X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44996
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORZYKOWEJ

I. Postanowienia ogólne
1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
2. Wolontariusz Szkolnego Koła Wolontariatu działa na zasadach wolontariatu.
3. Szkolne Koło Wolontariatu powstało z inicjatywy nauczycieli i uczniów i jest formą pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.
4. Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.
5. Koło działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji.
6. Opiekę nad Kołem sprawuje koordynator, który nadzoruje ich pracę.

II. Członkowie
1. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każda osoba wyrażająca chęć wolontarystycznej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym. Uczeń niepełnoletni przed przystąpieniem do koła powinien okazać pozwolenie od rodzica/opiekuna prawnego.
2. Wolontariusz ma prawo do:
⁻ wpływania na działania Koła poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów,
⁻ wypowiedzenia członkostwa w Kole w dowolnym czasie,
⁻ promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.
4. Wolontariusz ma obowiązek:
⁻ uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatorów,
⁻ aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,
⁻ wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi.

III. Zadania koordynatora.
1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów - wolontariuszy.
2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontarystycznego wsparcia.
3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
4. Reprezentowanie wolontariuszy
5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła.
6. Kontakt z Dyrekcją Szkoły.
7. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

IV. Cele i sposoby działania
1. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.
2. Celem Koła jest także włączanie uczniów w działalność wolontarystyczną na rzecz potrzebujących.
3. Koło wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
4. Koło prowadzi szkolenia i warsztaty dla członków, dba o ich nieustanny rozwój.
5. Koło przynajmniej raz do roku organizuje spotkanie podsumowująco- nagradzające.
6. Do form działania Koła można zaliczyć:
⁻ zbiórki darów rzeczowych,
⁻ pomoc w obsłudze imprez okolicznościowych przez szkołę,
⁻ udział w akcjach charytatywnych;
⁻ pomoc koleżeńska w nauce (dyżury nauczycieli i uczniów w określone dni),
⁻ pomoc chorym, wspólne spędzanie czasu;
⁻ porządkowanie mogił na miejscowym cmentarzu,
⁻ promocję wolontariatu w lokalnym środowisku.

V. Nagradzanie wolontariuszy
1. Pochwała koordynatora z wpisem do dziennika.
2. Pochwała wychowawcy, dyrektora szkoły.
4. List gratulacyjny do Rodziców.

VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.
3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły.
4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
5. Wolontariusze aktywnie współpracują z Samorządem Uczniowskim.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.