X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44997
Przesłano:
Dział: Języki obce

Review. Powtarzamy wiadomości. Scenariusz lekcji

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Temat: Review. Powtarzamy wiadomości.

1.Cel ogólny lekcji:
- powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału pierwszego.

2.Cele szczegółowe (operacyjne):
Uczeń:
- rozumie polecenia nauczyciela i reaguje na nie,
- wskazuje właściwe obiekty na podstawie nagrania,
- podaje poznane kolory,
- nazywa obiekty na zdjęciach,
- potrafi się przywitać, pożegnać i przedstawić,
- globalnie odczytuje poznane słowa i zwroty,
- rozumie zwroty codziennej komunikacji w klasie,
- potrafi wypowiedzieć się na temat lekcji.

3.Metody pracy:
- komunikacyjna,
- audiolingwalna,
- reagowania całym ciałem (TPR).

4.Formy pracy:
- praca indywidualna,
- praca z klasą.

5.Techniki pracy:
- powtarzanie za wzorcem,
- dialogi w parach,
- udzielanie odpowiedzi,
- śpiewanie piosenki,
- słuchanie i kojarzenie słyszanej treści z odpowiednimi ilustracjami,
- reagowanie na zwroty codziennej komunikacji w klasie,
- zabawa „Simon says”.

6.Środki dydaktyczne:
- płyta CD,
- podręcznik str. 16,
- zeszyt ćwiczeń s.10,11,12
- karty obrazkowe (flashcards), karty wyrazowe
- stempelki,
- piłeczka,
- opcjonalnie: tekst historyjki „Honey in the garden” oraz karty obrazkowe do tekstu.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1.Sprawdzenie listy obecności. Sprawdzenie pracy domowej z poprzedniej lekcji.

2.Warm-up (rozgrzewka językowa).
Piosenka powitalna. Uczniowie w kole śpiewają piosenkę powitalną.
Nauczyciel rzuca piłeczkę do jednego z uczniów i zadaje pytanie: What’s your name?, uczeń odpowiada i podaje piłeczkę do kolejnej osoby w kole do momentu, aż wszyscy odpowiedzą.

3.Presentation (prezentacja materiału językowego).
Nauczyciel przyczepia do tablicy karty obrazkowe i prosi dzieci o prawidłowe dopasowanie kart wyrazowych i odczytanie wyrazów.

4.Let’s practise (ćwiczenia utrwalające materiał).
Uczniowie wykonują ćwiczenie 2 ze strony 10 (zeszyt ćwiczeń). Nauczyciel prosi, aby uczniowie nazwali wszystkie elementy. Następnie mają w każdym rzędzie otoczyć pętlą obiekt, który nie pasuje.
Nauczyciel prezentuje uczniom karty obrazkowe z wizerunkami głównych bohaterów. Uczniowie podają ich imiona. Następnie wykonują ćw. 1 s.12. Otaczają pętlą słowo YES lub NO w zależności od tego, czy obrazek i nazwa się zgadzają.
Zabawa „Simon says”.
Nauczyciel prosi, aby uczniowie przyjrzeli się ilustracji w ćw. 3 s. 16 (podręcznik). Wskazuje kolejne elementy w podręczniku i zadaje pytania: What can you see in the picture? What is this? Włącza nagranie i prosi uczniów o wskazywanie obiektów zgodnie z jego treścią. Zadaje dzieciom pytania dotyczące ilustracji: What colour is the flower / the tree / the kite?
*Opcjonalnie: Ćwiczenie „ Missing words”
Nauczyciel rozdaje każdemu z ucznów po jednym rysunku. Zapowiada, że za chwilę przeczyta na głos historyjkę „Honey in the garden” i prosi, aby dzieci uważnie słuchały, ponieważ będą pomagać. Następnie nauczyciel czyta tekst robiąc przerwy w wybranych miejscach, aby dzieci zdążyły zorientować się, że w tym momencie jest słowo z ich obrazka i należy podnieść obrazek. Przed kolejnym czytaniem dzieci mogą zamienić się rysunkami.

5.Ending the lesson (podsumowanie lekcji i zadanie pracy domowej).
What did we learn today? - Czego się dzisiaj nauczyliśmy?
Uczniowie wypowiadaja się na temat lekcji.

Homework task (praca domowa):
Zeszyt ćwiczeń s.11 Active Dictionary
Uczeń koloruje obrazki i je nazywa.

Ocenianie:
Nauczyciel ocenia pracę uczniów na lekcji za pomocą stempelków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.