X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44900
Przesłano:
Dział: Języki obce

Nauka języka angielskiego przez język niemiecki. Innowacja pedagogiczna

Das ist easy

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
Imię i nazwisko autora:
Martyna Daczkowska

Temat innowacji:
Nauka języka angielskiego przez język niemiecki

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu
Autor: Martyna Daczkowska
Temat: Nauczanie języka angielskiego przez język niemiecki. Wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach. Nauka języka obcego aktywnie i twórczo
Przedmiot: język angielski i język niemiecki
Klasa, w której będzie realizowana innowacja: 8a
Przewidziany okres realizacji: 1 października 2019 – marzec 2019
Data zatwierdzenia programu przez Radę Pedagogiczną: ........................................
Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klasy 8a. Czas realizacji innowacji obejmuje październik 2019-marzec 2020 . Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei nauki języka obcego z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do wykorzystanie wiedzy z wcześniejszych etapów uczenia do nauki nowego języka obcego.

Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja „Das ist easy” jest moją odpowiedzią na niską motywację do nauki języka angielskiego, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego. Na podstawie obserwacji zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje nowego podejścia do nauki języków obcych. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba nauczania języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na znalezienie podobieństw i różnic w nauce wymienionych wyżej języków obcych.

Opis innowacji:
I. Wstęp
“Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.” – Frank Smith.
Nauka języków obcych jest jednym z kluczowych elementów kształcenia w szkole. Globalizacja oraz możliwość podróżowania do najdalszych zakątków świata powoduje, że porozumiewanie się w języku obcym stanowi podstawę w funkcjonowaniu każdego człowieka. Znajomość języka angielskiego umożliwia oglądanie filmów i czytanie książek w oryginale, ale także poznanie ludzi z innych kultur i swobodne komunikowanie się z nimi. Głównym zadaniem nauczyciela języka obcego jest motywowanie do nauki oraz zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy. Uatrakcyjnienie zajęć w szkole i pokazanie nowego i kreatywnego sposobu nauki spowoduje wzrost zainteresowania nauką języków obcych.
Ideą innowacji pedagogicznej jest wprowadzenie elementu dwujęzyczności w szkole i nauczanie języka angielskiego z pomocą języka niemieckiego. Uczniowie, którzy biorą udział w innowacji uczą się języka niemieckiego około 7 lat, co stanowi solidną podstawę do nauki kolejnego języka obcego. Dzięki temu, uczniowie dostrzegają korelację między językiem niemieckim i angielskim oraz korzystają z doświadczeń w nauce języka niemieckiego.
Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem komputera, telefonów komórkowych i internetu. Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych jest zgodne z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

II. Założenia ogólne
1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy 8a
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
- wykorzystanie nowych technologii informacyjnych na lekcjach języka obcego
- zapoznanie uczniów z możliwością wykorzystania języka niemieckiego do nauki kolejnego języka
- wdrożenie pracy metodą projektów

III. Cele innowacji
- znalezienie podobieństw i różnic w nauce języka angielskiego i niemieckiego
- zachęcanie do nauki języka angielskiego
- kształtowanie u uczniów systematycznej pracy na zajęciach języka angielskiego
- przygotowanie uczniów do kolejnego etapu edukacyjnego
- Promowanie innowacyjności w nauce języków obcych .
IV. Metody i formy
NAUCZYCIEL Martyna Daczkowska realizuje następujące zadania:
- zachęca uczniów do korzystania z darmowych aplikacji do nauki języka obcego
• Aplikacja Duolingo
• Aplikacja Instaling
• Strona internetowa lyricstraining
• learningapps
-przygotowuje dodatkowe materiały (karty pracy) ze słownictwem w języku angielskim i niemieckim
-organizuje szkolny konkurs Denglish dla uczniów klas VII-VIII, których podstawą będą zadania w dwóch językach
UCZEŃ
-aktywnie bierze udział w zajęciach
-utrwala słownictwo poznane na lekcjach języka angielskiego wykonując dwujęzyczne plakaty
-potrafi odczytać teksty wielojęzyczne
-ogląda krótkie filmiki edukacyjne w języku niemieckim z angielskimi napisami
V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)
Uczniowie:
 Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny
 Wykorzystują możliwości jakie daje dzisiejsza technologia w nauce języków obcych
 Mają możliwość wziąć udział w innowacyjnym konkursie
 Uczą się pracy w grupie

VI. Tematyka zajęć
Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego.
1. Podstawowe pytania i odpowiedzi o sobie
2. Członkowie rodziny
3. Instrumenty i gatunki muzyczne
4. Nazwy świąt w Niemczech i Wielkiej Brytanii
5. Dom, pomieszczenia i meble w domu
6. Miejsca w mieście
7. Nazwy programów telewizyjnych i filmów

VII SPOSÓB REALIZACJI
1.Terminy zajęć: Zajęcia prowadzone są w ramach planowych lekcji z podziałem na rozdziały 1-4 w podręczniku
2. Czas trwania: od 10 do 15 minut.
3. Organizacja przebiegu zajęć:
• Nauczyciel prezentuje nowe słownictwo za pomocą przygotowanych wcześniej materiałów w języku niemieckim. Uczniowie dopasowują znaczenie słów do swoich odpowiedników w języku niemieckim
• Utrwalenie słownictwa za pomocą aplikacji learningapps, gry kahoot lub quizizz

VIII. Spodziewane efekty
DLA UCZNIA:
 Rozwój pracy w grupie
 Zaangażowanie
 Ukierunkowanie na autonomiczną naukę języka obcego (nauka poza szkołą)
 Poznanie nowych aplikacji do nauki języka angielskiego- Duolingo, Instaling
DLA SZKOŁY
 Podnoszenie jakości pracy szkoły
 Promocja szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim
 Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
Bibliografia:
Numer Języki Obce w szkole: 2015/02
Hanna Komorowska- - Podstawy metodyki nauczania języków obcych (1993), Ede-Poland
Maria Dakowska-Teaching English as a foreign language (2007) PWN

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.