X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44710
Przesłano:
Dział: Języki obce

Revision. Powtórzenie wiadomości - have to, too/enough/ nazwy odzieży oraz przymiotniki opisujące odzież, prace wykonywane w domu. Scenariusz lekcji dla kl. VI

Krystyna Kornet-Pobratyn

Temat: Revision. Powtórzenie wiadomości (have to, too/enough/ nazwy odzieży oraz przymiotniki opisujące odzież/ prace wykonywane w domu).

Klasa: VI
Cele:
- ćwiczenie tworzenia różnych typów zdań z czasownikiem „have to”,
- ćwiczenie zastosowania określeń „too” i „enough”,
- ćwiczenie nazw odzieży,
- ćwiczenie przymiotników służących do opisu odzieży,
- ćwiczenie nazw prac wykonywanych w domu,
- ćwiczenie umiejętności mówienia.

Realizacja podstawy programowej:
- uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu – człowiek (wygląd zewnętrzny, rzeczy osobiste) oraz życie prywatne (czynności życia codziennego),
- uczeń tworzy krótkie wypowiedzi pisemne i ustne według wzoru,
- uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie,
- uczeń stosuje strategie kompensacyjne (zastępuje wyrazów innymi, upraszczanie formy),
- uczeń posiada świadomość językową (podobieństw i różnic między językami),
- uczeń współdziała w grupie.

Materiały: ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela, gra online przygotowana przez nauczyciela, zeszyt ćwiczeń Today 3 , tablica interaktywna, laptop, spinacze, sznurek, makaron, papier kuchenny.

Metody:
- podejście komunikacyjne – prezentacja materiału językowego jest sytuacyjna i wizualna,
- kognitywna – celem jest wykształcenie kompetencji językowej – rozmawianie obowiązkach domowych oraz opisywanie ubioru. Kompetencja ta pozwala, za pomocą pewnej skończonej liczby reguł gramatycznych, rozumieć i samodzielnie tworzyć w języku angielskim nieskończenie wiele poprawnych zdań.

Zasady kształcenia:
- samodzielności
- efektywności
- stopniowania trudności
- indywidualizacji i uspołecznienia
- świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania-uczenia się
- systematyczności
- twórczego myślenia
Techniki:
- pytania i odpowiedzi
- prawda-fałsz
- burza mózgów
- układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
- uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami

Formy pracy:
- praca indywidualna
- praca frontalna (rozmowa n-la z całą klasą)
- praca w grupach
- praca w parach

Przebieg lekcji.

I. Sprawdzenie pracy domowej – ćw.3 i 4 str. 21.
II. Zapisanie tematu lekcji i przedstawienie jej celów.
III. Uczniowie dzielą się na dwie drużyny.
IV. Reprezentujący drużynę zawodnik określa czy zdanie wypowiedziane przez nauczyciela jest prawdziwe czy fałszywe – podnosi do góry karteczkę T(true)- prawda lub F(false) – fałsz.
„Czy mówiąc o domowych obowiązkach użyjemy czasownika „have to” ? (T)
V. Każda grupa otrzymuje podzielone na dwie części wyrażenia związane z obowiązkami domowymi. Zadaniem każdej z grup jest ułożyć z nich pełne wyrażenia.
VI. Kolejni zawodnicy z grup odpowiadają na pytanie nauczyciela (T/F).
„Czy w przeczeniach zawsze stosujemy „don’t have to” niezależnie od podmiotu występującego w zdaniu? (F)
VII. Kapitan każdej z drużyn wyznacza po dwie osoby, które wychodzą na środek i losują makaron z dwoma zdaniami. Zadaniem każdej z par jest wybrać tylko prawidłowe zdanie, zabrać właściwą karteczkę i odczytać wybrane zdanie.
VIII. Kolejni zawodnicy z grup odpowiadają na pytanie nauczyciela (T/F).
„Czy w zdaniach twierdzących w 3 os. l. poj. „have to” zmienia formę na „has to”? (T)
IX. Każda z grup ma ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej.
1) She has to vacuum the carpet in her room.
2) They have to load the dishwasher after dinner.
Następnie drużyny przypinają ułożone przez siebie zdania do sznurka.
X. Kolejni zawodnicy z grup odpowiadają na pytanie nauczyciela (T/F).
„Słowo „enough” oznacza „wystarczająco”? (T)
XI. Drużyny mają za zadanie znaleźć przymiotnik przeciwstawny do podanego.
XII. Kolejni zawodnicy z grup odpowiadają na pytanie nauczyciela (T/F).
„Słowo „too” stawiamy za przymiotnikiem. (F)
XIII. Każda drużyna ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie nauczyciela dotyczące konkretnej ilustracji.
1) What’s wrong with these shoes?
They are too small. / They aren’t big enough.
2) What’s wrong with these trousers?
They are too long. / They aren’t short enough.
XIV. Praca domowa – ćw. 1, 3, 4 str. 22 (ćwiczeniówka)
XV. Gra online – podsumowanie lekcji.
Każda drużyna wybiera sobie pytanie spośród 5 kategorii: ubrania, too/enough/, have to, prace domowe, przeciwieństwa.
Autor: Krystyna Kornet-Pobratyn

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.