X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44838
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Licz się ze słowami - scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Temat: „Licz się ze słowami” – wieloznaczność wyrazów,
synonimy i wyrazy obce.
Czas trwania: 60 min., zajęcia indywidualne z uczennicą posiadającą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na obustronny niedosłuch głębokiego stopnia, dziecko zaimplantowane jednostronnie.
Cele zajęć:
ogólne:
- usprawnianie wrażliwości i pamięci słuchowej,
- wzbogacanie słownictwa i wiedzy.
szczegółowe:
- rozwijanie rozumienia mowy w różnych komunikatach: pisemnych i ustnych,
- rozwijanie pojemności słownej,
- kształcenie umiejętności różnicowania znaczeń słów, stosowania synonimów i wyszukiwania
znaczenia wyrazów obcych,
- wdrażanie do koncentracji na określonych działaniach.
Forma zajęć: indywidualna.
Metoda: podająca, metoda ćwiczeń praktycznych.
Środki dydaktyczne: karty pracy z ćwiczeniami, słownik wyrazów obcych.

Przebieg zajęć:
Część wstępna
1. Przybliżenie uczniowi tematu zajęć, opowiedzenie o pomocach dydaktycznych oraz o przebiegu zajęć.
2. Ćwiczenia od 1 – 2 usprawnianie analizatora słuchowego.
3. Ćwiczenia od 3 – 4 stymulowanie percepcji wzrokowej, przypomnienie i utrwalenie alfabetu
(z rozróżnieniem na samogłoski i spółgłoski).

Część właściwa
1. Ćwiczenia od 1 do 3 usprawnianie logicznego myślenia, ćwiczenia wykorzystujące umiejętności
zastosowania pomocy dydaktycznych w praktyce.
2. Wklejenie ćwiczeń do zeszytu.
3. Zapisanie w zeszycie nowopoznanych słów – utrwalenie.

Część końcowa
1. Relaksacja – ćwiczenie percepcji słuchowo-wzrokowej – dyktando graficzne.
2. Wyszukanie synonimów do słowa dom.
Ćwiczenia do części wstępnej

Ćwiczenie 1.
Posłuchaj uważnie wyrazów. Znajdź ukryte w nich słowa i wypowiedz je.
Przykład: sałatka
laska, deser, karabin, burak, drogi, grudzień, uwaga, kłódka, porzeczka,
malina, koszykówka, kotlina, majątek, czule, krok, jeleń, gruda,
Ćwiczenie 2.
Posłuchaj uważnie wyrazów, w których poprzestawiano sylaby. Powiedz, jakie to wyrazy.
Przykład: kier – la, lakier
da – cu , tyk – pa, ski – de, wal – ko, la – fa, lon – ba, tro – ju, fer – ku,

Ćwiczenie 3.
Wpisz pierwsze litery.
... odówka ...azon ...łotek
...rogram ...edal ...lecy
...asta ...apusta ...ukier
...orebka ...luski ...aszyna

Ćwiczenie 4.
Zgubione samogłoski. Przeczytaj kawałki wyrazów. Uzupełnij je trzema samogłoskami
i zapisz pełne wyrazy.
zbwk .....................................
trbk .....................................
nlpk .....................................
btlk .....................................
mkrn .....................................
ctrn ......................................
knpk ......................................

Ćwiczenia do części właściwej
Ćwiczenie 1.
Przymiotnik wysoki zastąp innymi wyrazami.
duży, wielki, obfity, wspaniały, świetny, dobry, zdecydowany, niemały,
niezwykły, szybki, nieprzeciętny, znaczny, bogaty, olbrzymi, niezły
wysokie tempo ...............................
wysokie sukcesy ...............................
wysoki rezultat ...............................
wysoka forma ...............................
wysoki wyczyn ...............................
wysoki urodzaj ...............................
wysoka jakość ...............................
wysoka liczba ...............................
wysoka wartość odżywcza ...............................
wysoka niezawodność urządzenia ...............................
Ćwiczenie 2.
Jakimi wyrazami można zastąpić słowo fajny w następujących przykładach:
fajny nastrój .......................................
fajna zabawa .......................................
fajna pogoda .......................................
fajny film .......................................
fajne auto .......................................
fajna sukienka ....................................
fajna propozycja .....................................
fajna dziewczyna .......................................
fajne wyżywienie .......................................
fajna nauczycielka .......................................
Ćwiczenie 3.
W miejsce wyrazów obcych wpisz ich polskie – powszechnie znane odpowiedniki.
Mówią, że miłość to panaceum na wszystkie stresy.
........................................
Są to antybiotyki o szerokim spektrum działania.
........................................
Z włókna utkać można multum rodzajów tkanin.
........................................
Mamy tylko jednego lekarza w gminie, gros ludzi musi jeździć do Wrocławia.
........................................
W każdej, nawet drugoplanowej, sprawie trudno o społeczny konsensus.
........................................
Stworzono jego image jako polityka sukcesu.
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.