X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44971
Przesłano:

Program zajęć Szkolnego Koła Sportowego z gier zespołowych

PROGRAM ZAJĘĆ SZKOLNEGO
KOŁA SPORTOWEGO
Z GIER ZESPOŁOWYCH
ROK SZKOLNY
2018/2019

Spis treści:
1. Wstęp.
2. Cele kształcenia i wychowania.
3. Procedury osiągania celów.
4. Treści kształcenia.
5. Kompetencje ucznia po zrealizowaniu programu.

1.Wstęp.
Najważniejsze w życiu młodego człowieka jest zdrowie. Aby cieszyć się długim i dobrym zdrowiem trzeba o siebie dbać. Dbając o zdrowie, trzeba zwrócić uwagę na sposób w jaki się to odbywa. Dlatego wśród dzieci i młodzieży należy propagować zdrowy styl życia, rozwijać ich sprawność fizyczną, a przede wszystkich wpoić nawyk uprawiania różnych form aktywności sportowej, rekreacji ruchowej i spędzania wolnego czasu.

2. Cele kształcenia i wychowania.
a) cele ogólne:
• zapoznanie się z różnymi formami aktywności ruchowej
• podnoszenie sprawności fizycznej wśród dzieci
• propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
• poszerzanie i rozwijanie zainteresowań sportowych u dzieci
• aktywne spędzanie czasu wolnego
b) cele szczegółowe:
• doskonalenie techniki i taktyki mini siatkówki, mini koszykówki, mini piłki ręcznej, mini piłki nożnej, unihokeja i tenisa stołowego
• podnoszenie poziomu sprawności fizycznej i wydolności organizmu
• kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu
• rozwijanie i poszerzanie zainteresowań rożnymi formami aktywności fizycznej
• przygotowanie do zawodów sportowych na różnych szczeblach
• przestrzeganie zasady „fair play”
• przygotowanie do samodzielnego sędziowania
• nauczanie odpowiedzialności i współdziałania w zespole
• wspólna integracja dzieci z różnych zespołów klasowych
• kształtowanie zdolności organizacyjnych, wyrobienie nawyku uczciwości i pomocy słabszym
• rozładowanie napięć i stresów szkolnych
• kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych
• wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w grupie i indywidualnie
• podnoszenie poziomu sprawności i wydolności organizmu

3. Procedury osiągania celów.
Zamierzone cele będą realizowane poprzez stosowanie odpowiednio dobranych zasad, metod i form nauczania.
a) Zasady nauczania:
• Aktywności
• Poglądowości
• Systematyczności
• Stopniowania trudności
• Przystępności
• Utrwalania
b) Metody nauczania:
• Analityczna
• Syntetyczna
• Kompleksowa
c) Formy prowadzenia zajęć:
• Ścisła
• Gier i zabaw
• Fragmentów gry
• Gra uproszczona
• Gra szkolna
• Gra właściwa
c) Metody przekazywania wiadomości:
• Pokaz
• Opowiadanie
• Dyskusja
• Pogadanka

4. Treści kształcenia.
a) Mini siatkówka:
• Postawa siatkarska i sposoby poruszania się po boisku
• Odbicie piłki sposobem oburącz górnym i dolnym
• Zagrywka sposobem górnym i dolnym
• Wystawienie i zbicie piłki
• Rozegranie piłki na 3
• Gra w ataku i w obronie
• Gra uproszczona i gra właściwa
b) Mini piłka ręczna:
• Doskonalenie poruszania się po boisku w ataku i w obronie
• Chwyty i podania piłki: górne, półgórne, kozłem
• Doskonalenie kozłowania piłki
• Doskonalenie elementów taktyczny – ataku szybkiego i pozycyjnego
• Doskonalenie rzutu do bramki z wyskoku z różnych pozycji
• Gra bramkarza
• Doskonalenie taktyki gry
• Gra uproszczona i gra właściwa
c) Mini piłka nożna:
• Prowadzenie piłki, prowadzenie ze zmianą kierunku i omijaniem przeciwnika
• Uderzenia piłki wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy
• Przyjęcia piłki
• Odbieranie piłki przeciwnikowi
• Strzały na bramkę
• Doskonalenie rzutów – rożny, wolny i karny
• Gra w ataku i w obronie
• Atak szybki i pozycyjny
• Gra uproszczona i gra właściwa
d) Unihokej:
• Poruszanie się po boisku z kijem
• Prowadzenie piłeczki indywidualnie
• Podania i przyjęcia piłeczki w ruchu
• Strzały na bramkę z różnych odległości
• Rzut karny i rzut wolny
• Gra bramkarza
• Gra uproszczona i gra właściwa
e) mini piłka koszykowa:
• Postawa koszykarska i poruszanie się po boisku w ataku i w obronie
• Chwyty i podania piłki oburącz i jednorącz
• Doskonalenie kozłowania z jednoczesną obserwacją pola gry
• Rzuty do kosza z biegu po kozłowaniu i po podaniu
• Rzut do kosza z dwutaktu
• Doskonalenie ataku pozycyjnego
• Gra uproszczona i właściwa
5. Kompetencje ucznia po zrealizowaniu programu:
• zna technikę i taktykę mini gier zespołowych
• zna przepisy mini gier zespołowych
• stosuje zasadę fair play podczas gier, zawodów sportowych
• jest świadomy własnego rozwoju fizycznego
• rozumie potrzebę własnej aktywności ruchowej
• dba o swoje zdrowie i higienę
• umie zachować się podczas poniesionej porażki i zdobycia sukcesu
• chętnie reprezentuje szkołę na zawodach sportowych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.