X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44836
Przesłano:

Szablon planu nadzoru pedagogicznego w liceum ogólnokształcącym

PLAN NADZORU PEDAGICZNEGO NA DANY ROK SZKOLNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
Dokument zawiera:
plan kontroli,
plan monitorowania,
plan wspomagania nauczycieli oraz
plan ewaluacji wybranych obszarów pracy szkoły w roku szkolnym ....
Plan nadzoru na rok szkolny przedstawia się wraz z załącznikami na posiedzeniu rady pedagogicznej do dnia 15 września każdego roku.

I. Informacje wprowadzające
-Wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego.
-Wnioski do realizacji na bieżący rok szkolny.
-Ogólne cele nadzoru pedagogicznego.
II. Prezentacja podstawowych kierunków polityki oświatowej w danym roku szkolnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty + podstawa prawna
III. Prezentacja kierunków realizacji polityki państwa na dany rok szkolnym oraz obszary nadzoru pedagogicznego w szkołach
-w zakresie kontroli
-w zakresie ewaluacji zewnętrznej.
IV. Główne zadania dla Rady Pedagogicznej i kierownictwa szkoły na dany rok szkolny
- działania i zadania do wykonania w celu realizacji zadań głównych.
V. Priorytety dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego w bieżącym roku szkolnym.
- Co będzie podlegać nadzorowi i procedury nadzoru, czyli jak to będzie badane, oceniane i kontrolowane.
- Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole, czyli kto będzie sprawował nadzór i z uwzględnieniem jakich zasad.

Załączniki:
1. Zakres i organizacja przestrzegania przepisów prawa – tematyka kontroli, podstawa prawna, terminy, co/kto podlega kontroli, forma kontroli i osoba kontrolująca.
2. Plan kontroli w danym roku szkolnym – tematyka kontroli, forma, nauczyciele objęci kontrolą, termin/częstotliwość i dokumenty kontrolowane.
3. Organizacja ewaluacji wewnętrznej w danym roku szkolnym – przedmiot, cele, pytania, osoby odpowiedzialne, terminy.
4. Plan monitorowania przebiegu skuteczności działań podejmowanych w danym roku szkolnym – co podlega monitorowaniu, zakres/formy i osoby monitorujące.
5. Tematyka obserwacji zajęć – obserwacje doraźne, kontrolne, oceniające.
6. Organizacja wspomagania nauczycieli w danym roku szkolnym – zakres wspomagania, zadania do realizacji, terminy i osoby odpowiedzialne.
7. Plan posiedzeń rady pedagogicznej w danym roku szkolnym - terminy, tematyka/cel, osoby odpowiedzialne.
8. Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli w bieżącym roku szkolnym.
9. Plan badań edukacyjnych w danym roku szkolnym – przedmiot, klasa, termin.
10. Inne zadania dyrektora wykonywane w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego – zadania, terminy, nauczyciele, których to dotyczy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.