraficie wymienić 3 zasady zdrowego odżywiania się
j) podziękowanie wychowankom za udział w zajęciach
k) zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.