X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44807
Przesłano:

Tworzenie zdań z użyciem określeń ilościowych oraz konstrukcji there is, there are. Konspekt lekcji języka angielskiego, klasa 4

Konspekt lekcji języka angielskiego
Poziom: klasa IV szkoła podstawowa
Podręcznik: Brainy kl.4
Czas trwania: 45 minut

Cele:
W trakcie lekcji uczeń:
- utrwali nazwy produktów żywnościowych oraz grup żywnościowych,
- pozna określenia ilościowe,
- pozna konstrukcje: there is/ there are,
- ułoży zdania z poznanymi określeniami ilościowymi i konstrukcjami,
- dopasuje wózek zakupowy do właściwego opisu,
- opisze zawartość koszyka zakupowego,
- zagra w grę True/ False,

Techniki pracy:
- słuchanie dialogu,
- prezentacja video materiału gramatycznego,
- nazywanie obrazków,
- zagadki,
- dopasowywanie,

Materiał gramatyczny:
Tworzenie zdań z użyciem określeń ilościowych oraz konstrukcji there is/ there are.

Słownictwo:
1. do opanowania czynnego: zwroty ilościowe a, some, a lot of,
2. utrwalenie: cheese, ice cream, strawberries, sausages, cake, pizza, pasta, biscuits, bread, jam,

Pomoce:
- ilustracje przedstawiające produkty żywnościowe,
- duże napisy do ilustracji,
- nazwy grup żywnościowych,
- płyta cd z prezentacją gramatyczną
- karty pracy.

Przebieg lekcji:

1. Rozpoczęcie lekcji:
- przywitanie z klasą, krótkie rozmówki: Hello, how are you today?
- sprawdzenie obecności:
Who is on duty today? How many of you are here today? Count, please.
Who is absent today?
Dyżurny wstaje, i mówi kogo nie ma.

2. Warm - up.
Nauczyciel umieszcza na tablicy nazwy grup produktów spożywczych. Następnie przez specjalnie do tego wyciętą dziurkę od klucza pokazuje uczniom fragment obrazka z jedzeniem. Uczniowie odgadują nazwy artykułów żywnościowych i wybrany uczeń umieszcza obrazek pod właściwą kategorią.

3. Wprowadzenie nowego słownictwa.
N – prosi uczniów o otworzenie podręczników na str. 74 i wysłuchanie dialogu oraz odpowiedzenie napytanie: Jakich produktów brakuje dzieciom i dlaczego?
U – po wysłuchaniu nagrania uczniowie podają swoje odpowiedzi;
N – prosi uczniów o ponowne przyjrzenie się dialogowi. Uczniowie mają zwrócić uwagę na słowa które użyte są przed artykułami spożywczymi oraz zwroty there is/ there are. Następuje krótka dyskusja w klasie.
N – włącza video prezentację i zatrzymuje we właściwym momencie dając uczniów szansę na ustne uzupełnienie, po czym włącza dalej nagranie i uczniowie sprawdzają poprawność swoich odpowiedzi.

4. Rozwinięcie/ guided work.
Po omówieniu zasad uczniowie przystępują do ćwiczenia 2/74 – układanie zdań do obrazków. Chętni odczytują swoje zdania. Nauczyciel pokazuje kartę obrazkową, uczniowie w lewym rzędzie podają pasujące określenie, uczniowie w prawym rzędzie podają poprawny zwrot there is/ there are. Chętny uczeń układa całe zdanie. Klasa powtarza za nim poprawne zdanie.
Następnie uczniowie dopasowują opisy do przedstawionych na obrazkach wózków z zakupami (ćw.3/74 – czytanie ze zrozumieniem). Chętni prezentują odpowiedzi. Na koniec ćwiczeń uczniowie słuchają dialogów i dopasowują do nich odpowiednie wózki (słuchanie ze zrozumieniem).

TRUE/FALSE GAME
Uczniowie w parach mówią po jednym zdaniu pasującym do jakiegoś wózka. Drugi uczeń ma odpowiedzieć czy to prawda (True) czy fałsz (False)

5. Podsumowanie
HANGMAN
N zapisuje na tablicy kreskami wzór jakiegoś produktu. U podając pojedynczo litery alfabetu próbują odgadnąć słowo.

Na zakończenie nauczyciel pyta uczniów czego nauczyli się podczas bieżącej lekcji i chwali dzieci, które szczególnie aktywnie pracowały na lekcji.
Pożegnanie z klasą.

Opracowanie: Iwona Synowiec

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.