X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44766
Przesłano:

Opinia o dziecku

Miejscowość, data

Opinia nauczyciela o dziecku

Imię i nazwisko: Zosia N.
Data i miejsce urodzenia: Poznań

Cel wydania opinii:
W związku z zaobserwowanymi, nasilającymi się niepokojącymi czynnościami wykonywanymi przez Zosię zaproponowano rodzicom, aby skonsultowali się ze specjalistą - psychologiem/seksuologiem celem zdiagnozowania dziecka.
Opinie wydaje się na prośbę rodziców dziecka.

ŚRODOWISKO RODZINNE
Zosia wychowywana jest w rodzinie pełnej, pięcioosobowej – rodzice i troje dzieci. Wraz z bratem bliźniakiem uczęszcza do Przedszkola nr ... w...., do grupy 3- latków.
Do przedszkola przyprowadzana jest zazwyczaj przez oboje rodziców, odbierana między godziną 15.30 a 16.30. Dziewczynka jest zadbana, czysta, schludnie ubrana, pod opieką okulistyczną (nosi okulary).
Rodzice pozostają w stałym kontakcie z nauczycielem, monitorują sprawy związane z dzieckiem- rozwojem, funkcjonowaniem w grupie społecznym oraz związanym z samoobsługą.

ROZWÓJ EMOCJONALNY I SPOŁECZNY
Zosia, bez problemu rozstaje się z rodzicami. Dziewczynka jest silnie emocjonalnie związana ze swoim bratem – potrafi reagować płaczem i histerią, gdy brat ponosi konsekwencje swojego zachowania np. jest odsunięty od zabawy i siedzi przy stoliku. Zosia demonstruje swoje niezadowolenie płaczem, histeria, tupaniem nogą i plątaniem rąk na wysokości klatki piersiowej.
Jest zachowawcza w kontaktach z dorosłymi, rzadko opowiada o sobie, swoich zainteresowaniach, czy zdarzeniach z minionych dni. Potrafi nawiązać poprawne kontakty z rówieśnikami, choć są to kontakty sporadyczne, gdyż większość czasu Zosia siedzi przy stoliku i zaciska nogi, a wszelkie próby odwrócenia uwagi, odciągnięcia od tej czynności w rezultacie kończą się powrotem do niej. Po 3 miesiącach uczęszczania dziecka do przedszkola, czynności te nasiliły się, w rezultacie Zosia nie podejmuje żadnej aktywności zabawowej poza rysowaniem (co umożliwia jej siedzenie przy stoliku i zaciskanie nóg). Ostatnio, dziewczynka ściska się, nie rzadko aż do zaczerwienienia policzków. W wywiadzie przeprowadzonym z mamą dziecka, otrzymałam informację, że takie zachowania miały miejsce już w żłobku (nie z takim natężeniem), jednak doradzono rodzicom, aby przeczekać i obserwować. Mama dziewczynki powiedziała, że ma podobne spostrzeżenia odnośnie funkcjonowania dziewczynki w środo-wisku domowym - podobnie jak w przedszkolu zaciska nogi i dzieje się to częściej.
Dziewczynka raczej stosuje ustalone zasady w grupie, czasami aktywnie uczestniczy w zabawach zorganizowanych (zawsze siedzi na dywanie, jednak nie skupia się na zadaniach, nie wykonuje poleceń, jest rozproszona). Wszelkie próby zachęcenia do realizowania poleceń np. przeliczenia elementów, udzielenia odpowiedzi na pytania napotykają na opór ze strony dziecka. Zosia uczestniczy w pełni jedynie w zabawach ruchowych, czasami plastycznych. Zdarza się jej zapominać o zwrotach grzecznościowych i odkładaniu zabawek na wyznaczone miejsce.

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE
Dziewczynka jest w pełni samodzielna w zakresie załatwiania potrzeb fizjologicznych oraz czynności higienicznych typu podcierania się, mycia i wycierania rąk. Dziewczynka miała trudności z właściwym zachowaniem się przy stole - nadgryzała chleb i odkładała na wspólną tacę; wydawała dziwne odgłosy, rozmawiała, wierciła się, bawiła się jedzeniem oraz wrzucała swoje jedzenie do talerzy rówieśników. Aktualnie zachowania te pojawiają się rzadziej, wrzucanie swojego jedzenia do talerzy rówieśników - nie występuje. Jednak pojawiły się czynności związane z zaciskaniem nóg nawet podczas spożywania posiłków.
Do połowy roku dziewczynka nie podejmowała żadnych prób samodzielnego ubierania/rozbierania – zawsze oczekiwała wyręczania ze strony dorosłych. Wszelkie próby zachęcania, namawiania kończyły się buntem dziewczynki, który demonstrowała histerią, tupnięciem nogą, wiązaniem rąk. Prosiłam dziewczynkę, aby w weekendy ćwiczyła samodzielne ubieranie/rozbieranie się. Obecnie Zosia poczyniła ogromne postępy z zakresu samoobsługi w tym zakresie - wymaga jedynie pomocy przy zapinaniu kurtki. Regularne pochwały i brawa od rówieśników za samodzielne ubieranie/rozbieranie oraz wsparcie rodziców, wpłynęły pozytywnie na rozwój i utrzymanie na dobrym poziomie tej umiejętności.

ROZWÓJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ
Zosia jest w pełni sprawna ruchowo. Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych swobodnych i zorganizowanych, zarówno w sali gimnastycznej, jak i na świeżym powietrzu. Dziewczynka radzi sobie z pokonywaniem niskich przeszkód, potrafi wspinać się po równi pochyłej, bujać na huśtawkach równoważnych, choć nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, mimo iż je bardzo dobrze zna. Zofia prawidłowo reaguje na ustalony sygnał.

SPRAWNOŚĆ MANUALNA, PAMIĘĆ SŁUCHOWA, PERCEPCJA WZROKOWA
Zosia bardzo dobrze radzi sobie ze złożeniem obrazka składającego się z 4 części. W pracy indywidualnej potrafi powiedzieć, co widzi na obrazku (przy pracy z całą grupą, nie wypowiada się spontanicznie na żaden temat, ani jeśli zostanie poproszona). Skupia uwagę na krótko, przez co pamięciowe opanowanie nawet krótkich wierszyków i rymowanek wy-maga więcej czasu. Zosia prawidłowo trzyma kredkę, zawsze w prawej dłoni (ustalona lateralizacja – lewostronna). Dziewczynka odpowiednio do wieku, potrafi narysować koło i głowonoga. Lubi zajęcia przy stoliku, jednak może wynikać to z możliwości zaciskania nóg.
Mama Zosi (na podstawie obserwacji w domu) poinformowała, że dziewczynka od-stępuje od czynności zaciskania nóg, gdy ma zajęte ręce – rysuje , lepi. Zastosowane zabawy sensoryczne w przedszkolu - ulepianie przesuszonej masy plastycznej , piankoliny, zabawy kubkami sensorycznymi, wyściełanymi materiałami o różnej fakturze - odwracały uwagę dziewczynki od czynności zaciskania nóg na bardzo krótko, bądź w ogóle.

ROZWÓJ KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH
Zosia potrafi nazwać i wskazać wybrane części ciała. Rozpoznaje koło spośród innych figur geometrycznych, rozumie określenia wielkości przedmiotów. Dostrzega różnice w wyglądzie przedmiotów oraz radzi sobie z podziałem przedmiotów na takie same i inne oraz segregacją ze względu na podana cechę np. kredki ze względu na kolor. Ma trudności z chodzeniem pod dyktando typu do przodu do tyłu, w jedna-w druga stronę (myli strony) oraz z określaniem położenia przedmiotów w przestrzeni - na, pod, za. Liczy w wąskim zakresie.

Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.