X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44973
Przesłano:

Czy to już wakacje?

Rodzaj zajęć: zespołowe rewalidacyjno-wychowawcze
Czas trwania zajęć: 40 min

Cele szczegółowe zajęć:
- rozbudzenie zainteresowania otoczeniem
- poznawanie w sposób polisensoryczny właściwości wody, baniek mydlanych, kory, piasku, wiatru
- kształtowanie samoobsługi
- wzmocnienie poczucia sprawstwa
- stymulacja wszystkich kanałów zmysłowych

Metody pracy: praktycznego działania, elementy terapii ręki, metoda Affolter, stymulacja polisensoryczna

Formy pracy: zindywidualizowana i grupowa

Pomoce dydaktyczne: woda, bańki mydlane, wachlarze z papieru i wiatraki, kora, piasek kinetyczny, płyta cd, tematyczne piosenki.

Przebieg zajęć:
Pomieszczenie, w którym będą odbywać się zajęcia wcześniej zostaje odpowiednio przygotowane poprzez przewietrzenie oraz ustawienie pomocy dydaktycznych. Nauczyciel przygotowuje wygodne miejsca (siedziska) dla wszystkich uczestników zajęć.

Wychowankowie witani są piosenką pt. "Wszyscy są witam Was". Podchodzi do podopiecznych, każde dziecko chwyta za rękę i podczas śpiewu wykonuje krótki masaż dłoni.

Następnie nauczyciel prowadzący, krótko omawia temat zajęć pokazując uczestnikom obrazki związane z tematem lata. Znajdują się na nich woda, plaża, słońce, trawa, drzewa.

Po tym rozpoczynamy zajęcia praktyczne. Każde z dzieci kolejno dotyka wody, którą nauczyciel podaje mu w przezroczystym pojemniku. Dzięki temu ćwiczeniu dzieci mogą poczuć wodę, usłyszeć jak chlapie, poczuć jej temperaturę.

Następnie pokazuje dzieciom właściwości wiatru, przy użyciu wachlarzy i papierowych wiatraków. Dzieci obserwują i przedmioty i doświadczają podmuchu wiatru.

Kolejne ćwiczenie to stymulacja dotykowa, naprzemienna. Dzieci dotykają szorstkiej kory, by po chwili móc dotknąć gładkiego piasku kinetycznego. Zmiana następuje przynajmniej trzykrotnie przy każdym wychowanku. Nauczyciel cały czas obserwuje mimikę i reakcję dzieci na dostarczane bodźce.
Ćwiczenia wykonywane się na miarę możliwości fizycznych dziecka i występujących ograniczeń np. w zakresie ruchu kończyn górnych, napięć mięśniowych itp.

Czas na zakończenie zajęć i relaksację przy muzyce. Dzieci odpoczywają przy utworze "Wakacje" zespołu Muzolaki Muzykalne Dzieciaki. Nauczyciel w tym czasie puszcza bańki mydlane nad dziećmi. Bańki spokojnie spadają na dzieci. Wychowankowie mogę obserwować kolorowe bańki w ruchy w płaszczyźnie pionowej.

Zajęcia przeznaczone są dla czwórki wychowanków zespołu rewalidacyjno-wychowawczego. Podopieczni są w wieku od 10 do 19r.ż. Wychowankowie to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim ze sprzężoną niepełnosprawnością, epilepsją. I innymi chorobami współistniejącymi. Podczas realizacji zajęć najważniejszy jest komfort i bezpieczeństwo psychofizyczne podopiecznych.

Opracowała: Urszula Mikielska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.